Facebook

Instagram

Svenskt stål är tillbaka från pandemikrisen – ökad produktion i maj


2021-06-14

Emballerade rullar med tunnplåt (coils) i väntan på vidare transport till kunder över hela världen.
Bild: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank
Emballerade rullar med tunnplåt (coils) i väntan på vidare transport till kunder över hela världen.

Under maj månad producerades 412 tusen ton råstål i Sverige. Det är 11,4 procent mer än i maj 2020.


I Sverige har det hittills under året producerats 2 099 tusen ton råstål. Det är 3,7 procent mer än motsvarande period 2020. Under maj månad producerades det totalt 412 tusen ton råstål, motsvarande en ökning på 11,4 procent jämfört med maj 2020.

– Den svenska produktionstakten är tillbaka fullt ut på nivån från före krisen. Det syns tydligt när vi tittar på våra aggregerade siffror med 427 kton per månad för perioden januari–maj under åren 2016–2019 jämfört med 420 kton per månad under motsvarande period 2021, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Nästan allt stål som används i Sverige är importerat samtidigt som nästan allt svenskt stål går på export.

– Att priset på stål just nu är högt i stora delar av världen beror på industrins och särskilt bilindustrins snabba och kraftiga återhämtning efter den nedstängning som skedde i samband med coronapandemin. För att möta denna efterfrågan har flera stålproducenter i Sverige snabbt ökat sin produktion under slutet av förra året och nu under våren, säger Mathias Ternell.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.


Skriv utSaab moderniserar den tyska marinen

Den tyska marinens fregatter i klassen Brandenburg (F123) ska få nya marina radarsystem och eldledningssystem (bilden är en illustration).

Saab har skrivit kontrakt med tyska försvarets materielverk, Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), och fått en beställning...

Läs mer
Kapab


Ruukki Construction blir först att leverera fossilfria byggprodukter i stål

Ruukki Construction, ett dotterbolag i SSAB-koncernen, har förbundit sig att bli det fö...

Läs mer
Dustcontrol
Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning.

Stora utsläppsminskningar vid återvinning av plastförpackningar

Tre år efter att Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala invigdes har man...

Läs mer
Gloab550


Digitaliseringsprojekt av smältverk ska öka produktivitet och lönsamhet för Indiens ledande stålföretag

Digitala lösning kopplar samman verksamheten i stålverket med skänk- och...

Läs mer
Hexagon
Samarbetet mellan VR Transpoint och SSAB har som mål att halvera SSABs transportutsläpp till 2024.

Järnvägen ska halvera industrijättens transportutsläpp

VR Transpoint och SSAB har ingått ett avtal för transport av råvaror och produkter...

Läs mer


Saab levererar träningssystem till Nederländerna

Saab har tecknat ett avtal för leveranser av militära träningssystem och service...

Läs mer
Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret.

Ett av världens största forskningsprogram för stål har lanserats

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, berättar om European Partnership for...

Läs mer
Järnsvamp producerad vid HYBRIT-piloten i Luleå.

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall först i världen med vätgasreducerad järnsvamp

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu producerat världens första vä...

Läs mer

Folksam ökar ägandet i SSAB

Ylva Wessén, vd för Folksamgruppen.

Folksam har i dag flaggat för ett ökat innehav i stålföretaget SSAB. Innehavet...

Läs mer
Visionsbild över SEEL – Swedish Electric Transport Laboratory (bilden är en illustration).

Byggstart för Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon

I våras startade samarbetet mellan Vestia och Castellum för projekt SEEL och nu är...

Läs mer


Mest lästa


Finnsafety


Edmolift

Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se