Epiroc utnämner Paul Bergström till divisionschef för Digital Solutions


2022-12-13

Paul Bergström till divisionschef för Digital Solutions.
Bild: Epiroc
Paul Bergström till divisionschef för Digital Solutions.

Epiroc har utsett Paul Bergström till divisionschef för Digital Solutions och medlem av koncernledningen med tillträde senast den 1 juni 2023. Epiroc tillkännager även en förändring i koncernledningen från och med den 1 januari 2023.

Paul Bergström är sedan 2017 Executive Vice President, Global Services på medicinutrustningsföretaget Elekta. Tidigare har han haft flera chefsbefattningar på telekomföretaget Ericsson. Han är svensk medborgare, född 1974, och har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Ashleigh Braddock kommer att fortsätta som tillförordnad divisionschef tills Paul Bergström börjar på Epiroc, varefter hon återgår till sin roll som Vice President Sales and Operations.

– Jag är glad att välkomna Paul till Epiroc, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef.
– Vi utökar vårt digitala erbjudande organiskt och genom förvärv, och Paul har rätt bakgrund och erfarenhet för att framgångsrikt leda och växa vår division Digital Solutions.

Från och med den 1 januari 2023 tillträder Mattias Olsson, Kommunikationsdirektör, en ny roll med ansvar för förvärvsintegration, Vice President M&A och Integration i koncernen, och kommer inte att ingå i koncernledningen. Mattias ansvarsområden kommer att tas över av Håkan Folin, Ekonomi- och finansdirektör, och Nadim Penser, Personaldirektör.

– Mattias har varit avgörande för det framgångsrika skapandet av Epiroc, säger Helena Hedblom.
– Han har bidragit väsentligt till att bygga Epirocs varumärke, kommunikation, hållbarhet och investerarrelationer, och jag önskar honom framgång i hans nya roll.


Källa: Epiroc