Facebook

Instagram

Potential för produktion av fosformineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller


2021-04-07

Apatit koncentrat i hand från LKAB ReeMap-pilotanläggning.
Bild: LKAB
Apatit koncentrat i hand från LKAB ReeMap-pilotanläggning.

Efter att ha kraftigt ökat prospekteringen kan LKAB nu bekräfta stora fosfortillgångar som möjliggör en framtida miljardindustri.
– Vi har möjlighet att med en cirkulär produktion förse Europas jordbruk med fossil- och kadmiumfri fosformineralgödsel och den växande elbils- och vindkraftsindustrin med sällsynta jordartsmetaller, säger Leif Boström, direktör Affärsområde Specialprodukter LKAB.

LKAB planerar att utvinna apatitkoncentrat från en restprodukt som kommer från järnmalmsbrytningen, för att sedan förädla det till fosformineralgödsel och i denna process också utvinna sällsynta jordartsmetaller, fluor och gips. Fosforhalten i LKAB:s malmer är förhållandevis låg, upp till 0,6 procent. Men den totala volymen är stor och kan öka Europas självförsörjandegrad av fosfor med 50 procent. Samtidigt kan LKAB bli den första europeiska producenten av sällsynta jordartsmetaller och förse upp till 30 procent av Europas behov idag.

– Vi behöver inte anlägga en ny gruva, det visar styrkan i en cirkulär affärsmodell där vi får fosfor och sällsynta jordartsmetaller som en bonus från järnmalmsbrytningen. Men det kräver innovativ teknik och hög grad av vidareförädling för att bli lönsamt, säger Leif Boström.


2 319 miljoner ton mineraltillgångar
I klassificeringen av ett gruvbolags fyndigheter är mineraltillgångar den första och lägre nivån. Mineraltillgångarna kan sedan genom fortsatt prospektering och tekniska samt ekonomiska utredningar förädlas till mineralreserver. Då vet man att mineraliseringen är ekonomiskt lönsam att bryta, eller som i detta fall, att förädla. LKAB:s totala mineraltillgångar för fosfor uppgår till 2 319 miljoner ton (Mt) (1407 Mt i Kiruna med 0,25 procent fosfor och 912 Mt i Malmberget med 0,6 procent fosfor).

Prospekteringsresultaten bekräftar att så länge som LKAB bedriver järnmalmsproduktion finns möjlighet att producera fosfor från pågående produktion.


Sällsynta jordartsmetaller för elbilar och vindkraftverk
Sällsynta jordartsmetaller kommer inkluderas och redovisas i prospekteringsresultaten från och med nästa år. I LKAB:s malmer är de sällsynta jordartsmetallerna, liksom fosfor, bundna i apatiten. De sällsynta jordartsmetallerna förekommer alltid i grupp, och samtliga återfinns därför i LKAB:s malmer.

Det som framförallt driver efterfrågan av jordartsmetaller är behovet av kraftfulla permanentmagneter som används i elektriska bilar och vindkraftverk, där till exempel Praseodym och Neodym ingår. Dessa samt Dysprosium förväntas utgöra de mest värdefulla sällsynta jordartsmetallerna för LKAB.


Källa: LKAB


Skriv utBilden är ett kollage.
Bilden är ett kollage.

Epiroc och partners samarbetar i nytt EU-projekt för koldioxidneutral hållbar gruvdrift

Epiroc har startat ett nytt samarbetsprojekt, finansierat av Europeiska Unionen, tillsammans med flera gruvbolag, utrustnings- och systemtillverkare och universitet.  Projektet, som lö...

Läs mer
DAFO
En av Aurora Field Innovations grundare, Daniel Backman, i gruvschakt.

Aurora Field Innovations lyfter industrin med 3D

Aurora Field Innovations AB (AFI) i Gällivare bedriver 3D-skanning av olika utrymmen inom...

Läs mer
Epiroc
Ella Sikku Kuhmunen 12 år, en av deltagarna i Ung Artist Malmfälten.

Gruvföretag och musikproducenter ska hitta nya ädelstenar

Gruvföretaget LKAB har tillsammans med musikproduktionsbolaget Heart of Sound dragit igå...

Läs mer
Duroclasercoating 550
En Epiroc Pit Viper 271 och en SmartROC D65, borriggsmodellerna som Rio Tinto har beställt för användning i Pilbara, Australien.

Epiroc vinner stor order för gruvutrustning i Australien

Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och...

Läs mer
Hexagon
Panoramabild över Copper Mountain.

ABB ska leverera lösning för gruvtruckar för att stötta kanadensiska utvecklingsmål

ABB kommer att installera kraftinfrastruktur för eldrivna gruvtruckar för att hjälpa...

Läs mer
bergs mekaniska


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift

Laser componentsUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se