Facebook

Instagram

Ökad säkerhet och minskade utsläpp i gruvindustrin


2021-04-01

<div class=\
Bild: Blekinge Tekniska Högskola

 Blekinge Tekniska Högskola, BTH, och Volvo Construction Equipment ska tillsammans arbeta för att minska utsläppen och för att minska antalet olycksfall i gruvindustrin. Det ska ske genom användandet av autonoma system och helt elektriska maskiner. Till sin hjälp används digitala tvillingar för att simulera olika effekter – en modell som forskarna vid BTH tagit fram.

BTH har sedan flera år tillbaka en stark forskning inom produktutveckling och speciellt fokuserar forskarna på hur man kan använda digitala modeller för att simulera olika effekter. Det gör att företagen tidigt kan förutspå hur en tänkt produktlösning beter sig. Nu ska detta arbetssätt användas inom gruvindustrin för att dels minska utsläppen, dels minska antalet olycksfall.

Detta blir en utmärkt möjlighet att visa och vidareutveckla de kunskaper som forskargruppen inom maskinteknik har utvecklat under de senaste 8–10 åren inom just digital modellering för produktutveckling. Vi har ett starkt och långvarigt forskningssamarbete med Volvo Construction Equipment och jag ser detta projekt som en möjlighet att ta ännu ett steg mot att etablera BTH som en av de största forskningsaktörerna inom simulering och digitalisering av produktutveckling, säger projektledare Alessandro Bertoni, biträdande professor vid BTH.

Under de senaste åren har digitalisering, elektrifiering och autonoma system möjliggjort ökningar av produktivitet och effektivitet i nästan alla industriella applikationer. De första stegen mot implementeringen av helt autonoma system i gruvindustri har genomförts genom att lägga till automatisering ovanpå befintlig maskinarkitektur och styrsystem.

Tillverkare av entreprenadmaskiner har utvecklat helt autonoma och helt elektriska maskiner. Dessa kommer att drastiskt minska luftföroreningarna, öka arbetstagarnas säkerhet och minska kostnaderna för verksamheten. Medan möjligheten att köra helt elektriskt och autonomt med en maskin är realiserbart, finns det fortfarande en låg förståelse för konsekvenserna av att skala upp denna innovation till ett nätverk av maskiner och ett stort samarbetssystem, särskilt när det gäller den omgivande infrastrukturen.

Volvo CE arbetar intensivt med att realisera fullt ut elektrifierade autonoma lösningar för att minska utsläpp, öka arbetstagarnas säkerhet och skapa värde för kunderna genom att sänka driftskostnaderna, säger Andreas Hjertström, Advanced Engineering, Research Strategy Manager, Volvo Construction Equipment.
– Detta projekt kommer genom framtagandet av en digital tvilling, underlätta modellering, beslut och kvantifiering av, både direkta och indirekta, ekonomiska och miljömässiga styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Vi vill med detta projekt bidra till ökat värdeskapande och förbättrad miljöprestanda för våra kunder och samhället i stort.

Det Vinnova-stödda projektet som nu startar utnyttjar de befintliga modellerna, simuleringsmiljön och nätverket av intressenter som utvecklats av forskarna på BTH och tar ett steg längre mot kvantifiering av fördelarna och riskerna med övergången till autonomi och elektromobilitet.Källa: Blekinge Tekniska Högskola


Skriv utBilden är ett kollage.
Bilden är ett kollage.

Epiroc och partners samarbetar i nytt EU-projekt för koldioxidneutral hållbar gruvdrift

Epiroc har startat ett nytt samarbetsprojekt, finansierat av Europeiska Unionen, tillsammans med flera gruvbolag, utrustnings- och systemtillverkare och universitet.  Projektet, som lö...

Läs mer
DAFO
En av Aurora Field Innovations grundare, Daniel Backman, i gruvschakt.

Aurora Field Innovations lyfter industrin med 3D

Aurora Field Innovations AB (AFI) i Gällivare bedriver 3D-skanning av olika utrymmen inom...

Läs mer
Epiroc
Ella Sikku Kuhmunen 12 år, en av deltagarna i Ung Artist Malmfälten.

Gruvföretag och musikproducenter ska hitta nya ädelstenar

Gruvföretaget LKAB har tillsammans med musikproduktionsbolaget Heart of Sound dragit igå...

Läs mer
Duroclasercoating 550
En Epiroc Pit Viper 271 och en SmartROC D65, borriggsmodellerna som Rio Tinto har beställt för användning i Pilbara, Australien.

Epiroc vinner stor order för gruvutrustning i Australien

Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och...

Läs mer
Hexagon
Panoramabild över Copper Mountain.

ABB ska leverera lösning för gruvtruckar för att stötta kanadensiska utvecklingsmål

ABB kommer att installera kraftinfrastruktur för eldrivna gruvtruckar för att hjälpa...

Läs mer
bergs mekaniska


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift

Laser componentsUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se