Facebook

Instagram

Södra höjer virkespriserna


2022-04-27

Gallrad skog.
Bild: Patrik Lindenbjär
Gallrad skog.

Södra höjer priserna på barr- och lövmassaved. Bakgrunden är marknadens höga efterfrågan på kort och längre sikt.

Den höga efterfrågan på barr- och lövmassaved består. Den starka energimarknaden leder till högre efterfrågan, samtidigt som fortsatta oroligheter med koppling till kriget i Ukraina påverkar utbudet på virkesmarknaden. Behovet av barr- och lövmassaved bedöms vara fortsatt högt under sommaren och hösten och Södra höjer därför virkespriserna från och med i dag, den 26 april.

– Efterfrågan på våra skogliga produkter fortsätter ligga på höga nivåer och väntas hålla i sig. Det är viktigt att vi har ett stabilt virkesflöde från våra medlemmars skogar för att möta industrins behov och därför höjer vi priserna på barr- och lövmassaved, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.


Stormskadad skog och naturvårdande skötsel i fokus
Familjeskogsbruket i Götaland har under 2022 drabbats av stormar. I Södras medlemmars skogar uppskattas 1,2 miljoner kubikmeter ha skadats, enligt en inventering. Arbetet med att hantera den skadade skogen fortsätter under våren.

– Vi jobbar hårt med att hantera den skadade skogen och Södras 52 000 medlemmar uppmanas se över sin stormfällda skog så snart som möjligt. Därefter är det viktigt att arbeta med sin naturvårdande skötsel för att utveckla skogens naturvärden under sommar och höst, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.


Följande prisjusteringar gäller från och med 26 april 2022:
• Barrmassaved höjs med 30 kr/m³fub
• Lövmassaved höjs med 50 kr/m³fub
• Efter prisjusteringen är grundpriset för prima barrmassaved 385kr/m³fub och prima björk- och aspmassaved 425kr/m³fub.Källa: Södra

Skriv utTC-kanaltork Setra Hasselfors.

Setra Group investerar i TC-kanaltorkar från Valutec till sågverken i Heby och Hasselfors

För knappt två år sedan blev Setra Hasselfors det första sågverket inom...

Läs mer
Hexagon

Skogsinventering med AI ger stora klimatvinster

Fusionen av VMK och Biometria har tagit ytterligare ett stegMest lästaHeidenhain

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se