Facebook

Instagram

Industrin satsar på utfasning av PFAS


2022-01-18

Kunskapen om negativa hälso- och miljöeffekter från kemikaliegruppen PFAS ökar. Ett av de största problemen är att de inte bryts ner när de hamnar i miljön, vilket gör att mängden PFAS fortsätter att öka tills vi slutar att använda dem. Många företag vill fasa ut PFAS, och är beredda att gå före kommande regleringar. Nu samlar projektet POPFREE Industri 22 aktörer som vill samarbeta för en utfasning och hitta alternativ.

RISE leder projektet att ta fram en plan för kompetenscentrumet POPFREE Industri, som ska stötta företag i utfasningsarbetet. Vinnova samt partners bidrar med finansiering.

– Jag ser stort värde i att vi samarbetar över branschgränser och inkluderar flera steg i leverantörs- och värdekedjan. Vi kommer behöva hjälpas åt för att klara detta och fler aktörer är välkomna att ansluta till POPFREE Industri, säger Lisa Skedung, projektledare på RISE.

Idag är bara en liten andel av alla PFAS reglerade, men EU-kommissionens kemikaliestrategi som publicerades i oktober 2020 lyfter behovet av utfasning av PFAS som grupp. Kemikalieinspektionen i Sverige arbetar tillsammans med sina motsvarigheter i Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland med att ta fram ett begräsningsförslag som kommer omfatta all icke-essentiell användning av PFAS.

Allt fler konsumenter och företag ifrågasätter användningen och många företag vill fasa ut sin användning. Därför har förfrågan om att bilda ett kompetenscentrum rönt stort intresse. Tonie Wickman, biträdande projektledare för POPFREE Industri och rådgivare på Substitutionscentrum på RISE, är en av initiativtagarna:

– Att ta fram bra alternativ tar tid, och det är också ett omfattande arbete att testa och produktutveckla för varje specifik användning, även om det finns alternativ på marknaden. Idag är det också en stor utmaning bara att veta om det finns PFAS i varor, produkter och processer eftersom brist på reglering också inneburit brist på information. Utan krav är leverantörer av material, komponenter, blandningar och hela varor och produkter inte vana att redovisa innehåll, säger Tonie Wickman, RISE.

En annan utmaning är kopplad till avfall och återvinning. PFAS kommer under överskådlig framtid behöva hanteras, samtidigt som vi idag har väldigt begränsad kunskap om hur den hanteringen borde ske, för att ämnena inte ska fortsätta spridas till mark, vatten och luft vid avfallets sluthantering eller vid material- eller varucirkulation.

Den 18 januari har projektet POPFREE Industri digital kick-off och samlar alla projektpartners: Apoteket AB, Bagaren och Kocken AB, Biltema Nordic Services AB, BRAV Norway AS, Cervera AB, ChemSec, ClasOhlson AB, Houdini Sportswear AB, IKEA of Sweden AB, iPinium AB, Kemikalieinspektionen, Nordic Paper Seffle AB, Order Nordic AB, Ragn-Sellsföretagen AB, RISE AB, Rusta AB, Stena Recycling International AB, Stockholms Universitet, Substitutionscentrum, Umeå Universitet, Volvo Car Coprporation och Zound Industries International AB.

Under året förväntas företagen både avancera sitt eget utfasningsarbete och bidra till en långsiktig plan för det tilltänkta kompetenscentrumet.


Källa: RISE

Skriv ut

Saab får svensk beställning på torpedtub för ytstridsfartyg

Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) på en ny torpedtub för lätta torpeder. Ordervärdet är cirka 150 miljoner kronor, med...

Läs mer


Scania och Einride driver på elektrifieringen av vägtransport med ny flotta om 110 lastbilar

De 110 lastbilarna är den hittills största ordern av tunga elektriska fordon för...

Läs mer
oem_automation_550
Kapab
Detaljanalyser av plasten i bränsleavfallet ska hjälpa E.ON att öka återvinning och utsortering.

Detaljerad analys ska fasa ut E.ONs förbränning av plast

Detaljerade analyser av bränsleavfall ska hjälpa E.ON att minska plastförbrä...

Läs mer


Ahlstrom-Munksjö ingår samarbete med SKF inom tillståndsbaserat underhåll

Ahlstrom-Munksjö AB i Jönköping ingår ett samarbete med SKF inom tillstå...

Läs mer
Hexagon
Skiss över produktionsanläggning i Köpmanholmen (bilden är en illustration).

Cinis Fertilizer säkrar elanslutning till första produktionsanläggningen

Cinis Fertilizer har tecknat avtal med E.ON Energidistribution om elanslutning till bolagets fö...

Läs mer
KG Fridman
Tappning av flytande råstål (1680°C) från ljusbågsugn till skänk.

Minskad stålproduktion i april 2022

Under april månad 2022 producerades totalt 398 tusen ton råstål i Sverige. Det...

Läs mer
Staffan Reimendal och Jens Thor Hansen var väldigt nöjda med dagarna på Elmia Polymer.

Engel gör plastindustrin smartare med digitala lösningar

Stabila processer, ökad produktivitet, och hög flexibilitet. Inject 4.0 från Engel...

Läs mer
Alexander Håård och Christoffer Wester framför PLM:s välbesökta monter på Elmia 3D.

PLM följer kunden under hela innovationsresan

Från idé till slutprodukt. PLM Group har såväl verktygen som kompetensen...

Läs mer


Mest lästaHeidenhain

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se