Facebook

Instagram

Grönt ljus för två guldgruvor i Västerbotten


2021-10-08

Bild: Hans Braxmeier/Pixabay

Två nya guldgruvor i Västerbotten har fått miljötillstånd enligt den nuvarande miljöbalken, beviljat av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Tillståndet har under veckan vunnit laga kraft, efter att överklagandet inte beviljats prövningstillstånd. Nyckeln till att lyckas har varit att låta nödvändiga utredningar ta sin tid och att jobba med goda relationer till närboende, myndigheter och andra intressenter, menar Ramboll som arbetat med tillståndsansökan.

– Det här tillståndet har blivit verklighet tack vare Botnia Explorations tålamod med framtagandet av gedigna utredningar kring miljökonsekvenser och utformning av verksamheten ur tekniskt perspektiv. Goda relationer till närboende, samebyar och berörda myndigheter har också varit viktiga och fått ta sin tid. Nu kan vi få se ett gott exempel på hur småskalig gruvdrift kan bedrivas på ett ansvarstagande och hållbart sätt, säger Björn Winnerstam, ansvarig för uppdraget på Ramboll.

I Sverige har debatten om långa och komplexa tillståndsprövningar enligt miljöbalken pågått under många år. Miljöprövningar i gruvärenden kräver mycket av de bolag som söker tillstånd och tekniska underlag behöver vara väl genomarbetade för att skona miljön och människor från negativa konsekvenser. Långa handläggningstider hos myndigheterna samt överklagandeprocesser är ytterligare förklaringar till att den ansökan som påbörjades 2016 och inlämnades till Mark-och miljödomstolen 2018 vann laga kraft först denna vecka.

– Detta besked visar att det faktiskt är möjligt att få tillstånd att etablera nya gruvor i Sverige och kan förhoppningsvis tillföra optimism för hela den svenska gruvbranschen, samt även få andra positiva effekter. Bolaget har hela tiden strävat efter att ha goda relationer med inblandade myndigheter, berörda närboende, berörda samebyar med flera. Det är något som vi är mycket stolta över och som vi även i fortsättningen kommer att sträva efter, säger Thomas Ljung, vd för Botnia Exploration AB

De två platser som är aktuella för brytningen av guld är Fäbodtjärn och Vargbäcken, i Vindelgransele, Lycksele kommun. Malmen från Fäbodtjärn kan komma att komplettera kvartssand som idag fraktas till Rönnskärsverken med båt, eller så kan malmen komma att anrikas i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk. I bägge alternativen kan en stor del av avfallsfrågan hanteras lokalt vilket är miljömässigt fördelaktigt.

– Med den livsstil vi har i dag behövs metaller och vi behöver därför vara med och bidra till en ansvarsfull gruvnäring i den gröna omställningen och inte förlita oss på gruvdrift enbart i andra delar av världen. Det känns bra att medverka till att Sverige tar en del av sitt ansvar för metallutvinningen, säger Björn Winnerstam.

Rambolls uppdrag för Botnia Exploration har omfattat stöd för framtagande av tillståndsansökan, framtagande av miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning, hydrologisk utredning, avfallshanteringsplan och efterbehandlingsplan. I samarbete med bolagets jurister och tekniska expertis har Ramboll även tagit fram bemötanden av samtliga inkomna yttranden under de cirka två år som ansökan behandlats av domstol, innan tillstånd lämnades i Mark- och miljödomstolen i november 2020. Denna dom har nu vunnit laga kraft, efter att Mark- och miljööverdomstolen och därefter Högsta domstolen gått igenom handlingarna och inte funnit skäl att pröva överklagandet.   


Källa: Ramboll


Skriv utLKAB:s pelletsverk KK4 i Kiruna, där spillvärme ska utvinnas.
LKAB:s pelletsverk KK4 i Kiruna, där spillvärme ska utvinnas.

Kraftigt kapade klimatutsläpp när gruvan ska värma Kiruna

Tekniska Verken och LKAB gör en gemensam satsning där gruvindustri och samhälle går hand i hand i en historisk resa mot det gröna samhället. Från 2024 kommer...

Läs mer
Norgem
LKAB Vitåfors.

Samarbete mellan LKAB och Boliden för att återvinna gruvavfall och skapa cirkulära produkter

LKAB och Boliden har tecknat avtal och inleder nu ett samarbete för att utreda mö...

Läs mer
DAFO
Leisel Björk, Gustaf Larsson Ernefelt, Felix Nyberg, Johan Larsson, Mattias Larsson, Mattias Nilsson, Robert Hansson, Jonas Björk, Mikaela Gisslén.

Instalco breddar sig mot gruvindustrin

Instalco breddar sitt industriella erbjudande genom förvärv av MRM Mining AB och EPS...

Läs mer
Hexagon
HYBRIT Pilotanläggning för direktreduktion med vätgas, Luleå.

Hybrit är finalist i Swedish Mining Innovation Award 2021

Hybrit är en av finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2021 för världens...

Läs mer
Duroclasercoating 550

Framtiden finns i norr – för leverantörer och medarbetare

LKAB satsar för att locka fler företag till Norrbotten. Den 19 november bjuder LKAB in...

Läs mer
Rafael Mosberger och Henrik Andreasson, Retenua, upphovsmännen bakom emitrace®.

Retenua är finalist i Swedish Mining Innovation Award 2021

Retenua är en av finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2021 för sin robusta...

Läs mer
Mobilaris Onboard vid verksamhet underjord.

Epiroc förvärvar återstående del av Mobilaris MCE

Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och...

Läs mer
En tidigare dieseldriven Epiroc Scooptram ST1030 lastare konverterad av FVT Research till batterielektrisk.

Epiroc slutför förvärv av specialist inom batterikonvertering för gruvfordon

Epiroc har slutfört förvärvet av verksamheten och tillgångarna i FVT Research...

Läs mer


Mest lästa


Finnsafety


Edmolift


Antiphon

Alutrade

Polyshape


Svero

Altair

Ameab
OEM Automatic

Bevego
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se