Facebook

Instagram

LKAB får avslag av Mark- och miljööverdomstol i Kirunaärendet


2022-06-17

Torsdagen 16 juni meddelade Mark- och miljööverdomstolen att LKAB fått avslag på sitt överklagande av tidigare beslut i miljöprövningen av verksamheten i Kiruna.

– Det är oerhört frustrerande att en oenig domstol till sist valde att avslå vår överklagan. Vi kan inte ha en miljöprövning som innebär att prövningens fokus ligger på formalia och processdetaljer, i stället för miljö- och samhällsnytta. Det måste bli tydligare vad som krävs för att göra rätt. Den här gången gäller det ett samråd, där det uppenbarligen råder delade meningar om vad lagen kräver. Men vi måste så klart acceptera domstolens beslut, förutsatt att vi inte väljer att överklaga till högsta instans, säger Niklas Johansson, direktör Kommunikation och klimat, LKAB.

Den skiljaktige ledamoten bedömde dock att samrådsförfarandet genomförts på ett godtagbart sätt. Det finns heller inget uttalat krav på direktutskick av inbjudan till samråd i miljöbalken. Trots det väljer även Mark- och miljööverdomstolen att avslå ansökan på grund av just detta.

– Trots att ingen i Kiruna kan ha missat att vår verksamhet påverkar samhället, att det inte är en fråga som lyfts av medborgare i Kiruna som inte känt att de förstått eller inte lyssnats på, så kokar ju detta ner till att domstolen anser att vi inte gjort vad en otydlig lag kräver för att kalla särskilt berörda till samråd och just innehavare av energibrunnar. Vi har lagt flera år på detta till en kostnad på över 100 miljoner kronor. Att då inte kunna rätta saknar helt proportion. Om en sådan liten tuva kan välta en central del av den svenska klimatomställningen, då är den enda slutsatsen att miljöbalken som den ser ut idag har blivit ett hot mot klimatet och måste ändras, säger Niklas Johansson.

I ett pressmeddelande skriver Mark- och miljööverdomstolen att ”samrådsskyldigheten enligt miljöbalken inte bara handlar om att lämna information, utan också om att få till stånd en dialog med boende och andra som kan bli berörda av gruvans verksamhet.” Enligt en kommentar från en av ledamöterna är skälet att detta inte går att läka i efterhand att ”Om denna dialog sker först när ansökan har getts in till domstolen finns det en risk att verksamhetsutövaren redan har låst sig vid en viss lösning.”

– Det kan säkert finnas fall när den bedömningen är relevant och där valet står mellan olika lösningar och dialogen kan påverka valet. Men det känns ju lite verklighetsfrämmande i vårt fall. Enda alternativa lösningen till fortsatt brytning av järnmalm är att lägga ned. Och det tror jag vare sig boende i Kiruna eller någon annan vill, säger Niklas Johansson och fortsätter.

– Vi ber inte om lägre krav, bara att det ska bli lättare att göra rätt och att det måste gå snabbare. Att man först efter flera år får sitt ärende avvisat av mark- och miljödomstolen på grund av något som sedan Mark- och miljööverdomstolen, förvisso en oenig sådan, menar är en processförutsättning är inte rimligt.

En rad tunga och klimatpåverkande industrier i Sverige ska nu ställas om för att klara klimathotet. Detta ska göras på rekordtid. Det här handlar inte bara om miljötillstånd för gruvor, det behövs enorma investeringar i energiproduktion och utbyggt kraftnät. Det betyder att många och mycket omfattande miljötillstånd måste komma på plats, snabbt.

– Vi, andra industrier och Sverige står inför en lång och mödosam resa mot en fossilfri och eldriven framtid. Vår bild är att det system vi har idag inte främjar nödvändiga omställningar. Det är inte bara fråga om lagar utan även tillämpningen. Ska den här omställningen, på den korta tid som krävs, vara möjlig så måste vi få proportionalitet i detta. Då måste till exempel vissa fel och brister kunna rättas till utan att man får börja om från början. För det kommer att göras fel och saker kommer att kunna bedömas på olika sätt, säger Niklas Johansson.

LKAB måste nu börja om med en helt ny ansökan, alternativt överklaga till Högsta domstolen. Den förra ansökan förbereddes i fyra år, innan miljöprövningen för hela Kiruna lämnades in 2018.


Källa: LKAB

Skriv utJörgen Stjernkvist maskin träffades av ett stort granitblock, men glaset på framrutan räddade honom.
Jörgen Stjernkvist maskin träffades av ett stort granitblock, men glaset på framrutan räddade honom.

Scandinavian Stone, stenbrottet i Vånga, februari 2022:

Jörgens framruta rammas av ett stenblock på 10 ton

Jörgen Stjernkvist rensar ofta dynamitrännor och har bra koll på läget. Men alla kan ha otur – och en helt vanlig måndag på jobbet hade han det. Ett stort...

Läs mer
Gruvteknik


Industrin minskar koldioxidutsläppen, elektriska drivlinor går i täten

Med tanke på det brådskande behovet av att begränsa klimatförändringens...

Läs mer
Norgem

Gruv- och mineralbranschen först med att uppgradera sin färdplan

Tisdagen den 21 juni presenterade Svemin gruv- och mineralbranschens uppgraderade klimatfä...

Läs mer
DAFO
Epirocs största lastare Scooptram ST18 med automation och batteri är del av ordern från Boliden.

Epiroc vinner stor gruvutrustningsorder i Sverige inklusive batteri- och automationslösningar

Epiroc har vunnit en stor order från Boliden för gruvutrustning, inklusive batteri- och...

Läs mer
Hexagon

LKAB får avslag av Mark- och miljööverdomstol i Kirunaärendet

Torsdagen 16 juni meddelade Mark- och miljööverdomstolen att LKAB fått avslag...

Läs mer


HYBRIT: Världsunikt bergrumslager för fossilfri vätgas invigs i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall inviger HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri...

Läs mer
Sinnika Sjunnesson, projektledare Euro Mine Expo.

Stort intresse för Euro Mine Expo 22 – fönstret för framtidens gruvdrift

När Euro Mine Expo 2022 öppnade den 14 juni i Skellefteå är det med den mest...

Läs mer


Nu möts internationell gruvindustri i Skellefteå

Det är ingen slump att Skellefteå är platsen för Euro Mine Expo. I snart 100...

Läs mer

Epiroc förvärvar tillverkare av bergborrmaskiner

Epiroc har tecknat avtal om att förvärva RNP México, en tillverkare av...

Läs mer
Anrikningsverk vid Kaunis Iron.

Malmens egen energi skapar reningsprocess

Att lyckas rena mineralisering från svavel på ett kostnadseffektivt och miljö...

Läs mer


Mest lästaHeidenhain

BK Services

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se