Ruukki Construction förvärvar Poimukate i Finland


2022-12-19

Antti Mononen, Poimukate och Sami Eronen, chef för Ruukki Construction.
Bild: SSAB
Antti Mononen, Poimukate och Sami Eronen, chef för Ruukki Construction.

Ruukki Construction, en del av SSAB-koncernen, har tecknat ett avtal om att förvärva tak- och väggprofiltillverkaren Poimukate Oy. Poimukate, som tillverkar takplåt, tillbehör och fasadbeklädnadsprodukter i stål, sysselsätter cirka 30 personer och år 2021 uppgick företagets omsättning till cirka 7 miljoner euro. Förvärvet stöder Ruukkis strategi för kompletta taklösningar och stärker företagets tjänster och produkter för kunder över hela Finland.

Poimukate i Joensuu hör till Finlands äldsta tillverkare av tak- och väggprofiler. Företaget, som grundades år 1958, tillverkar tak och taktillbehör i stål samt fasadbeklädnad. Poimukate kommer att fortsätta sin verksamhet med nuvarande ledning och personal, under eget varumärke.

– Genom sammanslagningen stärker vi täckningen av våra tjänster för en bred kundbas i Finland. Poimukate är en stark traditionell aktör vars kompetenta yrkespersoner, produkter och tjänster perfekt kompletterar Ruukkis affärs- och produktportfölj, säger Jorma Korhonen, affärschef för finska takverksamheten vid Ruukki Construction.

– Den här förändringen gynnar både våra medarbetare och kunder. Som del av ett större företag kan vi accelerera vår operativa utveckling. Dessutom kan vi förbättra vår service exempelvis genom att erbjuda kunderna ett ännu bredare utbud av tillbehör, säger Tuomo Karhu, verkställande direktör för Poimukate Oy.

Ruukki Construction producerar hållbara stålbaserade byggprodukter och tjänster inom väggar och tak för hållbara byggnader. I Finland betjänar vi våra kunder regionalt och har sex Ruukki Express-servicecenter runt om i landet. Dessutom tillverkar vi stålbaserade väggelement i Alajärvi och takprodukter i Vindala. I Finland sysselsätter Ruukki Construction cirka 370 personer.


Källa: SSAB