Facebook

Instagram

Sveriges kvantdatorbygge växlar upp


2021-03-15

Kryostaten som kyler Chalmers kvantprocessor till nära absoluta nollpunkten.
Bild: Johan Bodell/Chalmers
Kryostaten som kyler Chalmers kvantprocessor till nära absoluta nollpunkten.

Per Delsing, professor i kvantkomponentfysik och programdirektör för Wallenberg Centre for Quantum Technology, Chalmers.
Bild: Johan Bodell/Chalmers
Per Delsing, professor i kvantkomponentfysik och programdirektör för Wallenberg Centre for Quantum Technology, Chalmers.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nästan dubblerar den årliga budgeten för forskningssatsningen Wallenberg Centre for Quantum Technology. Det innebär att centrumet nu kan växla upp och höja målen, framför allt i sitt bygge av en kvantdator. Två internationella workshops rivstartar den nya fasen.

– Kvantteknologin har en enorm potential och det är viktigt att Sverige har den kompetens som behövs inom området. WACQT har under den korta tid centrumet funnits byggt upp en kvalificerad forskningsmiljö, skapat samarbeten med svensk industri och lyckats utveckla kvantbitar som bevisligen kan lösa problem. Vi ser med tillförsikt på vad de kommer att åstadkomma i fortsättning, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Sedan 2018 leder Chalmers en stor, offensiv forskningssatsning – Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT – med målet att göra Sverige till en frontspelare inom kvantteknologi. Huvudprojektet är att utveckIa och bygga en kvantdator med långt större beräkningskraft än dagens bästa superdatorer.

Under de första tre åren har kvantdatorforskarna inom WACQT fokuserat på att få kvantdatorns grundläggande byggstenar – kvantbitarna – att fungera riktigt bra i liten skala. En milstolpe var när de 2020 lyckades lösa en liten del av ett verkligt optimeringsproblem med sin mycket välfungerande två-kvantbitars kvantdator.


Ökar de hundra kvantbitarnas kvalitet
Nu är det dags att skala upp till betydligt fler kvantbitar, och öka insatserna för att utveckla mjukvara och algoritmer. I samma veva skalas hela satsningen upp, då Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW, nu har beslutat att nästan dubblera WACQT:s årliga budget, från 45 till 80 miljoner kronor om året för de kommande fyra åren. Satsningen har sedan tidigare också förlängts från ursprungligen tio år till tolv år, och har nu en total finansiering på minst 1,3 miljarder kronor medräknat universitetens och industrins bidrag.  

– Det är väldigt uppmuntrande att KAW visar oss så stort förtroende. Det stärker WACQT:s  forskningsprogram och ger oss möjlighet att bygga en ännu bättre kvantdator. Sett till antalet kvantbitar är målet fortfarande hundra stycken, men nu satsar vi på hundra jättebra kvantbitar, säger Per Delsing, programdirektör för WACQT och professor vid Chalmers.

Beräkningar har nämligen visat att det för kvantdatorns prestanda lönar sig mer att öka kvantbitarnas kvalitet än att addera ytterligare kvantbitar. Ju bättre kvalitet, desto mer användbara uppgifter kommer den färdiga kvantdatorn att kunna utföra.

Med den utökade finansieringen kommer WACQT därför bland annat att satsa på att förbättra materialet i de supraledande chip som kvantbitarna består av. Kvanttillstånd är extremt känsliga, och minsta lilla störning i materialet försämrar prestandan. Kvantbitarna som tillverkas på Chalmers är redan bland de bästa i världen, så det handlar om att flytta hela forskningsfronten framåt.

– Det rör sig om extremt små störningar. Bara att förstå vilka de är och vilka som dominerar kräver forskning. Vi behöver studera hela tillverkningsprocessen i detalj och utforska nya sätt att undanröja störningar i materialet, förklarar Per Delsing.


Ska anställa ytterligare 40 forskare
Med den ökade finansieringen kan nu antalet forskare som jobbar i kvantdatorprojektet bli betydligt fler – till exempel ska en helt ny grupp bildas för att studera nanofotonik-komponenter som kan möjliggöra ihopkoppling av flera mindre kvantprocessorer till en stor kvantdator. Inom de närmaste två åren ska forskarlaget utökas med hela 40 personer, vilket är nästan en dubblering. I ett första steg kommer femton nya postdocs att rekryteras.

– Det är en ambitiös rekrytering i en nisch där konkurrensen om duktiga forskare är mycket hög. Men våra förhoppningar är goda – tidigare rekryteringar har visat att vi har förmågan att attrahera topptalanger både från Sverige och utlandet. Vi har unik växelverkan med industrin, lång erfarenhet av supraledande kretsar och ett enastående renrum, säger Per Delsing. 

Som avstamp för kvantdatorprojektets nya, uppväxlade fas ordnar WACQT två internationella workshops, en om mjukvara för kvantdatorer (8–9 april) och den andra om teknik och algoritmer som möjliggör kvantberäkningar (13–14 april). Alla som är intresserade av att ta del av det aktuella forskningsläget kan följa dem online.

– Det är väldigt spännande tider inom kvantdatorvärlden. Mycket händer och konkurrensen ökar hela tiden, då flera länder gjort stora satsningar på sistone. Denna investering säkerställer att Sverige och Chalmers fortsätter att ligga i den globala forskningsfronten, säger Per Delsing.


Källa: Chalmers


Skriv utBilden är ett kollage.

Epiroc och partners samarbetar i nytt EU-projekt för koldioxidneutral hållbar gruvdrift

Epiroc har startat ett nytt samarbetsprojekt, finansierat av Europeiska Unionen, tillsammans med flera gruvbolag, utrustnings- och systemtillverkare och universitet.  Projektet, som lö...

Läs mer
Sis

Industrin fortsätter vara den primära drivkraften

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.

Återhämtningen i ekonomin i spåren av Coronakrisen har drivits av tillverkningsindustrin, industrinära tjänster och delar av detaljhandeln. När ekonomierna väl...

Läs mer
Kyocera
Rickard Sjögren, doktorand på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Gamla lärdomar i kemometri kan förbättra modern AI – och tvärtom

Med ökad användning av automatiska system är det viktigt att vi förstår begränsningarna i alla delar av kedjan. Rickard Sjögren har utforskat gränssnittet...

Läs mer
Kapab


Stora Enso och Pulpex samarbetar för industriell produktion av fiberbaserade flaskor

Stora Enso och förpackningsteknikföretaget Pulpex ingår samarbete för att industrialisera produktionen av miljövänliga pappersflaskor och -behållare av trä...

Läs mer
Fridman 550
En av Aurora Field Innovations grundare, Daniel Backman, i gruvschakt.

Aurora Field Innovations lyfter industrin med 3D

Aurora Field Innovations AB (AFI) i Gällivare bedriver 3D-skanning av olika utrymmen inom industrin. Det kan vara både i byggnader och gruvschakt men också andra svårtillgä...

Läs mer
Hexagon


SPM Instrument UK får stororder på utrustning för tillståndskontroll från Severn Trent Water

Det brittiska allmännyttiga företaget Severn Trent Water har beställt trettioåtta Leonova Emerald handinstrument och mer än tusen stötpulsadaptrar för att ö...

Läs mer
Gloab550
Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, vd IKEM ‒ Innovations- och kemiindustrierna.

Industrins arbetsgivare: sociala pelaren krockar med svensk modell

”EU måste bättre respektera kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Socialpolitik och arbetsmarknadspolitik är i första hand medlemsstaternas...

Läs mer
JM Indutech
Det går bra för Rottne Industri i Kanada. Orderingången växer stadigt och nu byggs ett nytt ÅF-nät upp i landet.

Rottne Industri gör ny storsatsning i Kanada – rejäl orderingång pekar mot tydlig ”Rottne–boom”

Tre nya återförsäljare, tre nya servicelämnare och en stadigt växande orderingång på nya skogsmaskiner. Rottne Industri växer sig allt starkare i...

Läs mer
Idcon550
Kol- och stålgemenskapens gamla flagga viks ihop under överinseende av Romano Prodi och Enrico Gibellieri den 23 juli 2002, när gemenskapen upphörde efter 50 år.

Ny historisk rapport om Sveriges och Finlands medverkan i europeisk stålforskning

Lagom till Europadagen den 9 maj ger Jernkontorets bergshistoriska utskott ut en unik och detaljerad dokumentation av svenskt och finländskt deltagande i europeisk stålforskning under sju...

Läs mer
Stokvis

”Flaggskeppsfabriken digital” – ett industriprojekt om digitaliseringens möjligheter

Den teknologiska utvecklingen pågår med full kraft. Digitalisering, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering innebär att både företag och medarbetare...

Läs mer
Thomas Concrete Groups forsknings- och utvecklingschef, Ingemar Löfgren, demonstrerar den betongfilterpress som för första gången någonsin använts i Sverige i samband med att man provade fram rätt recept för den klimatförbättrade betongen

Unikt lab med hög kompetens hjälper kunder över världen

C-lab i Göteborg är företagets centra för forskning, utveckling, teknisk rådgivning och laboratorieprovning, där bolagets experter dagligen arbetar med att...

Läs mer


MQ MARQET automatiserar nytt lager med Schenker Logistics

Schenker Logistics och MQ MARQET har kommit överens om att Schenker tar över driften av MQ MARQETs lagerhantering av vilken den större delen kommer att automatiseras i Schenker...

Läs mer
Simulatorprov - en viktig del för utveckling av Gripensystemet.

Saab får order på utvecklingsresurser för Gripen

Saab har fått en order från Försvarets Materielverk, FMV, för att stötta framtida utveckling av Gripensystemet. Ordern avser verksamhet mellan den 1 april 2021 och 31...

Läs mer

Grön energi mer än halverar CO2-utsläppen


Lesjöforsföretagen fortsätter att arbeta med hållbarhetsmålen, där lägre koldioxidutsläpp är ett fokusområde. Velleuer i Tyskland är ett bra...

Läs mer


TYRI investerar ytterligare i sitt EMC-laboratorium:

”Nu kan vi göra alla tester själva i vårt eget hus”

TYRI, världsledande inom belysning för arbetsmaskiner, fortsätter att investera i framtiden när de nu investerar ytterligare 2 miljoner kronor för att kunna göra fler...

Läs mer


Bulten startar bygget av ny produktionsanläggning i Polen

Som tidigare meddelats, ämnar Bulten investera i en ny produktionsanläggning i Radziechowy-Wieprz i Polen. På grund av pandemisituationen i april 2020 avbröts denna investering....

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift

Laser componentsUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se