Minskad stålproduktion i november 2022


2022-12-20

Tappning av flytande råstål (1680°C) från ljusbågsugn till skänk.
Bild: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank
Tappning av flytande råstål (1680°C) från ljusbågsugn till skänk.

Under november månad producerades totalt 344 tusen ton råstål i Sverige. Det är 14,9 procent mindre än samma månad 2021.

Hittills under året har det producerats 4 079 tusen ton råstål. Det är en minskning på 4,6 procent jämfört med motsvarande period 2021. Under november månad producerades det totalt 344 tusen ton råstål, motsvarande en minskning på 14,9 procent jämfört med samma månad 2021.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.


Källa: Jernkontoret