Facebook

Instagram

Kempestiftelserna storsatsar på integrerad strukturbiologi


2019-05-17

Kempestiftelserna satsar på djärv strukturbiologiforskning.
Bild: Magnus Wolf-Watz
Kempestiftelserna satsar på djärv strukturbiologiforskning.

Umeå universitet är unikt positionerat i Sverige med en komplett och förstklassig teknikinfrastruktur för forskning inom strukturbiologi. Via ett anslag från Kempestiftelserna startar nu ett postdoktorprogram för att stimulera djärv strukturbiologiforskning av högsta klass.

Umeå universitet har tillsammans med externa anslagsgivare gjort stora satsningar på integrerad strukturbiologisk forskning. Det har givit resultat och universitetet har i dag väl utvecklade infrastrukturer för de fyra hörnpelarna inom strukturbiologi, vilka är elektronmikroskopi, NMR-spektroskopi, beräkningskemi och röntgenkristallografi. De tre förstnämnda är klassade som nationella infrastrukturer och stödjer forskare från hela Sverige.

Vid Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut FOI finns totalt 15 forskargrupper som tillsammans utvecklar den integrerade strukturbiologin med gemensamma aktiviteter. Miljön har en effektiv och dynamisk blandning av seniora och nya forskningsledare från både teknisk-naturvetenskaplig fakulteten och medicinska fakulteten.

Nyligen gjorda rekryteringar vid universitetet är elektronmikroskopiexperten Joans Barandun samt Magnus Andersson som har expertis inom tidsupplöst röntgenspridningsmetodik.

– Dessa rekryteringar ger strukturbiologimiljön i Umeå ett tillskott av toppkompetens inom områden som är mycket viktiga inför framtidens strukturbiologiska forskning, säger Magnus Wolf-Watz, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet. Han forskar med NMR inom proteindynamik och koordinerar det nya postdoktorsprogrammet inom den integrerade strukturbiologin.

Kempestiftelserna beviljar nu ett anslag på fyra miljoner kronor för ett postdoktorprogram inom integrerad strukturbiologi där syftet är att stimulera nydanande forskning på gränsytorna mellan strukturbiologiska tekniker.

Totalt finansierar Kempestiftelserna fem postdoktorsstipendier under två utlysningar, en 2019 och en 2020. För att uppmuntra nya och vågade projekt kommer postdoktorsstipendierna med en årlig driftsbudget.

– Detta ger fantastiska möjligheter för satsningar på projekt som ska ta strukturbiologin vid Umeå universitet in i framtiden. Satsningen är postdoktorcentrisk och vid utlysningarna kommer de bästa kandidaterna att väljas genom en variant av en modell som utvecklats vid EMBL och UCMR, säger Magnus Wolf-Watz.

Arbetet med att välja ut de mest lämpade kandidaterna kommer att ledas av professor Oliver Billker, föreståndare för Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS. Genom att uppmuntra trepartskonstellationer är satsningen bred och öppen för forskare vid Umeå universitet.

 

Vad är strukturbiologi?
Proteiners funktion avgörs av deras tredimensionella struktur. Vetenskapen som fokuserar på sambandet mellan struktur och funktion kallas för strukturbiologi. Det finns fyra olika huvudsakliga tekniker att studera proteinstrukturer: elektronmikroskopi, röntgenkristallografi, NMR-spektroskopi och beräkningskemi. Strukturbiologin har bidragit till många stora vetenskapliga genombrott som till exempel strukturen hos DNA:s dubbelhelix, utvecklingen av ett av de första läkemedlen mot HIV-infektion samt strukturbestämningen av proteinsyntesmaskinen ribosomen.

Kort information om utlysningen
Under 2019 utlyses två postdoktorsstipendier och under 2020 utlyses tre postdoktorsstipendier. Stipendierna kommer med drift om 100 kkr/år och postdoktor. Konstellationer som är behöriga att ansöka till programmet är antingen två forskningsledare med olika strukturbiologiexpertis, alternativt trepartskonstellationer med två forskningsledare med olika strukturbiologiexpertis och en forskningsledare inom ett annat område. Huvudsökande är en strukturbiolog.

Klicka här för att läsa mer om programmet och hur du ansöker.
Källa: Umeå universitet


Skriv utSprint Bioscience utser tillförordnad vd Jessica Martinsson till ordinarie vd

Jessica Martinsson, vd Sprint Bioscience.

Sprint Biosciences styrelse har utsett Jessica Martinsson till ordinarie vd. Jessica Martinsson har varit tillförordnad vd för bolaget sedan den 11 juni då tidigare vd Anders Å...

Läs mer
Hexagon

Miljardsatsning på biobaserad industri

Haraholmen utanför Piteå är platsen som rymmer ett av Sveriges mest expansiva industriella centrum.

Haraholmen i Piteå är platsen för Sveriges kanske hetaste biobaserade...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Laserkrock banar väg för läkande strålar

Så får en protonstråle fördubblad energi. Den nya metoden bygger på att en laserstråle delas och skickas mot en tunn folie från två olika vinklar – exakt samtidigt.

Forskare på Chalmers och Göteborgs universitet presenterar en ny metod som kan fö...

Läs mer

Kempestiftelserna storsatsar på integrerad strukturbiologi

Kempestiftelserna satsar på djärv strukturbiologiforskning.

Umeå universitet är unikt positionerat i Sverige med en komplett och förstklassig...

Läs mer
Sensor som mäter värme, ljus och beröring.

Sensorn som reagerar på ljus, värme och beröring

Med inspiration från hudens eget sätt att fungera har forskare vid Laboratoriet för...

Läs mer

Sciety tar Athera Biotechnologies steget närmre nytt läkemedel mot hjärt-kärlsjukdomar

Athera Biotechnologies utvecklar en läkemedelskandidat för en indikation inom hjärt-kärlsjukdomar. Emissionen som nu mottagits ska användas för en klinisk fas 2-studie.

Läkemedelsbolaget Athera Biotechnologies avslutade i veckan en emission om totalt 55 miljoner...

Läs mer

Ett litet holländskt företag har blivit stora inom medicinsk teknik


Sjukhus, läkarmottagningar, veterinärer och även tandläkare världen ö...

Läs mer
Pernilla Abrahamsson, Chief Operating Officer på Lipum.

Branschprofil byter jobb – går från börsen till startup

Nu lämnar life science-profilen Pernilla Abrahamsson sin tjänst som...

Läs mer
Simon Tholén, avdelningschef på Röntgenkliniken, Lindesbergs lasarett.

Lyckat samarbete mellan vården och industrin ger stora förbättringar för patienten

Ny undersökningsteknik på Lindesbergs lasarett bidrar till att undvika onödiga...

Läs mer


Bayer stärker svenskt life science-kluster

Idag, den 2 maj, öppnar Bayer nytt svenskt huvudkontor på Campus Solna vid...

Läs mer
CELLINKs och Semcons BIO X, en 3D-bioprinter för mänsklig vävnad tilldelas Stora Designpriset 2019.

Unik 3D-bioprinter vinnare av Stora Designpriset

BIO X, en 3D-bioprinter för mänsklig vävnad tilldelas Stora Designpriset 2019. Bakom...

Läs mer

IRRAS och AMI-USC i samarbete om förvärv av kompletterande teknologi inom medicinteknik

Alfred E. Mann Institute for Biomedical Engineering vid University of Southern California (AMI-USC)...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se