Facebook

Instagram

Arbetsförmedlingen ska rikta insatser mot industrietableringarna i norra Sverige


2021-12-20

Regeringen har beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att bidra till förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning. Uppdraget ska bidra till att möta de stora behoven av kompetens med anledning av de stora industrietableringarna i bland annat Norrbotten och Västerbotten.

Den pågående strukturomvandlingen i Sverige ställer nya krav på arbetskraftens kompetenser och på åtgärder för att möta behoven av kompetensförsörjning i olika delar av landet. En del i denna strukturomvandling är den pågående klimatomställningen som sker i hela samhällslivet. Klimatomställningen driver fram betydande behov av kompetens, inte minst genom industriella satsningar i norra Sverige i form både av nyetableringar och expansioner av befintliga företag.

Regeringen har därför beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att bidra till en förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner. 

– Det här görs för att Arbetsförmedlingen ska kraftsamla sina insatser och vässa sina verktyg för att bidra till att möta de stora behov av kompetens, som vi ser bland annat i Norrbotten och Västerbotten till följd den pågående klimatomställningen och stora satsningar inom industrin, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

I uppdraget ska Arbetsförmedlingen särskilt förstärka sitt arbete med att kartlägga kompetensbehov i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner. Myndigheten ska också vidareutveckla sina metoder för att sprida information om kompetensförsörjningsbehoven till olika relevanta aktörer och målgrupper i hela landet.

Arbetsförmedlingen ska även förstärka och effektivisera arbetet med åtgärder som syftar till att stimulera till geografisk och yrkesmässig rörlighet, till exempel genom den individuella handlingsplanen, platserbjudanden och anvisningar till arbete, eller kedjor av insatser. Myndigheten ska även identifiera åtgärder som syftar till att stimulera ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet för olika kategorier av arbetssökande.
Arbetsförmedlingen ska enligt uppdraget identifiera strategiskt viktiga områden för samverkan och centrala samverkansparter. Det kan till exempel vara branschorganisationer och arbetsmarknadens parter, regioner och kommuner, eller statliga myndigheter.

Regeringen tillsatte i december 2020 Peter Larsson som samordnare för frågor om samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län. Arbetsförmedlingen ska enligt uppdraget inhämta synpunkter från samordnaren, och från andra relevanta aktörer. 

Den 1 juni 2022 ska Arbetsförmedlingen slutredovisa uppdraget.

 


Källa: Arbetsmarknadsdepartementet


Skriv ut

Effektivare luftfilter med ny design

Semcon stöttar Absolent Air Care Group i utvecklingen av en ny typ av modulärt kolfiltersystem för luftrening. Med hjälp av användarstudier och expertis inom bland annat...

Läs mer
Kapab

Industrin satsar på utfasning av PFAS

Kunskapen om negativa hälso- och miljöeffekter från kemikaliegruppen PFAS ökar...

Läs mer
KG Fridman
Visionsbild över Dokas nya anläggning (bilden är en illustration).

Doka Sverige etablerar sig i Helsingborg

Wihlborgs har tecknat avtal med Doka Sverige AB om nybyggnad av en anläggning om 2 200...

Läs mer
Dustcontrol
Såglinjen R200 1.1.

HewSaw Sverige levererar sågmaskin med onlinesystem från SPM till Setra Skinnskatteberg

HewSaw Sverige AB, dotterbolag till den finska såglinjeleverantören Veisto Oy, ska...

Läs mer
Gloab550


På rätt väg med NEW AUTO: leveranserna av elbilar fördubblades 2021

Omställningen fortsätter. Koncernen klart marknadsledande inom elbilar i Europa. Brist...

Läs mer
Hexagon
Ungerska Air Force Gripen.

Saab uppgraderar Ungerns Gripenflygplan

Den ungerska regeringen och Försvarets Materielverk (FMV) har fullbordat förhandlingarna...

Läs mer


SKF förvärvar företag inom additiv tillverkning

SKF har slutfört förvärvet av Laser Cladding Venture n.v. (LCV), ett belgiskt fö...

Läs mer

Indutrade gör tilläggsförvärv inom industri- och rullportar i Storbritannien

Indutrade har den 4 januari 2022 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det...

Läs mer
Med den nya CT-scannern på plats läggs en viktig pusselbit, men arbetet fortsätter för att ytterligare stärka Produktionstekniskt Centrum som en stark och attraktiv arena för nya och mer hållbara tillverkningsprocesser.

Efterlängtad CT-scanner på plats på Produktionstekniskt Centrum

Nu är den på plats, den nya CT-scannern för oförstörande provning och...

Läs mer


SSAB anställer över 900 semestervikarier i Sverige

Även detta år erbjuder SSAB semestervikariat inom olika verksamhetsområden. De...

Läs mer


Saab får beställning på ledningsstödsystem

Saab har fått beställning från Försvarets materielverk (FMV) på LSS...

Läs mer


Mest lästa


Finnsafety


Edmolift


Antiphon

Alutrade

Polyshape


Altair

Ameab
OEM Automatic

Bevego

Gloab
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se