Facebook

Instagram

Möjligt att tillverka mineralull med restprodukter från aluminiumindustrin


2022-05-13

Briketter skapade av slam – en restprodukt från aluminiumindustrin.
Bild: Swerim
Briketter skapade av slam – en restprodukt från aluminiumindustrin.

Det har varit givande att jobba nära industrin, i samarbete med våra projektpartners och vi har fått de svar vi var ute efter på det här stadiet, säger Sara Rosendahl, Swerim.
Bild: Swerim
Det har varit givande att jobba nära industrin, i samarbete med våra projektpartners och vi har fått de svar vi var ute efter på det här stadiet, säger Sara Rosendahl, Swerim.

Ett lyckat forskningsprojekt visar på möjligheten att tillverka mineralull med mindre miljöpåverkan än idag. Anodiseringsslam – en restprodukt från aluminiumindustrin – kan användas vid tillverkningen, då det visat sig vara tekniskt möjligt att skapa briketter av slammet.

– För att kunna tillämpa det här i industriell skala krävs försök i större skala för att kunna säga något slutgiltigt om till exempel effekten av utsläpp, men resultaten av projektet är både hoppfulla och intressanta!

Vid ytbehandling av aluminiumprodukter med anodisering, blir restprodukten ett anodiseringsslam som innehåller aluminiumhydroxid. I Sverige går en liten del av detta slam till framställning av vattenreningskemikalier, men den största delen deponeras. En uppskattning är att det totalt i Sverige rör sig om 8000 ton anodiseringsslam som hamnar i deponier. Från de bolag som deltog i projektet handlar det om 6000 ton.

– Deponi är förstås inte en ideal lösning varken ur ekologisk eller ekonomisk synpunkt, konstaterar Sara Rosendahl som i projektet AluKrets-II kunnat visa att slammet istället skulle kunna användas i tillverkningen av mineralull, eftersom restprodukten innehåller aluminiumhydroxid.

I projektet AluKrets-II har forskarna visat att det är tekniskt möjligt att skapa briketter av slammet. Briketter som skulle kunna användas i de kupolugnar som idag används vid tillverkning av mineralull i Sverige.

– Utmaningen låg i att hitta den optimala materialmixen för briketter tillverkade av slammet. Det lyckades vi med, i den skala vi arbetat med i den här förstudien.


Källa: Swerim

Skriv utHållbart samarbete i Katrineholm. Svensk Kabelåtervinnings Ingemar Öhman och Vinnings Saga Gutafsson på kundbesök hos Azeez Agha, råvaruplanerare på SKF Mekan.
Hållbart samarbete i Katrineholm. Svensk Kabelåtervinnings Ingemar Öhman och Vinnings Saga Gutafsson på kundbesök hos Azeez Agha, råvaruplanerare på SKF Mekan.

Från kabelskrot till metallgjutning - ett hållbart samarbete i Katrineholm

För alla inom metallåtervinningsbranschen är hållbarhet och cirkulär ekonomi ingjutet i kärnverksamheten. Så också hos Vinning där alla snart 20...

Läs mer


Saab får svensk beställning på torpedtub för ytstridsfartyg

Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) på en...

Läs mer
oem_automation_550
Kapab


Scania och Einride driver på elektrifieringen av vägtransport med ny flotta om 110 lastbilar

De 110 lastbilarna är den hittills största ordern av tunga elektriska fordon för...

Läs mer
Detaljanalyser av plasten i bränsleavfallet ska hjälpa E.ON att öka återvinning och utsortering.

Detaljerad analys ska fasa ut E.ONs förbränning av plast

Detaljerade analyser av bränsleavfall ska hjälpa E.ON att minska plastförbrä...

Läs mer
Hexagon


Ahlstrom-Munksjö ingår samarbete med SKF inom tillståndsbaserat underhåll

Ahlstrom-Munksjö AB i Jönköping ingår ett samarbete med SKF inom tillstå...

Läs mer
KG Fridman
Skiss över produktionsanläggning i Köpmanholmen (bilden är en illustration).

Cinis Fertilizer säkrar elanslutning till första produktionsanläggningen

Cinis Fertilizer har tecknat avtal med E.ON Energidistribution om elanslutning till bolagets fö...

Läs mer
Tappning av flytande råstål (1680°C) från ljusbågsugn till skänk.

Minskad stålproduktion i april 2022

Under april månad 2022 producerades totalt 398 tusen ton råstål i Sverige. Det...

Läs mer
Staffan Reimendal och Jens Thor Hansen var väldigt nöjda med dagarna på Elmia Polymer.

Engel gör plastindustrin smartare med digitala lösningar

Stabila processer, ökad produktivitet, och hög flexibilitet. Inject 4.0 från Engel...

Läs mer


Mest lästaHeidenhain

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se