Facebook

Instagram

Andelen förnybara energikällor för kraftförsörjning till anläggningarna ökar avsevärt


2021-03-30

Bild: Volkswagen Group

Volkswagen-koncernen gjorde betydande framsteg med att förse sina anläggningar med el från förnybara källor under 2020. Andelen inköpt förnybar el ökade från 80 till 95 procent på produktionsanläggningar i EU på ett år. På övriga globala anläggningar utanför Kina var det en lika stark ökning från 76 till 91 procent. År 2023 ska alla EU-anläggningar förses med 100 procent el från förnybara källor. År 2030 planeras samma mål för alla globala anläggningar utanför Kina.

Totalt var det åtta produktionsanläggningar inom EU och ytterligare två anläggningar utanför EU som ställde om till extern försörjning med el från förnybar energi under 2020. De tre största anläggningarna var Audi-anläggningarna i Győr, Ungern och Neckarsulm, Tyskland samt Volkswagen-anläggningen i Palmela, Portugal. Anläggningar som drivs av Bugatti, SKODA, SITECH, MAN Truck & Bus och MAN Energy Solutions ställde också om till 100 procent förnybar el 2020.

De aktuella produktionsanläggningarna finns i sju länder: Tyskland, Polen, Tjeckien, Portugal, Österrike, Mexiko och USA. I år kommer ytterligare anläggningar att ställa om, inklusive SITECH-anläggningen i Tyskland och MAN-anläggningen i Oberhausen.

– Omställningen av Volkswagen-koncernen till ett koldioxidneutralt företag har tagit fart. Att förse våra anläggningar med förnybar el är en viktig del av den övergripande strategin för minskade koldioxidutsläpp, säger Oliver Blume, produktionsansvarig i koncernledningen, och fortsätter:
– Vi genomför konsekvent våra planer tillsammans med alla varumärken och regioner och 2020 har vi redan kommit mycket nära de mål vi faktiskt satt för 2023 och 2030. Det är en uppmuntrande milstolpe, men vi lutar oss inte tillbaka. Energiövergången i produktionen inkluderar också en ambitiös omställning av kraftförsörjningen på de kinesiska produktionsanläggningarna. Vi vill dessutom ytterligare minska utsläpp av växthusgaser i vår egen elproduktion.

Under 2020 täcktes 46 procent av koncernens totala globala energiförbrukning i produktion av förnybar el – en ökning med fem procentenheter jämfört med föregående år. Volkswagen-koncernen arbetar för närvarande med sina kinesiska partners för att utveckla målen för de kinesiska produktionsanläggningarna. Den höga andelen koleldad kraft i den kinesiska elmixen och den mycket reglerade elmarknaden gör detta projekt särskilt utmanande.

Volkswagen ägnar också särskild uppmärksamhet åt att ställa om den egna elproduktionen. Till exempel kommer de två koleldade kraftverksenheterna på produktionsanläggningen i Wolfsburg att helt ställas om till naturgas 2022. Från 2023 minskar detta koldioxidutsläppen med 60 procent.

Den ökade andelen förnybar energi som används för produktionen bidrog till att avsevärt minska koncernens utsläpp av växthusgaser 2020 jämfört med 2019: med 14 procent och 1,1 miljoner ton koldioxid.

– Klimatskydd är vårt ansvar och vår grundläggande inställning. Vi gör goda framsteg och har en tydlig plan för att ytterligare minska vår miljöpåverkan, avslutar Oliver Blume.


Källa: Volkswagen Group


Skriv utIndustrin fortsätter vara den primära drivkraften

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.

Återhämtningen i ekonomin i spåren av Coronakrisen har drivits av tillverkningsindustrin, industrinära tjänster och delar av detaljhandeln. När ekonomierna väl...

Läs mer
Kapab


SPM Instrument UK får stororder på utrustning för tillståndskontroll från Severn Trent Water

Det brittiska allmännyttiga företaget Severn Trent Water har beställt trettioå...

Läs mer
Dustcontrol
Kol- och stålgemenskapens gamla flagga viks ihop under överinseende av Romano Prodi och Enrico Gibellieri den 23 juli 2002, när gemenskapen upphörde efter 50 år.

Ny historisk rapport om Sveriges och Finlands medverkan i europeisk stålforskning

Lagom till Europadagen den 9 maj ger Jernkontorets bergshistoriska utskott ut en unik och...

Läs mer
Gloab550
Thomas Concrete Groups forsknings- och utvecklingschef, Ingemar Löfgren, demonstrerar den betongfilterpress som för första gången någonsin använts i Sverige i samband med att man provade fram rätt recept för den klimatförbättrade betongen

Unikt lab med hög kompetens hjälper kunder över världen

C-lab i Göteborg är företagets centra för forskning, utveckling, teknisk...

Läs mer
Hexagon
Simulatorprov - en viktig del för utveckling av Gripensystemet.

Saab får order på utvecklingsresurser för Gripen

Saab har fått en order från Försvarets Materielverk, FMV, för att stötta...

Läs mer

Grön energi mer än halverar CO2-utsläppen


Lesjöforsföretagen fortsätter att arbeta med hållbarhetsmålen, där...

Läs mer


TYRI investerar ytterligare i sitt EMC-laboratorium:

”Nu kan vi göra alla tester själva i vårt eget hus”

TYRI, världsledande inom belysning för arbetsmaskiner, fortsätter att investera i...

Läs mer


Bulten startar bygget av ny produktionsanläggning i Polen

Som tidigare meddelats, ämnar Bulten investera i en ny produktionsanläggning i...

Läs mer


Från avfall till produkt – test av mikrofibermaterial på Emballator Innovation Center

Biobaserade mikrofiber från fjädrar testas på Emballator Innovation Center fö...

Läs mer
GlobalEye, Gripen.

Saab har överlämnat sitt slutgiltiga erbjudande om stridsflygplan till Finland

Saab har med starkt stöd av den svenska regeringen lämnat in sitt bästa och...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift

Laser componentsUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se