Facebook

Instagram

SSAB och Luleå kommunkoncern tecknar avtal inför fossilfri industriell omställning


2022-11-02

Bildtext: Fr v: Per Ekervhen, vd Lumire, Carl Wangel, SSAB, Malin Larsson, vd Luleå Energi, Thomas Hirsch, SSAB, Carina Sammeli, Luleå kommun, Lotta Jakobsson, SSAB, Eva Malmgren, SSAB, Anders Dahl, vd Luleå Hamn, Robert Eriksson, Luleå kommun (på bild saknas Rickard Lundmark, vd Luleå Business Region).
Bild: Viveka Österman
Bildtext: Fr v: Per Ekervhen, vd Lumire, Carl Wangel, SSAB, Malin Larsson, vd Luleå Energi, Thomas Hirsch, SSAB, Carina Sammeli, Luleå kommun, Lotta Jakobsson, SSAB, Eva Malmgren, SSAB, Anders Dahl, vd Luleå Hamn, Robert Eriksson, Luleå kommun (på bild saknas Rickard Lundmark, vd Luleå Business Region).

SSAB, Luleå kommun och dess bolag har nu kommit överens om att gemensamt skapa långsiktiga, och hållbara helhetslösningar för en fossilfri industriell omställning. Parterna ska teckna en avsiktsförklaring som skapar goda förutsättningar för ett fossilfritt Luleå och SSABs omställning.

SSAB och Luleå kommunkoncern förbinder sig att samverka kring tillgång till terminal och lager i hamnen, planering av ny väg och järnväg, vatten samt energisystem. För att skapa förutsättningar för den fossilfria omställningen krävs att flera aktörer samverkar och stödjer varandra.

– Det är oerhört glädjande att vi har kommit överens om hur vi jobbar tillsammans för den gröna omställningen. Vi är i ett unikt läge, där våra bolag inom kommunkoncernen och SSAB kan visa hur vi tillsammans löser utmaningen att eliminera utsläppen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

– Denna överenskommelse ger oss en fantastisk möjlighet att tillsammans med Luleå kommunkoncern skapa förutsättningar för en av de största industriella omvandlingarna i norra Sverige på årtionden. Med gemensamma krafter kan vi bygga ett ännu mer attraktivt och konkurrenskraftigt Luleå för framtiden och samtidigt i princip eliminera utsläppen, säger Carl Orrling, chef för transformationen av SSABs tunnplåtsproduktion i Norden.

SSAB fattade i januari 2022 ett inriktningsbeslut om att i grunden bygga om sitt nordiska produktionssystem för tunnplåt och accelerera SSABs gröna omställning. Ambitionen är att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen till omkring 2030, vilket skulle minska Sveriges totala utsläpp med cirka 10 procent. SSAB vill bygga ett helt nytt toppmodernt, integrerat elektrostålverk och valsverk i Luleå, med förändrad hantering av råmaterial och slutprodukt. För att möjliggöra omställningen behövs nya logistik-, mark- och leveranslösningar.


Inriktning: hitta affärsmässiga lösningar
Avsiktsförklaringen går ut på att parterna kommer överens om villkoren för en framtida samverkan och gemensamma affärer. Luleå hamn blir logistiknavet i den gröna omställningen, både för SSAB:s räkning, samt för andra transporter. Utifrån SSAB:s behov av en vädersäkrad sträcka från produktion till transport planeras en allvädersterminal och ett så kallat coilshotell, där stålrullar lagras för vidare transport.

– Allvädersterminalen kommer att bli den första i sitt slag som byggs för våra klimatförhållanden och vara möjliggöraren för den här typen, av för hamnen nytt gods. Ett väldigt intressant projekt både ur ett innovations- och kundnyttoperspektiv, säger Anders Dahl, vd Luleå Hamn.


Samarbetet går ut på att nyttja synergieffekter
Energifrågan är en annan central del. Utöver att förbereda elnätet och svara upp mot den stora mängd kraft som kommer att behövas i staden, är dialog om förutsättningar för det framtida fjärrvärmesystemet viktigt. I och med SSAB:s fossilfria omställning kommer de restgaser som idag används till att producera fjärrvärme att försvinna. Luleå Energi och SSAB har därför tecknat en överenskommelse om att utreda såväl tekniska som andra viktiga förutsättningar för att kunna tillvarata restenergier även från framtida fossilfria ståltillverkningsprocesser och därigenom skapa ett cirkulärt och fossilfritt energisystem.

– För att få till verklig förändring är den här typen av samverkan helt avgörande. Luleå Energi och SSAB har en lång historia av att arbeta tillsammans kring de här frågorna, och det samarbetet fortsätter nu med målsättningen att skapa framtidens fossilfria energisystem, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

Det kommunala bolaget Lumire som ansvarar för VA, avfall och återvinning är inblandad i arbetet genom vatten- och avloppsfrågan.

– En förutsättning för alla etableringar är vatten. Vi på Lumire vill att SSAB ska lyckas med den kommande gröna omställningen och kommer att bidra med kunskap och resurser gällande vattenfrågorna i stort. För att få till en bra lösning behöver vi samverka. Vi behöver miljösmarta lösningar och tillväxt som är till godo för alla oss i Luleå, men som också når ut till vår omvärld, säger Per Ekervhen, vd Lumire som står för Luleå Miljöresurs.

Luleå Business Region är kommunens näringslivsutvecklingsbolag, här är man nöjda med att denna milstolpe nu nåtts och att respektive parter nu kan gå vidare med samplanering och avtal.

– SSAB är ett otroligt viktigt företag för Luleå i den pågående gröna omställningen. Det här är en mycket viktig milstolpe, för hela näringslivet i Luleå och hur den kopplar så bra ihop med den gröna omställningen och en hållbar tillväxt i hela regionen, säger Rickard Lundmark, vd för Luleå Business Region.

Avsiktsförklaringen behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2022.


Källa: SSAB

Tipsa en vän Skriv ut

DAF öppnar monteringsfabrik för ellastbilar

DAF utökar sin produktionsanläggning med en ny monteringsfabrik för eldrivna...

Läs mer
Kapab
Christer Ryman, ny forskningschef vid Jernkontoret.

Christer Ryman ny forskningschef på Jernkontoret

Jernkontoret anställer en ny forskningschef. Christer Ryman tillträder den 1 mars och...

Läs mer
oem_automation_550


Saab får beställning på AT4 från Frankrike

Saab fick i december en beställning på pansarskottet AT4 från den franska...

Läs mer
KG Fridman
Instalco installerar åt SSAB i Brahestad (bilden är en illustration).

Instalcobolag får uppdrag vid utbyggnad av SSAB:s anläggning i Brahestad

Instalcobolaget Pohjanmaan Talotekniikka Oy i Uleåborg har tecknat avtal gällande...

Läs mer
Hexagon
Nanotrådar i tre material avbildade av ett svepelektronmikroskop. En tråd är tusen gånger tunnare än ett hårstrå. Den röda och blå färgen visar strömriktning och att nanotrådarna fungerar som en tandemsolcell.

Ny typ av solceller testas i rymden

Fysikforskare vid Lunds universitet lyckades nyligen bygga små solslukande antenner –...

Läs mer
Vindkraft från Hörnefors utanför Umeå.

Sverige är beroende av Västerbottens och Västsveriges industri för snabbare grön omställning

Nu tar Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen ett gemensamt krafttag...

Läs mer
Lars Jonson, VD BoKlok, Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, Magdalena Andersson, produktionschef, Niclas Bagler, landschef Boklok Sverige samt Robert Gurbin, fabrikschef.

Ministerbesök i BoKloks fabrik i Gullringen – investering om 250 miljoner slutförd

Fredagen den 20 januari besökte Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson BoKloks...

Läs mer
Tillverkningen hos Plåtpressning är till stor del automatiserad av flera maskiner arbetar även under obemannade tider.

Gör allt som går att tillverka i tunnplåt

Utifrån är det inget som sticker ut, men när du öppnar dörren till...

Läs mer
Dåva Kraftvärmeverk, Umeå Energi.

Liquid Wind inleder samarbete med Umeå Energi för etablering av elektrobränsleanläggning

En förstudie som Liquid Wind genomfört i samarbete med Umeå Energi visar att det...

Läs mer
Daniel och Jesper Söder, SkrotSmart i Trollhättan brinner för att upplysa ekonomiskt utsatta om metallåtervinningens fördelar.

Metallåtervinning - en hjälp i tuffa tider

Januari brukar vara en fattig månad men i år är det extra tufft. Höga...

Läs mer
Chargering (insättning) av skrot vid ljusbågsugn. Skrotkorgen är på väg att öppna och släppa ned 70 ton skrot.

Minskad stålproduktion under 2022

Under 2022 producerades totalt 4 404 tusen ton råstål i Sverige, en minskning med...

Läs mer


CNC- och robottekniker – ny yrkeshögskoleutbildning på Kunskapscompaniet i Eskilstuna

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Kunskapscompaniets ansökan om att...

Läs mer


Ford tillkännager nytt solkraftverk – viktig milstolpe för hållbarhetsmål

Ford blickar mot framtiden med ett nytt solkraftverk vid Almussafes-anläggningarna i Valencia,...

Läs mer


Nytt ramavtal med GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan

Semcon har tecknat ett nytt ramavtal med GKN Aerospace. Avtalet gäller tjänster som...

Läs mer

Atlas Copco har förvärvat en kanadensisk leverantör av service och underhåll av medicinska gassystem

Atlas Copco har förvärvat rörelsetillgångarna i MedCore Services Inc., ett...

Läs mer


SSAB och Stena Stål ingår partnerskap för att tillhandahålla fossilfritt stål till den nordiska marknaden

SSAB har ingått avtal med den svenska ståldistributören Stena Stål som den...

Läs mer

Indutrade förvärvar tysk tillverkare av små precisionsverktyg

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det tyska bolaget Hobe GmbH...

Läs mer


Saab får beställning från Lettland på ammunition till Carl-Gustaf

Saab har fått en beställning från det Lettiska försvarsministeret på...

Läs mer
Tappning av flytande råstål (1680°C) från ljusbågsugn till skänk.

Minskad stålproduktion i november 2022

Under november månad producerades totalt 344 tusen ton råstål i Sverige. Det...

Läs mer


Gripen E i operativ drift i Brasilien

Det brasilianska flygvapnet höll den 19 december en ceremoni vid flygbasen i Anápolis...

Läs mer


Saabs avtal om signalspaningsfartyg till Polen har trätt i kraft

Den 25 november 2022 meddelade Saab att ett kontrakt hade tecknats med det polska fö...

Läs mer
Antti Mononen, Poimukate och Sami Eronen, chef för Ruukki Construction.

Ruukki Construction förvärvar Poimukate i Finland

Ruukki Construction, en del av SSAB-koncernen, har tecknat ett avtal om att förvärva tak-...

Läs mer


Saab får NLAW-beställning från Sverige

Saab har fått en beställning på pansarvärnssystemet NLAW (Next Generation...

Läs mer
Rebecca Wennerberg, miljöjurist IKEM.

Cementadomen löser inte ett enda problem

Cementa får tillstånd att bryta kalk, men problematiken kring tillstå...

Läs mer


Saab får beställning på korträckviddigt luftvärn från Lettland

Saab har fått beställningar på luftvärnssystemet RBS 70 NG och radarn Giraffe...

Läs mer

Epiroc utnämner Paul Bergström till divisionschef för Digital Solutions

Paul Bergström till divisionschef för Digital Solutions.

Epiroc har utsett Paul Bergström till divisionschef för Digital Solutions och medlem av...

Läs mer


Svagare avslut än inledning 2022

Index för affärsläget för teknikindustrin i Sverige minskar för femte...

Läs mer
Inpacs nya industrianläggning på kvarteret Tomaten 1 i Lund, där Eitech utför samtliga Elinstallationer.

Eitech utför elinstallation för Inpacs toppmoderna industrianläggning i Lund

Under hösten 2022 påbörjades projekteringsarbetet inför uppförandet av en...

Läs mer
Betongprover.

Swerock och Peab Asfalt öppnar nytt forskningslabb för framtidens betong

För att utveckla den gemensamma forskning och utvecklingsverksamheten satsar Swerock och Peab...

Läs mer

Absolicon tar plats i nytt forskningsprojekt

Absolicon är med i ett projekt om industriell solvärme som nu tilldelas 55 miljoner...

Läs mer
Katherine (KT) Doerr är biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet och en av författarna till en kvalitativ studie gjord tillsammans med flera forskare i USA.

Kvinnor som vill studera till ingenjör får stöd av många – utom av män

Fler söker till ingenjörsutbildningar på universitetet men relativt få av dem...

Läs mer


Saab får beställning på NLAW från Storbritannien

Saab har nått en överenskommelse med brittiska Ministry of Defence och fått en...

Läs mer


Ny utbildning ska ge fler industrijobb i Sandviken

Denna vecka påbörjar ett 40-tal arbetssökande i Gävleborg en nio månader...

Läs mer

Atlas Copco har förvärvat en kinesisk tillverkare av medicinska syrgaslösningar

Atlas Copco har förvärvat Shandong Meditech Medical Technology Co., Ltd., en tillverkare...

Läs mer


ABB öppnar toppmodern megafabrik för robottillverkning i Shanghai

Den andra februari firade ABB den officiella invigningen av den toppmoderna, helt automatiserade...

Läs mer


ABB Robotics öppnar utbildningscenter i Jönköping för att stärka svensk robotkompetens

ABB Robotics öppnar ett nytt utbildningscenter i Jönköping för ABB:s kunder och...

Läs mer
otorkomponenter till rymdraketer kan i framtiden produceras effektivare med pulverbäddsbaserad AM (bilden är en genrebild).

Ny kunskap kan bidra till effektivare tillverkning av rymdraketer med vätgasdrift

Att bygga komponenter till vätgasdrivna rymdraketer med pulverbäddsbaserad additiv...

Läs mer


Energieffektivitet är bästa sättet för industrin att kapa kostnader och omgående minska utsläppen

Företag runt om i världen möts av ett tryck som aldrig tidigare skådats...

Läs mer
Göran Björkman, vd och koncernchef Alleima, läser upp motiveringen till valet av Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB, som mottagare av Jernkontorets stora medalj i guld. På fotot syns även Annika Roos, vd Jernkontoret och Gert Nilson, teknisk direktör Jernkontoret. Foto: Maja Boström, Jernkontoret.

Jernkontorets stora medalj i guld tilldelas Martin Lindqvist

I samband med Jernkontorets 275-årsjubileum den 24 november tilldelades Martin Lindqvist...

Läs mer
Eva Wikman, Head of Airworthiness på GKN Aerospace framför en RM12-motor.

Över 400 000 flygtimmar utan haveri – GKN Aerospace arbete bakom RM12:s framgångar

Hela flygbranschen genomsyras av höga säkerhetskrav och tydliga riktlinjer för att...

Läs mer


Saab får kontrakt på två signalspaningsfartyg till Polen

Saab har tecknat kontrakt med det polska försvarsdepartementets upphandlingsmyndighet Armament...

Läs mer

Nytt projekt introducerar additiv tillverkning inom jordbrukssektorn

Staffan Jacobson, professor vid Uppsala universitet samt projektledare för AMjord.

AMjord, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, syftar...

Läs mer


Mest lästaBK Services


pdat Elmia

solidmakarna

Smart Storing

ifm electronic ab

Villiam Petersen tandhjulsfabriken


JJgruppen
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se