Facebook

Instagram

Epiroc emitterar gröna
obligationer för 2 miljarder


2022-09-09

En Epiroc Scooptram ST14 Battery lastare.
Bild: Epiroc
En Epiroc Scooptram ST14 Battery lastare.

Epiroc har emitterat gröna obligationer för att finansiera hållbara investeringar, utgifter, samt forskning och utveckling.

Epiroc emitterade igår två miljarder kronor i gröna obligationer med stort intresse från investerare och med en orderbok överstigande tre miljarder kronor. Löptiden är fem år och obligationen har två trancher, en fast och en rörlig. Den fasta tranchen på 1,5 miljarder kronor erhöll en kupong på 4.155 procent och den rörliga tranchen på 0,5 miljarder kronor prissattes till 3M STIBOR plus 1,20 procent.

Obligationen är emitterad under Epirocs Euro Medium Term Note (EMTN) program, med hänvisning till Epirocs nyligen etablerade ramverk för gröna obligationer som är tillgängligt på Epirocs Skuld-sida. Obligationerna kommer att vara listade på Euronext Dublin. SEB och Nordea ledde gemensamt transaktionen och SEB agerade rådgivare för det gröna ramverket.

– Epiroc spelar en viktig roll i övergången till ett koldioxidsnålt samhälle, säger Håkan Folin, Epirocs Ekonomi- och finansdirektör.
– Den nya finansieringen kommer att stödja oss då vi fortsätter vår hållbarhetsresa och investerar i innovativa produkter och teknologier som gör våra kunders och vår egen verksamhet mer hållbar.

Medlen kan användas för att finansiera projekt inom följande tre kategorier. Det gröna obligationsramverket inkluderar ytterligare exempel på hur medlen kan användas.

• Produkter och produktionsteknologier. Exempel på dessa inkluderar batterielektriska maskiner, diesel-till-batteri konverteringsteknologi, produkterbjudandet batterier som tjänst, automations- och digitaliseringslösningar som ökar effektiviteten och minskar utsläppen, design för återvinning, cirkuläritet och återanvändning av material, samt certifierade råmaterial som t.ex. fossilfritt stål.

• Energieffektivitet. Detta kan t.ex. inkludera utveckling av designlösningar och datahantering för att optimera kunders energieffektivitet samt installering av solpaneler vid Epirocs tillverkningsenheter.

• Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten. Detta kan inkludera utveckling av effektiv borrutrustning för vattenbrunnar och reducering av avloppsvatten i verksamheten.


Källa: Epiroc

Skriv utEpiroc förvärvar majoritetsandel i australiensisk leverantör av uppkopplingslösningar för gruvor

En kommunikationsnätverksplats byggd av Radlink.

Epiroc har tecknat avtal om att förvärva en majoritetsandel (53 procent) av Radlink, ett australiensiskt bolag som tillhandahåller gruvor med lösningar för trådlö...

Läs mer
Gruvteknik
Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

Överdomstol slår fast: Kaunis Irons tillstånd gäller

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för ett å...

Läs mer
Visionsbild över den nya byggnaden (bilden är en illustration).

Instalcobolag i nytt
uppdrag åt LKAB

Instalcobolaget MRM Mining AB i Gällivare har fått uppdrag av LKAB att utföra...

Läs mer

Sprickor i Kiruna sjukhus utreds

Efter rapporter om sprickbildning i sjukhuset i Kiruna har LKAB låtit göra en...

Läs mer
DAFO
En Epiroc Scooptram ST14 Battery lastare.

Epiroc emitterar gröna
obligationer för 2 miljarder

Epiroc har emitterat gröna obligationer för att finansiera hållbara investeringar,...

Läs mer


Kaunis Iron redo att investera en halv miljard i elektriska lastbilar

Kaunis Irons malmtransporter ska bli fossilfria. Företaget planerar satsa cirka en halv...

Läs mer
Magnus Zorn, ny General Manager för Zeppelin Mining som ansvarar för försäljning, utveckling och service av Caterpillars produkter till den svenska gruvindustrin, samt för entreprenadkunder i Norrbotten.

Magnus Zorn ny General Manager
för Zeppelin Mining Sverige

Zeppelin Sverige har utsett Magnus Zorn till ny General Manager för Zeppelins affä...

Läs mer

LKAB börjar om med miljöansökan i Kiruna – överklagar samtidigt till HD

LKAB har nu beslutat sig för att börja om med sin ansökan om miljötillstå...

Läs mer
Hexagon
Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

”Redo att investera miljarder”

Måndagen den 29:e augusti startar huvudförhandlingen som avgör om Kaunis Iron...

Läs mer


Mest lästaHeidenhain

BK ServicesJJgruppen
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se