Facebook

Instagram

Elektrifiering av gruvmaskiner är framtiden


2020-05-28

Anders Lindkvist berättade om Epirocs visioner för den framtida gruvan, idag med fokus på elektrifiering.
Bild: Alfred Nobel Science Park
Anders Lindkvist berättade om Epirocs visioner för den framtida gruvan, idag med fokus på elektrifiering.

Med utgångspunkt i Epirocs lansering av en ny generation batteridrivna maskiner för hållbar gruvdrift inleddes denna seminarieserie i tre delar. Fokus för första tillfället låg på utvecklingsstrategin för tekniken. Anders Lindkvist, technologiutvecklare vid Epiroc, delade med sig av framgångar och visioner kring konceptualiseringen av de batteridrivna gruvmaskinerna.

– På frågan om hur bra dessa maskiner fungerar så blir svaret att de fungerar minst lika bra som traditionella dieselmaskiner. Kort sagt så faller valet alltid på batterimaskinerna då de prestandamässigt faktiskt är bättre, berättar Anders Lindkvist vid Epiroc.

Ett 30-tal personer deltog i det digitala seminariet som leddes av Pär Lundström, Alfred Nobel Science Park och Anders Lindkvist, Epiroc. Bland deltagarna fanns representanter från bl a Volvo, LKAB, Ecoloop amt intressenter från akademi och andra aktörer. 

– Genom den här seminarieserien kan vi koppla ihop Epiroc med spännande SME:er som finns i regionen och skapa förutsättningar för samarbeten. Men vi vill också dela med oss av den kunskap som Epiroc besitter, som det världsledande företag de faktiskt är, inleder Pär Lundström från Alfred Nobel Science Park.


Varför batterier och hur man jobbar med säkerheten
Det är flera aspekter som man behöver ta hänsyn till när man ska övergå från dieseldrift till elektrifiering och batteridrift, t ex kostnader och säkerhet men också anpassning till gruvindustrins utveckling i stort. Epiroc, som ligger långt fram i utvecklingen och har jobbat med eldrivna fordon sedan 7 år tillbaka, har bl a fått utmärkelsen "Epiroc Innovation Award 2020" för framgångsrikt utvecklingsprojekt. 

För Epiroc gäller det att ligga några år före i framtidsspaning. För 5 år sen började de titta på hur de skulle få till en drivlina för produktion av elmotorer med uppgift att flytta motorerna och insåg att de behövde partners i flera olika led. Sökandet efter partners resulterade i samarbete med två svenska aktörer, northwolt på batterisidan och etablerade ABB på motorsidan.

– Vi var faktiskt Nortvolts första kund, de var ett ungt bolag, som gjorde sin första leverans till oss på Epiroc. Vi har utvecklat hela vårt batterisystem tillsammans med dem. Samarbetet med ABB genererade i 2 motorer, unikt framtagna utifrån Epirocs specifikationer. Dessa motorer kan användas på olika sätt och i olika kombinationer, berättar Anders.

Trenden för batterianvändning är tydlig, kostnaderna går neråt hela tiden, vilket skapar förutsättningar för omläggning. Säkerheten är en annan viktig fråga och Anders berättade att risken för brand i en elbil endast är 1/10 jämfört med risken i et bensin- eller dieseldrivet fordon. Det är också den första frågan Epiroc får när de försöker sälja batterimaskiner, hur säkerheten ser ut och hur stor brandrisken är. Här har Epiroc ett tydligt utarbetat system för säkerhetsnivåer.

– Ur miljö- och klimatsynpunkt så producerar batteroimaskiner mindre värme än dieselmaskiner. De ger också en bättre arbetsmiljö med mindre buller. Just arbetsmiljö och lagstiftning, där kraven på dieselmotorer är betydligt hårdare,  är två tydliga anledningar till att elektrifiera, säger Anders.

Kort sagt kan man säga att Epiroc har gjort en fantastisk resa på kort tid och fått ut detta i riktig gruvmiljö. Från starten 2010 till att man i december 2019 tog beslutet att öka takten, satsa brett och ta fram ett nytt system.

– Det är en snabb och stor resa, och än är vi inte framme, säger Anders. Vid nästa seminarietillfälle som är den 9:e juni kommer jag nörda ner mig ännu mer i tekniken på maskinerna och hur man laddar dem, avslutar Anders.Källa: Alfred Nobel Science Park


Skriv utEpiroc förvärvar majoritetsandel i australiensisk leverantör av uppkopplingslösningar för gruvor

En kommunikationsnätverksplats byggd av Radlink.

Epiroc har tecknat avtal om att förvärva en majoritetsandel (53 procent) av Radlink, ett australiensiskt bolag som tillhandahåller gruvor med lösningar för trådlö...

Läs mer
Gruvteknik
Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

Överdomstol slår fast: Kaunis Irons tillstånd gäller

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för ett å...

Läs mer
Visionsbild över den nya byggnaden (bilden är en illustration).

Instalcobolag i nytt
uppdrag åt LKAB

Instalcobolaget MRM Mining AB i Gällivare har fått uppdrag av LKAB att utföra...

Läs mer

Sprickor i Kiruna sjukhus utreds

Efter rapporter om sprickbildning i sjukhuset i Kiruna har LKAB låtit göra en...

Läs mer
DAFO
En Epiroc Scooptram ST14 Battery lastare.

Epiroc emitterar gröna
obligationer för 2 miljarder

Epiroc har emitterat gröna obligationer för att finansiera hållbara investeringar,...

Läs mer


Kaunis Iron redo att investera en halv miljard i elektriska lastbilar

Kaunis Irons malmtransporter ska bli fossilfria. Företaget planerar satsa cirka en halv...

Läs mer
Magnus Zorn, ny General Manager för Zeppelin Mining som ansvarar för försäljning, utveckling och service av Caterpillars produkter till den svenska gruvindustrin, samt för entreprenadkunder i Norrbotten.

Magnus Zorn ny General Manager
för Zeppelin Mining Sverige

Zeppelin Sverige har utsett Magnus Zorn till ny General Manager för Zeppelins affä...

Läs mer

LKAB börjar om med miljöansökan i Kiruna – överklagar samtidigt till HD

LKAB har nu beslutat sig för att börja om med sin ansökan om miljötillstå...

Läs mer
Hexagon
Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

”Redo att investera miljarder”

Måndagen den 29:e augusti startar huvudförhandlingen som avgör om Kaunis Iron...

Läs mer


Mest lästaHeidenhain

BK ServicesJJgruppen
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se