Facebook

Instagram

SPM Instrument i projektsamarbete kring industriellt underhåll med AI och maskininlärning


2022-04-08

Bild: produktion2030.se

SPM Instrument har ingått ett projektsamarbete med bland andra Mälardalens Universitet för att utveckla en ny typ av system för AI-baserad prediktion av maskiners driftskondition, som kan bidra till effektivare underhållsarbete inom svensk industri. Projektet CPMXai bedrivs inom ramen för Produktion2030, som koordineras av Teknikföretagen med bidragsfinansiering genom Vinnova.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, som också är regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området, har i uppdrag att stärka landets innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Myndigheten stimulerar samarbete och innovationskraft och ger olika aktörer möjlighet att experimentera och testa nya idéer – allt i syfte att underlätta omställningen mot en hållbar framtid.

Vinnova satsar årligen ca tre miljarder kronor på forskning och innovationsprojekt. Det sker i huvudsak genom utlysningar där företag och organisationer kan söka finansiering – bland annat genom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 som stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inom ramen för detta program utlystes 41 miljoner kronor under 2021.


Hållbarhet som drivkraft för att lösa utmaningar
Mot bakgrund av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är målet för innovationsprogrammet Produktion2030 att skapa en nationell bas av forskning, innovation och utbildning för att säkerställa konkurrenskraften i svensk industri 2030.

Produktion2030 utgår från sex långsiktiga utmaningar för den svenska tillverkningsindustrin. Med målet att svensk tillverkningsindustri ska vara hållbar och konkurrenskraftig arbetar industri, akademi och forskningsinstitut, med stöd av programmet, för att möta dessa utmaningar.


Virtuell produktionsutveckling – en utmaning för svensk industri
En av de utmaningar som Produktion2030 definierat är ”Virtuell produktionsutveckling”, som rör sig om omvandling av information och data till kunskap och beslutsstöd i virtuella och fysiska produktionssystem. Inom detta utmaningsområde har forsknings- och innovationsprojektet CPMXai) tilldelats ca 6 miljoner kronor för att under tre år utveckla en digital tvilling – en kopia i datormiljö – av en utvald maskin i produktionsmiljö. Mätdata från den verkliga maskinen gällande aktuell driftskondition ska implementeras på den digitala tvillingen i syfte att utveckla ett nytt, automatiskt verktyg för märkning av konditionsdata, som i sin tur kommer att ligga till grund för ett självövervakande, självlärande och självförklarligt system för prediktion av maskinkondition.

SPM bidrar med sensorer, mätsystem och mjukvara för insamling av konditionsdata från den maskin som kommer att ligga till grund för den digitala tvillingen. Vidare står SPM för konfiguration av lämpliga mätuppdrag för den aktuella maskinen samt kunskap gällande integration av mätdata till andra system.

– SPM satsar varje år stora resurser på egen forskning och utveckling inom industriell tillståndskontroll. Vårt deltagande i det här spännande projektet är en möjlighet för oss att stärka och utveckla vårt samarbete med universitetet och våra andra projektpartners, där vi också kan lära av varandra. Projektet ligger väl i linje med vår ambition att fortsätta utvecklingen av maskininlärning och AI i våra lösningar. Vi ser en stor potential i att effektivisera industriellt underhåll och lyfta fram tillståndskontroll som ett effektivt verktyg för ökad hållbarhet inom industrin med hjälp av lättillgänglig och lättförståelig AI, Johan Nilsson, CTO på SPM Instrument, om projektet.

Projektkonsortiet för CPMXai består av Mälardalens Universitet (MDU) som koordinator, Hitachi High-Tech Europe GmbH, Adopticum, Nordic Electronic Partner (NEP), GKN Driveline Köping AB, RISE Research Institutes of Sweden AB, och SPM Instrument.


Källa: SPM

Skriv utSKF CEO Rickard Gustafson and ABB CEO Björn Rosengren.

SKF och ABB utökar samarbetet inom industriell automation

Samförståndsavtal undertecknat för att främja möjliga framtida...

Läs mer
oem_automation_550
Från vänster: Torbjörn Fagerberg avdelningschef el Örebro bravida Sven westdahl regionchef nög Fredrik Danielsson vd efab Erik Vogel Vd blaxmo Magnus Hansson filialchef Närke ventilation.
Från vänster: Torbjörn Fagerberg avdelningschef el Örebro bravida Sven westdahl regionchef nög Fredrik Danielsson vd efab Erik Vogel Vd blaxmo Magnus Hansson filialchef Närke ventilation.

Bravida stärker genom förvärv sin position inom automation och el i Örebro

Genom en inkråmsaffär har Bravida köpt rörelsen i Blaxmo Kraft AB och EFAB Automation. Bravida förstärker därmed sin position inom el och automation i Örebro.

Läs mer
Gloab550
Från vänster: Gisle Kvamme, Arvid Myhra, Tore Andre Hauge, Ronny Øvrevik

Bravida Norge förvärvar Bautec AS och stärker sin position inom automation i Bergen

Bravida Norge förvärvar bolaget Bautec AS och stärker därmed sin position inom...

Läs mer
Hexagon
Akademiska Hus fastighet Albanova.

Bolag inom Ecoclime Group tecknar avtal med Akademiska Hus

Ecoclime Groups dotterbolag SDC Automation har fått förtroendet att installera ny...

Läs mer
oem_automation_550

Automatiserad kvalitetskontroll ger konkurrenskraft

ABB visar intelligenta robotar för en flexibel industri

ABB Robotics avtäcker världens första robotlackade konstbil

Ultramodern atomiseringsenhet invigd

Totallösning inom el och automation från Solotec till Foodhills i Bjuv

”Jobba med robotar, inte som robotar”

Storskogens dotterbolag PV Systems förvärvar DETAB

SPM Instrument i projektsamarbete kring industriellt underhåll med AI och maskininlärning

Ny robothubb byggs i SkandinavienMest lästaHeidenhain

BK Services


JJgruppen
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se