Facebook

Instagram

Europas största fyndighet för sällsynta jordartsmetaller finns i Kiruna


2023-01-12

Bild: LKAB

LKAB har identifierat betydande mängder sällsynta jordartsmetaller i Kirunaområdet, nödvändiga för bland annat tillverkning av elbilar och vindkraftverk. Efter framgångsrik prospektering redovisar bolaget idag mineraltillgångar för sällsynta jordartsmetaller på mer än en miljon ton Rare Earth Oxides och den nu största kända fyndigheten av sitt slag i Europa.

– Det här är goda nyheter inte bara för LKAB, regionen och för svenskarna utan även för Europa och för klimatet. Det är den största kända fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i vår del av världen och skulle kunna bli en betydande byggsten för att få fram de kritiska råmaterial som är helt avgörande för att möjliggöra den gröna omställningen. Vi står inför ett utbudsproblem. Utan gruvor, inga elbilar, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Europa saknar idag helt brytning av sällsynta jordartsmetaller, samtidigt som efterfrågan bedöms öka kraftigt till följd av elektrifieringen vilket leder till en global brist, och detta i en tid med ökade geopolitiska spänningar. Enligt EU-kommissionens bedömning förväntas efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller till bland annat elbilar och vindkraftverk öka mer än fem gånger bara fram till 2030. Idag är Europa dessutom importberoende av dessa mineral där Kina fullständigt dominerar marknaden vilket anses öka sårbarheten för europeisk industri.

– Elektrifieringen, EU:s självförsörjning av mineraler och metaller och oberoende av Ryssland och Kina börjar i gruvan. Vi måste stärka de industriella värdekedjorna i Europa och skapa reella möjligheter för elektrifieringen av våra samhällen. Politiken måste ge industrin förutsättningar att ställa om mot en grön och fossilfri produktion. Här kan svensk gruvindustri spela en avgörande roll. Behovet av mineraler för att genomföra omställningen är stor, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.


Vägen till gruva lång
Samtidigt är vägen till eventuell brytning av fyndigheten lång, där första steget är en ansökan om bearbetningskoncession för Per Geijer-fyndigheten för att ge LKAB rätt till fyndigheten och kunna undersöka den ytterligare på djupet och utreda förutsättningar för brytning. Planen är att kunna lämna in en ansökan om bearbetningskoncession under 2023.

LKAB har redan börjat förbereda en flera kilometer lång ort på cirka 700 meters djup från den befintliga Kirunagruvan mot den nya fyndigheten för att komma åt att undersöka den på djupet och i detalj.

– Vi har inte sett slutet på fyndigheten. Vi investerar stort för att komma vidare och räknar med att behöva ett antal år för att undersöka fyndigheten ytterligare för att skapa förutsättningar för att lönsamt och hållbart bryta den. Vi är ödmjuka inför de utmaningar kring markanvändning och påverkan som finns för att utveckla detta till en gruva och som kommer behöva analyseras för att se hur man kan undvika, minimera och kompensera för det. Först därefter kan det bli aktuellt att gå vidare med en miljöprövningsansökan och att söka tillstånd, säger Jan Moström.

– Om vi tittar på hur det har fungerat i andra tillståndsprocesser inom vår industri, så dröjer det minst 10–15 år innan vi skulle kunna ha faktiskt brytning igång och därmed råvaror på marknaden som behövs för att ta våra samhällen bort från fossila bränslen. Och då talar vi om Kiruna, där LKAB brutit malm i mer än 130 år. Här är kommissionens fokus på frågan avgörande, att säkra tillgång till kritiska material, och den Critical Raw Materials Act som EU-kommissionen nu arbetar fram. Vi behöver förändra tillståndsprocesserna för att säkra ökad brytning av den här typen av råvaror i Europa. Tillgången är idag en avgörande riskfaktor för såväl europeisk industris konkurrenskraft som klimatomställningen, säger Jan Moström.


Per Geijer – potential att bli Europas viktigaste gruva för kritiska råmaterial

Förra våren redovisades mycket lovande resultat från LKAB:s pågående prospektering i Kiruna och Gällivare. Bland annat visade sig fyndigheten Per Geijer, som ligger i nära anslutning till befintlig verksamhet i Kiruna innehålla över 400 miljoner ton av mineraltillgångar med höga järnhalter. Nu har utökade studier visat att fyndigheten innehåller över 500 miljoner ton, dessutom drygt sju gånger så hög halt av fosfor som i de malmkroppar som LKAB bryter i Kiruna idag. Fosfor är ett av tre näringsämnen i mineralgödsel som är nödvändigt för livsmedelsproduktion, och finns med på EU:s lista över kritiska mineral.

Nu redovisar LKAB för första gången mineralresurser och vidare undersökningar av Per Geijer på tillgångar av mer än en miljon ton sällsynta jordartsmetaller i form av Rare Earth Oxides (REO) som används för produktion av Rare Earth Elements (REE). Tillräckligt för att möta en stor del av EU:s framtida behov för tillverkning av de permanentmagneter som krävs för elmotorer i bland annat elbilar och vindkraftverk.

Resultaten visas i enlighet med rapporteringsstandarden PERC 2021 som är den rådande internationella standarden.

De sällsynta jordartsmetallerna i Per Geijer förekommer tillsammans med fosfor i vad som huvudsakligen är en järnmalmsfyndighet och kan därför produceras som biprodukter. Det skapar också helt andra möjligheter till en möjlig konkurrenskraftig brytning.

– LKAB planerar sedan tidigare en cirkulär industripark i Luleå med ny teknik för utvinning och förädling av fosfor, jordartselement och fluor utifrån dagens befintliga gruvproduktion. Där man i stället för att som idag deponera detta som avfall, skapar nya hållbara produkter. Planerad produktionsstart är 2027, säger Leif Boström, direktör för affärsområdet Specialprodukter på LKAB.


Källa: LKAB

Tipsa en vn Skriv ut

Innovativt spjäll gör det lätt att göra rätt

Förutom den mängd timmar som krävs för att utveckla ett nytt brand-/brandgasspjäll krävs oerhört dyra tester för att produkten ska vara godkänd att sä...

Läs mer
Rauschert
Schaeffler OPTIME Ecosystem 

Schaeffler ställer ut på Underhållsmässan 2024, 12 – 15 mars, monter B02:42: Presenterar Lifetime Solutions

lalmek


Multiförskruvning för maximal flexibilitet

Med den flexibelt monterbara kabelgenomföring är Heavycon Evo industridon från Phoenix Contact en innovativ lösning för ett brett område av applikationer...

Läs mer
alucon
<span>- Elbilars batteripack kan bli återvinningsbara med hjälp av friktionsomrörningssvetsning, säger Vivek Patel, docent på Högskolan Väst. </span>

Framtidens elbilsbatterier är cirkulära

De senaste årens eskalerande efterfrågan på elbilar har lett till en enorm skjuts för produktionen av bilbatterier – en trend som förväntas hålla i och...

Läs mer
Protech


Gör fabriken smartare med Advantechs sensorer

Advantechs WISE-4000-serie är sensorer för wifi som kan anslutas till olika industriella processer. De senaste månaderna har dessa väckt stort intresse inom industriell...

Läs mer
Rinheat


100-tals varianter av medbringare till kuggremmar | från Gates

Medbringaren kan anpassas för att nå den typ av förflyttning av material som önskas. Här är några viktiga aspekter av dess funktion:

Läs mer
Kulverket


LKQ Atracco expanderar i Norge - ny lageröppning i Moss för att möta ökad efterfrågan

Moss, Norge - LKQ Atracco tar ytterligare steg mot expansion för att möta den växande efterfrågan på kvalitetskontrollerade begagnade originaldelar. Med över 120 000...

Läs mer
nordic mobility


LKQ Atracco expanderar i Norge - ny lageröppning i Moss för att möta ökad efterfrågan

Moss, Norge - LKQ Atracco tar ytterligare steg mot expansion för att möta den växande efterfrågan på kvalitetskontrollerade begagnade originaldelar. Med över 120 000...

Läs mer
Dachser


Hydroscand SlangExpress ökar tillgängligheten genom snöskoter

Hydroscand lanserar en snöskoter för att göra sin mobila slangservice SlangExpress än mer tillgänglig för sina kunder.

Läs mer
Nordela


Schneider Electric och Elicom skriver avtal för att bygga Okken i Sverige

Nu breddar Schneider Electric utbudet av kraftlösningar på den svenska marknaden. Det nya partneravtalet med Elicom innebär att ställverket Okken kan erbjudas till fler kunder...

Läs mer
Nord-lock


ABB förvärvar väderdirigeringsverksamhet för att utöka den marina mjukvaruportföljen

svets och tillbehör


Toyota Material Handling investerar 350 miljoner i Mjölby

Företaget gör sin största produktionsinvestering hittills för att öka produktionskapaciteten i Mjölby. Toyota Material Handling är världsledande inom...

Läs mer
Ringdahl maskiner


Sigma Industry West firar ett decennium av framgång

Sigma Industry West, som levererar spetskompetens inom produktutveckling, har sedan start vuxit till en koncern med 7 bolag som sysselsätter över 650 personer. Idag firar bolaget 10-å...

Läs mer
Flamkontroll


Kunskapscompaniet breddar sitt utbud med Industriteknik, CNC/Svets i Trollhättan

Vi på Kunskapscompaniet är stolta och glada över att ha fått förtroendet att genomföra industriteknisk utbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen i...

Läs mer
Ahlins
<span>Validering kan vara ett sätt att kartlägga kunskaperna både hos sina egna fordonstekniker och personer man vill se om de är anställningsbara. </span>

Kan validering hjälpa oss i arbetet med att hitta fler fordonstekniker?

Validering är ett verktyg som används när man vill få kunskaperna och kompetenserna hos en person formellt fastställda. Det handlar i regel om personer som skaffat sig...

Läs mer
laser-components_550


Öka säkerheten vid maskiningrepp

Royal Lactalis Leerdammer B.V. ville öka underhållssäkerheten genom att minska riskerna för maskiningrepp på produktionsanläggningarna i Nederländerna. Fö...

Läs mer
Fastpap


Hydroscand växer genom ytterligare förvärv i Storbritannien

Hydroscand Group växer! Hydroscand i Storbritannien förvärvar ytterligare en verksamhet, Yorkshire Hose & Fittings Limited. Det nya tillskottet visar på Hydroscands globala...

Läs mer
power-automation
<span>Natriumjonbatterier (Na-jonbatterier) är i sig hållbara och lätta att återvinna, eftersom de tillverkas av salt, trä, järn och luft</span>

Clarios och Altris offentliggör samarbetsavtal för att främja hållbar natriumjonbatteriteknik

Clarios, en global ledare inom avancerade lågspänningsbatterilösningar, och Altris, en pionjär inom hållbar natriumjonbatteriteknik, meddelar att de har ingått i ett...

Läs mer
Cimea
<span>Altair Future.Industry 2024 kommer att fokusera på \

Altair annonserar det globala evenemanget Future.Industry 2024

Det virtuella evenemanget kommer att utforska "Science of Possibility" och samla ledare, branschexperter och visionärer för att utforska morgondagen

Läs mer
Mobitron
<span>3D-skanning av transparenta objekt</span>

Revolutionerande 3D-skanningsteknik för transparenta objekt nu tillgänglig hos OEM Automatic

OEM Automatic, en framstående leverantör av industriella komponenter och lösningar, har introducerat en banbrytande teknik för 3D-skanning av transparenta objekt. Genom anvä...

Läs mer
KMC


Hydroscand Machine genomför åtgärder för att minska sin miljöpåverkan

Hydroscand Machine har under de senaste två åren genomfört flera åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Däribland att övergå helt till...

Läs mer
Hemomatik


Flera nya verktyg stärker arbetet för en hållbar och säker kemiindustri

AI-baserade verktyg som kan användas för att förutsäga om ämnen är cancerogena eller hormonstörande. Det är exempel på verktyg som det IVL-ledda...

Läs mer
bk-services_550x300
Additiv tillverkningscell på GKN Aerospace i Troll

GKN Aerospace investerar 600 miljoner kronor i mer hållbar produktion och erhåller mångmiljonstöd av Industriklivet

GKN Aerospace tar en ledande roll inom hållbar produktion och investerar 600 miljoner kronor i att industrialisera additiv tillverkning. Genom Industriklivet stödjer Energimyndigheten...

Läs mer
oem_automation_550


Nyhet! Alstor 850 kombimaskin

Världspremiär och visning av den helt nya Alstor 850 och Alstor 850H skedde i helgen för samlade återförsäljare från hela världen. Ägarna Kristian...

Läs mer
Stokvis
<span>Gjutningsarbete – manganlegeringar.</span>

Norska mangansmältverket Eramet Norway Sauda uppgraderar onlineövervakning av produktionskritiska frånluftsfläktar

Manganproducenten Eramet Norway kommer att uppdatera övervakningen av produktionskritiska frånluftsfläktar genom att uppgradera till SPM:s mest avancerade onlinesystem Intellinova...

Läs mer
Disab
Amanda Almkvist, elev på Ystad Gymnasium, en av framtidens blivande lastbilsmekaniker 

Uttjänta växellådor blir resurs för utbildning av fordonsmekaniker

Sällan ges KGK/Autoexperten och vår ZF-verkstad tillfälle att skänka bort växellådor. Målet är alltid att reparera och förlänga deras livslä...

Läs mer
Elkapsling


Industriklassikern från Kopparberg firar jubileum

1953 föddes Berglöfslådan®, en karaktäristisk plåtcontainer för smart materialhantering, i Kopparberg. Upphovsmannen Gösta Berglöf ville skapa en...

Läs mer
svenska-eurovac


L5 Navigation förvärvar mjukvarutunga och gruvfokuserade Rockma

L5 Navigation, ett ledande bolag inom positioneringsteknik för maskinstyrning och GNSS-mätning, accelererar sin internationella tillväxtresa genom förvärv av Rockma.

Läs mer
swede-wheel


BE Group signerar avtal om koldioxidneutralt stål

BE Group har signerat ett nytt samarbetsavtal med den ledande stålproducenten AFV Beltrame. Avtalet gäller Beltrames nya produktserie av stång- och profilstål –...

Läs mer
Eskilstuna logistik

Batterier stabiliserade elnätet när Ringhals 4 snabbstoppade

När kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 snabbstoppades under natten till onsdagen den 29 november hjälpte sammanlänkade batterier till med att upprätthålla stabiliteten i...

Läs mer
Dala plåtteknik
<span>Alla som arbetar med elektroniska komponenter och system behöver en kompetent och pålitlig partner, som Conrad. </span>

För en ljus framtid: införskaffa elektroniska komponenter och system genom Conrad

En plattform för företag av alla storlekar: Framgångar inom utveckling, produktion och infrastruktur börjar med rätt samarbetspartner

Läs mer
Skrotsamlaren


Scania inför krav på gröna leveranser

För att driva på skiftet till ett hållbart transportsystem omvandlar Scania nu sin målsättning om gröna inköp av batterier, stål, aluminium och gjutgä...

Läs mer
Site Industriteknik


ABB:s energibedömningar av industriella elmotorer avslöjar potentiella besparingar på 2,1 TWh under produkternas livstid

Strong Point


Unga designers satsar på e-racerbilar med stöd från norelem

Med utmaningen att bygga och driva en till fullo elektrisk racerbil satte årets Formula Student (Electric)- tävlingen designstudenterna ordentligt på prov. För att fö...

Läs mer
dekon_550
&Ouml;stra Malmberget Wesley Overklift LKAB

LKAB ansöker om planföreläggande hos regeringen för att säkra grön omställning i Gällivare

LKAB vänder sig nu till regeringen med en begäran om planföreläggande för ett område i östra Malmberget i Gällivare kommun. Mark- och miljödomstolen...

Läs mer


Rana Gruber förbättrar driftsäkerheten med utökad onlineövervakning

Det norska gruvföretaget Rana Gruber utökar nu sin tillståndskontroll genom att investera i det högpresterande onlinesystemet Intellinova Parallel EN och DuoTech-givare på...

Läs mer


Träffa våra experter på komponenter för mobila applikationer på Elmia Subcontractor 2023!

Vi ser fram emot att träffa dig på årets Elmia Subcontractor. I montern träffar du några av våra experter som är specialister på komponenter till mobila...

Läs mer


Kvalitetsinspektion och varför det är så viktigt för maskinverkstäder

Maskinverkstäder spelar en avgörande roll för framställning av olika komponenter och delar för allt från fordons- och flygindustrin till medicin- och...

Läs mer


Boliden introducerar Low-carbon Sulphuric Acid: En hållbar förändrare

Boliden har tagit ett betydande steg mot en grönare framtid med lanseringen av Low-carbon Sulphuric Acid. Den nya produkten utökar Bolidens sortiment av produkter med lågt...

Läs mer


Elmia Subcontractor är tillbaka och sätter tonen för framtidens tillverkningsindustri

Med en månad kvar ser vi med förväntan fram emot årets mässa som äger rum 14–16 november. Elmia Subcontractor kommer i år, precis som tidigare, att samla...

Läs mer
Empack 2023 

Förpackningsindustrin träffades igen för att diskutera banbrytande innovationer

Återlanseringen av förpackningsmässan Empack har precis ägt rum på Kistamässan i Stockholm. Totalt besökte och interagerade 1168 företag Empack för att...

Läs mer

RS lanserar Better World-produktsortiment för att hjälpa kunderna välja mer hållbara produkter

Produkter med hållbarhetsförbättringar och certifieringar hjälper företag att göra välgrundade val och minska miljöpåverkan

Läs mer


Endress+Hauser levererar processinstrumentering till Kaunis Iron

Endress+Hauser blir huvudleverantör av processinstrumentering till den nya flotationsanläggningen som är under uppbyggnad hos Kaunis Iron i Pajala. Flotation är den del av...

Läs mer


Essentra förvärar BMP Tappi s.r.l.

Vi är glada att meddela att Essentra har undertecknat ett avtal för att förvärva BMP s.r.l. (BMP TAPPI). Med bas i Milano, Italien, har BMP TAPPI över 60 års erfarenhet...

Läs mer
Tåsjömasten – 330 meter hög, innan den revs 2020.

Höga master klarar långvariga och extrema förhållanden

Flertalet av de master som Teracom ansvarar för börjar närma sig 60 år och det är viktigt att utvärdera deras skick för att få en uppfattning om när i...

Läs mer


ABB utökar sitt utbildningsutbud med lanseringen av IRB 1090

•     Den nya roboten IRB 1090, som verifierats av STEM.org, är framtagen för att vidareutbilda studerande inför framtidens arbetsmarknad

•  ...

Läs mer

SCN AB ÖPPNAR NYTT KONTOR I SUNDSVALL FÖR LOKAL MARKNADSNÄRVARO I MELLERSTA OCH NORRA SVERIGE

SUNDSVALL, 22 SEPTEMBER 2023 - SCN AB, en ledande leverantör inom industriell automation och teknik, är glada att meddela att de har etablerat ett nytt kontor i Sundsvall för att...

Läs mer


SCN AB växer snabbt och är nu nummer 1 som ny svensk generalagent för MOXA - Ledande inom Industriella Nätverk och Switchar

Upplands Väsby, 2023-09-20 – SCN AB, en välrenommerad aktör inom industriell automation och nätverksteknik, är glada att meddela att vi har utsetts till den nya svenska...

Läs mer


Att jobba med aluminium är att jobba med lösningar

I småländska Vetlanda finns Hydal Aluminium Profiler, en av Skandinaviens ledande leverantörer av aluminiumprofiler. Bolaget har de senaste åren gjort en medveten satsning...

Läs mer


Hydroscand är starka tillsammans när det gäller!

Den 15e augusti totalförstördes Hydroscands butik i Mora. Tack och lov kom ingen till skada i branden.


När förlusten av butiken var ett faktum kraftsamlade Hydroscand...

Läs mer


AMAB Hydraul hissar automatiseringen av lagret

AMAB Hydraul i Malmö har byggt upp ett rikstäckande nät av 100 distributörer som förser serviceverkstäder, entreprenörer, industrier och lantbruk med hydraulikdelar...

Läs mer


Essentra Components överträffar sina hållbarhetsmål

Essentra Components, en ledande tillverkare och leverantör av små men viktiga komponenter och lösningar som används inom tillverkande industri världen över, har ö...

Läs mer
Läkemedelsproduktion i Södertälje.  

AstraZeneca utökar onlineövervakning av fläktar med system från SPM

SPM har mottagit en omfattande beställning från bioläkemedelsföretaget AstraZeneca gällande onlinesystemet Intellinova.

Läs mer
<span>Hydroscand EnergiOptimering av tryckluftssystem är en tjänst och värdeerbjudande som bidrar till att Hydroscands kunder minskar sina kostnader och miljöpåverkan.</span>

Hydroscand EnergiOptimering av tryckluftssystem minskar företags miljöpåverkan och kostnader

Hydroscand EnergiOptimering av tryckluftssystem är en tjänst och värdeerbjudande som bidrar till att Hydroscands kunder minskar sina kostnader och miljöpåverkan.

Läs mer


Hydroscand lanserar energibesparande oljehållarkit

Hydroscand lanserar ett nytt, effektivt- och energibesparande oljehållarkit. Lansering av Hydroscands oljehållarkit sker i Hydroscands monter B14-15, den 25/8 på ...

Läs mer
Italtronic - specialister på plastkapslingar för elektronik 

Specialister på plastkapslingar för elektronik

OEM Electronics leverantör Italtronic är en ledande aktör inom design och tillverkning av plastkapslingar för elektronik. Företaget ligger i Padoa, Italien, och har funnits...

Läs mer
<span class=\

Få offerter och beställ CNC-bearbetade metalldelar på ett effektivare sätt

Det har länge varit en tidskrävande process att tillverka delar. Men med Xometrys verktyg kan du nu få en gratis offert online på bara några sekunder...

Läs mer
Med kortare räckvidd och 20 kg hanteringsvikt är HC20SDTP den senaste modellen i YASKAWAs HC-familj. 

Ytterligare en industrirobot från YASKAWA för samarbete människa-robot

YASKAWA fortsätter att utveckla och utöka HC-familjen med robotmodeller för samarbete människa-robot. Dessa ”cobotar” är konstruerade för industriellt bruk...

Läs mer


Skriv automatiskt ut och placera etiketter på valfri plats på kretskort

Skriv automatiskt ut och placera en pålitlig spårbarhetsetikett på valfri plats på multi- eller single board-kretskort på 3 sekunder. Upptäck det nya Brady A8500...

Läs mer
ULT utsug- och filtersystem LAS 260.1 för laserbearbetning 

Laserröken är farlig - anslut ett ULT utsug - snabbt, säkert och enkelt

Tänk på att skydda de anställdas hälsa på ett tillförlitligt sätt. När man bearbetar metall med laser så frisläpps damm som innehåller...

Läs mer


Stendörren har tecknat hyresavtal med Stockholms Stadsmission avseende 3 161 kvm logistiklokaler i Brunna, Upplands-Bro

Stendörren Fastigheter AB har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Stockholms Stadsmission avseende lokaler för logistik på fastigheten Viby 19:66 i Brunna. Lokalerna om 3 ...

Läs mer


HÖGANLOFT - VÅRT LOGISTIKCENTER I TRANÅS

Som ett stort och centraliserat logistikcenter skapar vi en mängd fördelar för både kunder och tillverkare. Här är några exempel:

Läs mer


Xometry: Spara tid på ditt projekt med tillverkning on-demand

Tidsbesparing är en av huvudaspekterna när man tillverkar delar inom elektronikbranschen, samt att säkerställa en god kvalitet. Men det är också en av de mest svå...

Läs mer


Byggplast & Båtprylars omvälvande hissresa

Sedan 2018 har Byggplast & Båtprylar gjort en genomgripande förändring av sitt lager med hjälp av sju stycken Compact Twin och en egen kundanpassning av Compact Store....

Läs mer


ifm anställer ny försäljningschef 

Glenn Nordvall rekryterades nyligen till försäljningschef på ifm electronic ab. Denna tillsättning markerar fortsättningen av företagets tillväxtresa på...

Läs mer
De Lier new factory new maschinery.

Stora Enso utökar anläggningen i De Lier med en ny högteknologisk fabrik

Stora Enso öppnar en ny produktionsanläggning för wellförpackningar i nederländska De Lier. Anläggningen ingår i det nyligen förvärvade De Jong Packaging...

Läs mer
Offshore support vessel in operation

ABB introducerar OCTOPUS Operational Planner för ökad tillgänglighet och säkerhet vid drift av havsbaserade vindkraftsparker

•     ABB Ability™ OCTOPUS – Marine Advisory System Operational Planner erbjuder den första möjligheten i sitt slag att optimera fjä...

Läs mer


Industriell 5G router

(06/23) Med den nya 5G routern från Phoenix Contact, erbjuds nu en serieproducerad lösning för snabba dataöverföringar på såväl privata som publika 5G...

Läs mer
Mjukstartare - Ställ in önskat värde direkt i appen! 

Mjukstartare med konfigurering direkt i din smartphone!

Modellerna går att få med NFC-programmering vilket är en unik funktion från Lovato som möjliggör programering med Smartphone. Man kan då ställa in...

Läs mer

SPM Instrument tillkännager Airius II LTE-M med global tillgänglighet

Efter introduktionen på den nordiska marknaden tillkännager SPM Instrument nu lanseringen av en global lösning för den trådlösa vibrationsgivaren Airius II LTE-M i...

Läs mer
Industriföretag kan nu uppgradera till högprestera

Energibesparing och optimering av drift - G A Lindberg erbjuder Trygghetsgaranti

Industriföretag kan nu uppgradera till högpresterande Mobil SHC™ syntetiska smörjmedel och samtidigt spara på kostnaden av konvertering. Detta möjliggörs genom G...

Läs mer
SmartROC T25 R

Epiroc lanserar den radiostyrda borriggen SmartROC T25 R – en smart rigg för smartare operatörer.

Epiroc lanserar nu ett nytt flaggskepp för radiostyrd bergborrning, SmartROC T25 R – på en helt ny plattform. Borriggen erbjuder ett antal värdefulla funktioner, som en...

Läs mer


Mest lästaBK Services


solidmakarna

ifm electronic ab

Villiam Petersen tandhjulsfabriken

JM Indutech

Alcon ab

Brady

AIF  Avinf


Industrinät

Alron

Decksafe
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se