Facebook

Instagram

LKAB ansöker om planföreläggande hos regeringen för att säkra grön omställning i Gällivare


2023-11-21

Östra Malmberget Wesley Overklift LKAB
Bild:Wesley Overklift
Östra Malmberget Wesley Overklift LKAB

LKAB vänder sig nu till regeringen med en begäran om planföreläggande för ett område i östra Malmberget i Gällivare kommun. Mark- och miljödomstolen har väckt frågan kring nuvarande detaljplanering som ett hinder för bolagets miljötillståndsansökan för dagens och framtida verksamhet.

Området det handlar om ligger inom den zon som påverkas så mycket av gruvdriften att LKAB enligt en dom från 2015 varit skyldiga att köpa och riva alla fastigheter i området. Trots att området inte går att bo i och alla hus som tidigare funnits där är rivna omfattas det fortfarande av flera äldre detaljplaner som Gällivare kommun hittills inte har ändrat eller upphävt.

Upphävd eller ändrad detaljplan är sannolikt nödvändigt för att mark- och miljödomstolen ska kunna pröva bolagets ansökan om miljötillstånd för bland annat de stora investeringar i fossilfri teknik och ett apatitverk för utvinning av kritiska mineral som planeras under kommande år i Gällivare. Området är utpekat som riksintresse för utvinning av värdefulla ämnen och material, men Gällivare kommun har inte beaktat detta i sitt detaljplanearbete.

– Detaljplaneändringen är en ren formalitet som inte påverkar användningen av marken eftersom alla hus redan är borta. Men att vi får ett beslut i frågan är av avgörande betydelse för den gröna omställning som vi planerar ska börja i Gällivare och som har mycket stor betydelse för oss, för våra medarbetare och kunder och även för klimatet, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat på LKAB.

Skrivelsen till landsbygds- och infrastrukturdepartementet görs med stöd av plan- och bygglagen och riksintresset för värdefulla ämnen och material. LKAB har under flera år försökt få ett beslut i frågan.

– Det här är ett konkret hot, domstolen har i förberedande förhandlingar väckt frågan om de nuvarande detaljplanerna utgör hinder för hela vår ansökan. Vi har tyvärr inget annat val än att vända oss till regeringen för att få till stånd en detaljplaneändring. Ytterligare dröjsmål skapar stora och helt onödiga risker för den gröna omställningen i norra Sverige och våra möjligheter att hejda klimatförändringar och säkra strategiskt viktiga råvaror som sällsynta jordartsmetaller och fosfor till europeisk industri, säger Niklas Johansson.


Källa: LKAB


Tipsa en vän Skriv utÖstra Malmberget Wesley Overklift LKAB
Östra Malmberget Wesley Overklift LKAB

LKAB ansöker om planföreläggande hos regeringen för att säkra grön omställning i Gällivare

LKAB vänder sig nu till regeringen med en begäran om planföreläggande för ett område i östra Malmberget i Gällivare kommun. Mark- och miljödomstolen...

Läs mer
Gruvteknik


ifm anställer ny försäljningschef 

Glenn Nordvall rekryterades nyligen till försäljningschef på ifm electronic ab....

Läs mer
gihab
SmartROC T25 R

Epiroc lanserar den radiostyrda borriggen SmartROC T25 R – en smart rigg för smartare operatörer.

Epiroc lanserar nu ett nytt flaggskepp för radiostyrd bergborrning, SmartROC T25 R –...

Läs mer
DAFO
Epiroc

SSAB och Epiroc utökar partnerskapet med återvunnet stål utan fossila koldioxidutsläpp, med start i Q3 2023

Epiroc blir första företag i gruvindustrin att teckna ett leveransavtal med den svenska...

Läs mer
Brooks GF40 universal massflödesregulator. 

KORTA LEDTIDER PÅ MASSFLÖDESREGULATOR FRN BROOKS

Brooks GF40 termisk massflödesregulator/massflödesmätare med elastomer tätning...

Läs mer
Stress Measurement Company 550


Epiroc vinner stor gruvutrustningsorder i Demokratiska republiken Kongo

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och...

Läs mer
Hexagon


Mest lästaBK Services


solidmakarna

ifm electronic ab

Villiam Petersen tandhjulsfabriken

etra

JM Indutech

Alcon ab


Industrinät

Alron

Decksafe
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se