Facebook

Instagram
Ny prognos från Industriarbetsgivarna:

”Fortsatt återhämtning i ekonomin – men flaskhalsar bromsar”


2021-06-16

Bild: Pavlofox/Pixabay

Återhämtningen i den globala ekonomin fortgår. Men de utbudsproblem som uppkommit under senare tid väntas bestå. ”Normalt hade detta lett till tydligt ökade investeringar, men förlorade värden under pandemin och stor framtidsosäkerhet håller tillbaka investeringsviljan i närtid. Det här bromsar utvecklingen och bidrar till ett ökat kostnads- och inflationstryck”. Det konstaterar Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna, i årets andra konjunkturrapport.

– Återhämtningen i global ekonomi väntas fortgå då framförallt delar av tjänstesektorn tar fart. Även industriproduktionen globalt fortsätter öka, drivet av en allmän återhämtning i världskonjunkturen. Efterfrågan är stark, men utbudsbegränsningar håller tillbaka, säger Kerstin Hallsten.

– Det finns en fortsatt risk att underleverantörer inte kommer att kunna leverera nödvändiga insatsvaror och därmed byggs inte produktionskapaciteten ut i den utsträckning som annars hade varit det naturliga i detta läge. Istället kan pristrycket bli högre, bland annat som följd av fortsatt höga priser på insatsvaror och för att kompensera för förlorade värden under pandemin. Ökad brist på personal med rätt kompetens ger liknande effekter, konstaterar hon.

Kerstin Hallsten konstaterar att det finns en risk att utvecklingen kan bromsas av osäkerhet kring efterfrågan på sikt – vad efterfrågas efter pandemin och vad händer med efterfrågan i spåren av klimatutmaningarna.

– Vi är inte bara inne i en konjunkturåterhämtning vi befinner oss även i en strukturell förändring av ekonomin, säger Kerstin Hallsten.

I årets andra konjunkturrapport gör Industriarbetsgivarna bedömningen att BNP i Sverige och även i euroområdet ökar med 3,3 procent i år och 3,6 procent under 2022. I USA bedöms tillväxten tydligt högre, drivet av en expansiv politik och framgångar med vaccineringen. I USA ökar BNP med 6,0 procent i år och 4,0 procent under 2022. Enligt Industriarbetsgivarna väntas inflationen i Sverige i genomsnitt bli 1,9 procent i år. Det är en viss upprevidering sedan prognosen i mars till följd av ett ökat kostnadstryck och större prispåslag.


Hög produktion i basindustrin men ingen direkt uppgång
Även basindustrin har under senare tid utvecklats på liknande sätt som övrig industri med stark efterfrågan, begränsningar på utbudssidan och stigande priser. Framöver väntas efterfrågan vara fortsatt god, men högt kapacitetsutnyttjande och utbudsproblem håller tillbaka produktionen. Någon direkt volymtillväxt väntas därför inte i år i basindustrin sammantaget. Nästa år väntas tillväxten bli kring en procent.

– I takt med att efterfrågan nu ökat kraftigt anger flera företag att det främsta hindret för ökad produktion är brist på maskiner och anläggningskapacitet. Detta bekräftar därmed bilden av att företagen upplever utbudsproblem snarare än efterfrågeproblem, säger Kerstin Hallsten.

I rapporten pekar Industriarbetsgivarna också på den politiska osäkerheten som en stor utmaning.

– Politiken är en broms, trots den uttalade politiska inriktningen mot ett bättre klimat och trots att svensk basindustri har stora möjligheter att bidra. Det handlar om beslut kring äganderätt, klimatåtgärder, tillståndsprövningar och energitillgång, avslutar Kerstin Hallsten.


Källa: Industriarbetsgivarna


Skriv utSaab moderniserar den tyska marinen

Den tyska marinens fregatter i klassen Brandenburg (F123) ska få nya marina radarsystem och eldledningssystem (bilden är en illustration).

Saab har skrivit kontrakt med tyska försvarets materielverk, Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), och fått en beställning...

Läs mer
Kapab


Ruukki Construction blir först att leverera fossilfria byggprodukter i stål

Ruukki Construction, ett dotterbolag i SSAB-koncernen, har förbundit sig att bli det fö...

Läs mer
Dustcontrol
Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning.

Stora utsläppsminskningar vid återvinning av plastförpackningar

Tre år efter att Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala invigdes har man...

Läs mer
Gloab550


Digitaliseringsprojekt av smältverk ska öka produktivitet och lönsamhet för Indiens ledande stålföretag

Digitala lösning kopplar samman verksamheten i stålverket med skänk- och...

Läs mer
Hexagon
Samarbetet mellan VR Transpoint och SSAB har som mål att halvera SSABs transportutsläpp till 2024.

Järnvägen ska halvera industrijättens transportutsläpp

VR Transpoint och SSAB har ingått ett avtal för transport av råvaror och produkter...

Läs mer


Saab levererar träningssystem till Nederländerna

Saab har tecknat ett avtal för leveranser av militära träningssystem och service...

Läs mer
Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret.

Ett av världens största forskningsprogram för stål har lanserats

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, berättar om European Partnership for...

Läs mer
Järnsvamp producerad vid HYBRIT-piloten i Luleå.

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall först i världen med vätgasreducerad järnsvamp

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu producerat världens första vä...

Läs mer

Folksam ökar ägandet i SSAB

Ylva Wessén, vd för Folksamgruppen.

Folksam har i dag flaggat för ett ökat innehav i stålföretaget SSAB. Innehavet...

Läs mer
Visionsbild över SEEL – Swedish Electric Transport Laboratory (bilden är en illustration).

Byggstart för Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon

I våras startade samarbetet mellan Vestia och Castellum för projekt SEEL och nu är...

Läs mer


Mest lästa


Finnsafety


Edmolift

Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se