Facebook

Instagram

SCA investerar i pelletsfabriken för bättre miljö


2021-06-01

SCA investerar 50 miljoner kronor i bland annat ett vått elfilter, för att minska miljöpåverkan från pelletsfabriken i Härnösand och reducera störningar för närboende. Hela projektet beräknas vara klart sommaren 2022.

Sedan 1992 tillverkas träpellets vid Murbergsvikens industriområde i Härnösand. I samband med torkprocessen frigörs terpener och hartssyror som naturligt finns i trä. När ångorna tillsammans med partiklar utsätts för solljus uppstår ibland ett ljusbrytningsfenomen som får ångorna att se blåaktiga ut och röken kan lukta lite annorlunda.

– Vi investerar nu i ny teknik, ett vått elfilter, för att ta hand om partiklarna bättre och därmed minimera de tillfällen då blårök kan uppkomma, berättar Per-Arne Persson, fabrikschef vid SCA Bionorr.

SCA kommer att göra tekniska mätningar för att säkerställa förbättringarna efter det genomförda projektet, men ett viktigt inspel blir även återkoppling från en lokal ”luktpanel” som SCA kommer att engagera under projekttiden.

– Vi vill genom panelen ta del av närboendes upplevda erfarenheter, före och efter projektets genomförande. Det kommer bli ett värdefullt underlag för oss i projektet, säger Per-Arne.

Utöver detta pågår ett projekt för att ytterligare förbättra reningen av process- och dagvatten. En ny sedimenteringsbassäng har redan tagits i bruk och ytterligare en är under uppförande och driftsätts hösten 2021. SCA Pellets tillverkas av restprodukter från skogsindustrin i form av sågspån från bolagets sågverk.


Källa: SCA


Skriv utBatterierna ska innehålla biobaserade kolmaterial från lignin.

Stora Enso startar upp pilotanläggning för ligninbaserat kol till batterier

Stora Ensos pilotanläggning för produktion av biobaserade kolmaterial från lignin...

Läs mer
Hexagon

Valutec vinner ny mark med prestigeorder från USA

Tidernas investeringslyft i MoelvenMest lästa


Finnsafety


Edmolift

Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se