Facebook

Instagram

Forskningsprojekt ska utveckla en ny generation gjutpulver


2021-12-20

FreeCast, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska utveckla en ny generation gjutpulver, där fossilt kol är ersatt med biokol från förnybara källor.

I gjutning av stål bidrar gjutpulver till en förbättrad produktkvalitet och en stabilare process genom att minska värmeförluster och oxidation samt reglera värmeöverföring till kokill. Gjutpulver består av olika materialkomponenter vilka bidrar till de önskade egenskaper. En av dessa komponenter är kol som har sitt ursprung i fossila källor som till exempel koks eller flygaska. Detta ursprung har blivit mer problematiskt till följd av ökad miljömedvetenhet och branschens vilja att ställa om till en klimatneutral ståltillverkning. Det finns även osäkerhet kring framtida tillgång på nödvändiga råvaror.

– Det övergripande målet med projektet är att utveckla fossilfria gjutpulver för att bidra till stålindustrins omställning till en klimatneutral stålproduktion. Eftersom dagens gjutpulver innehåller kol för att de ger gjutpulvret önskvärda egenskaper kommer projektet att undersöka möjligheterna att byta ut det fossila kolet mot förnybart biokol, säger Mattias Ek, forskare på Swerim samt projektledare för FreeCast.

Det är nödvändigt att säkerställa att en övergång till fossilfria gjutpulver kan genomföras med bibehållen, eller förbättrad, gjutpulverprestanda. Olika koltyper ger olika egenskaper och innan ett gjutpulver kan accepteras inom produktionen måste det karaktäriseras så att dess prestanda kan utvärderas för att säkerställa en god funktionalitet. Detta kommer åstadkommas genom karakterisering av gjutpulver vid höga och låga temperaturer.

Biokol från olika källor kommer att utvärderas utifrån tillgänglighet och egenskaper. Nya modelleringstekniker kommer att användas för att modellera gjutpulvers flytbarhet och sinteringsförlopp med avsikten att ta fram verktyg för att bedöma gjutpulvers prestanda och ge möjligheter till processoptimering vilket kan öka utvecklingstakten för nya gjutpulver. I projektet kommer fossilfria gjutpulvers prestanda demonstreras i industriförsök med både göt- och stränggjutning.

– Jag ser fram emot att arbeta med en stark och bred projektgrupp som har alla förutsättningar för att kunna utveckla och utvärdera fossilfria gjutpulver och bidra i omställningen till en klimatneutral gjutprocess, säger Mattias Ek.

FreeCast har en total budget på 6,6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu cirka 50 miljoner kronor i programmets årliga programövergripande utlysning. Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

Utlysningen är den nittonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.


Källa: Metalliska material


Skriv ut

Effektivare luftfilter med ny design

Semcon stöttar Absolent Air Care Group i utvecklingen av en ny typ av modulärt kolfiltersystem för luftrening. Med hjälp av användarstudier och expertis inom bland annat...

Läs mer
Kapab

Industrin satsar på utfasning av PFAS

Kunskapen om negativa hälso- och miljöeffekter från kemikaliegruppen PFAS ökar...

Läs mer
KG Fridman
Visionsbild över Dokas nya anläggning (bilden är en illustration).

Doka Sverige etablerar sig i Helsingborg

Wihlborgs har tecknat avtal med Doka Sverige AB om nybyggnad av en anläggning om 2 200...

Läs mer
Dustcontrol
Såglinjen R200 1.1.

HewSaw Sverige levererar sågmaskin med onlinesystem från SPM till Setra Skinnskatteberg

HewSaw Sverige AB, dotterbolag till den finska såglinjeleverantören Veisto Oy, ska...

Läs mer
Gloab550


På rätt väg med NEW AUTO: leveranserna av elbilar fördubblades 2021

Omställningen fortsätter. Koncernen klart marknadsledande inom elbilar i Europa. Brist...

Läs mer
Hexagon
Ungerska Air Force Gripen.

Saab uppgraderar Ungerns Gripenflygplan

Den ungerska regeringen och Försvarets Materielverk (FMV) har fullbordat förhandlingarna...

Läs mer


SKF förvärvar företag inom additiv tillverkning

SKF har slutfört förvärvet av Laser Cladding Venture n.v. (LCV), ett belgiskt fö...

Läs mer

Indutrade gör tilläggsförvärv inom industri- och rullportar i Storbritannien

Indutrade har den 4 januari 2022 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det...

Läs mer
Med den nya CT-scannern på plats läggs en viktig pusselbit, men arbetet fortsätter för att ytterligare stärka Produktionstekniskt Centrum som en stark och attraktiv arena för nya och mer hållbara tillverkningsprocesser.

Efterlängtad CT-scanner på plats på Produktionstekniskt Centrum

Nu är den på plats, den nya CT-scannern för oförstörande provning och...

Läs mer


SSAB anställer över 900 semestervikarier i Sverige

Även detta år erbjuder SSAB semestervikariat inom olika verksamhetsområden. De...

Läs mer


Saab får beställning på ledningsstödsystem

Saab har fått beställning från Försvarets materielverk (FMV) på LSS...

Läs mer


Mest lästa


Finnsafety


Edmolift


Antiphon

Alutrade

Polyshape


Altair

Ameab
OEM Automatic

Bevego

Gloab
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se