Facebook

Instagram

14 miljoner till biomaterial från skogen


2020-06-08

Ligninpellets.
Bild: RenCom
Ligninpellets.

Energimyndigheten har beviljat cirka 14 miljoner kronor till teknikbolaget RenCom. Stödet går till ett demonstrationsprojekt i syfte att omvandla sulfatlignin från massabruk till biomaterial för att ersätta fossil plast. Biomaterialet kommer inte bara att binda koldioxid utan även få många användningsområden inom plastindustrin.

Trä är uppbyggt av cellulosa, hemicellulosa och lignin som vanligen separeras i massabruket. Teknikbolaget RenCom:s bioraffinaderikoncept har potential att producera nya produkter från ligninet istället för att förbränna det i massabrukens sodapannor. Ligninet får längre livslängd och dessutom erbjuds plastindustrin ett skogsbaserat råmaterial som kan binda koldioxid. Analyser om biomaterialets återvinning och återbruk ingår också i projektet.

Parallellt kan massa- och pappersindustrin använda det skogsbaserade ligninet på flera områden än förbränning i egna produktionsprocessen. Genom att ta ut cirka 20 procent lignin ur svartluten och därigenom avlasta sodapannorna så kan massabruken energieffektivisera produktionsflöden och samtidigt minska sina växthusgasutsläpp. I Sverige motsvarar det ett minskat utsläpp på 3,3 miljoner ton koldioxid per år.

– Satsningen kan bli betydelsefull i omställningen till mer cirkulära och biobaserade produkter och industrins utveckling, säger Klara Helstad, enhetschef på Energimyndigheten.


Demonstrationer sker i stor skala
I projektet ska RenCom genomföra demonstrationstester i industriellt relevant skala för ett antal plastapplikationer, bland annat plastpåsar, jordbruksfilmer och smältlimmer. I produktionen värms ligninet upp tillsammans med en ogiftig reagensolja för att bilda biopolymeren Renol utan några andra biprodukter än det överskottsvatten som finns i ligninet. Renol kan dels blandas in i fossila plaster, dels fungera som en helt och hållet biologiskt nedbrytbar plast.

– Det här stödet är en viktig pusselbit för vår satsning i uppskalningen av vårt Renolkoncept till industriellt relevant skala och för att bli en ledande aktör i snittet mellan skogsindustri och plastindustri genom grön kemi, säger Christopher Carrick, vd för RenCom.


Om programmet Pilot och demonstration
Programmet riktar sig till företag som har produkter och tjänster i behov av att testas i pilot- och demonstrationsprojekt. Projekten tar sikte på omställning av energisystemen och utmaningar i samhället såsom industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd.Källa: Energimyndigheten


Skriv utJessica Gard Timmerfors, doktorand vid Kemiska institutionen inom ramen för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara

Det finns en ökad efterfrågan på produkter från vår skog. Därmed...

Läs mer
Hexagon

Fallolycka på Moelven Edanesågen AB

En person blev under torsdagseftermiddag förd till sjukhus med ambulanshelikopter efter...

Läs mer

Nytt verksamhetstillstånd för Setra Malå

14 miljoner till biomaterial från skogenMest lästa

Finnsafety


Drivsystem

KG Fridman


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se