Genombrottsorder för industriella luftrenare på ny geografisk marknad


2022-11-22

LightAir har mottagit order från brittiska cementproducenten Lignacite gällande luftreningsteknologi, för att möta utmaningar med höga nivåer av hälsovådliga partiklar. Avtalet bedöms vara en genombrottsorder då det är LightAirs första affär på de brittiska öarna inom det industriella kundsegmentet, samt ha en strategisk tyngd i bolagets växande fokus på denna nya målgrupp. Ordervärdet för beställningen är cirka 400 000 kronor och leverans sker under innevarande kvartal.

Ordern från Lignacite, med fabriker i Essex och Suffolk, omfattar leverans av sammanlagt sju industriella luftrenare samt ett tillhörande 36-månaders avtal gällande löpande service och underhåll.

Lignacite grundades 1947 och har allt sedan dess varit aktiva inom cementproduktion. Bolaget arbetar med att utveckla innovativa blandningar samt ny design och produktion av olika sorters byggstenar för främst den brittiska marknaden. Produktion av cement och liknande blandningar medför alltid utmaningar med stor alstring hälsovådliga partiklar, däribland kvarts som bland annat orsakar stenlunga. Löpande mätningar och myndighetskrav har resulterat i Lignacites nu genomförda upphandling av luftreningsteknologi.

– Att redan idag vinna en starkt konkurrensutsatt industriell affär norr om London är en stor fjäder i hatten för vårt svenskbaserade lagarbete, säger Roger Sogge, COO på LightAir, och fortätter:
– Men inte minst pekar detta på styrkan i vårt erbjudande gentemot den industriella målgruppen. Utan några lokala resurser, samt med ett högre inköpspris för de enskilda produkterna, så vinner vi affären hos Lignacite genom deras enkla analys av de totala livscykelkostnaderna. Skämtsamt brukar vi konstatera att LightAir är i luftrenarbranschen och inte filterbranschen. Detta tjänar våra kunder på, då vare sig vår affärsmodell eller teknologi bygger på ständiga filterbyten. Men framför allt kräver våra luftrenare en bråkdel så mycket energi för att leverera högsta tänkbara reningsgrad.

Aktiv luftrening är av ökande intresse och betydelse inom kontor, skolor och industrier. Ren luft bidrar till ökad produktivitet och en hälsosammare miljö, med minskade produktionsbortfall och lägre sjukfrånvaro. Inom just den industriella målgruppen återfinns ofta en betydligt större medvetenhet och synliggjorda problem gällande små och ultra-fina partiklar i inomhusluften, orsakandes problem för såväl människors som maskiners välbefinnande. Utöver konkreta fördelar med effektiv och tystlåten luftrening så har LightAirs patenterade teknologier stora konkurrensfördelar gällande de totala livscykelkostnaderna. Bland annat genom färre filterbyten, men främst genom låg energiförbrukning.

– Vi är mitt i vår långsiktiga förändring av LightAir som bolag, där vår framtida tillväxt främst återfinns inom att tillhandahålla ren luft till olika företag och organisationer genom B2B-försäljning, säger Lars Liljeholm, vd på LightAir.
– Förvärvet vi gjorde tidigare i år är en viktig beståndsdel i vårt bolagsbygge och ligger till grund för att ha vunnit den här affären. En tydlig förvärvsstrategi kommer fortsätta spela en stor roll för oss framöver, samtidigt som vi givetvis ska nå nya försäljningsframgångar inom segmentet.

– Fokus för vår organiska tillväxt kommande året är främst den nordiska hemmamarknaden, men med ett skarpt intresse för utvalda europeiska marknader som Benelux, Storbritannien och Tyskland. Ordervärdet gällande den idag aktuella affären är förhoppningsvis något av en dussinaffär för oss framöver. Att vi bedömer detta som en viktig milstolpe är främst att det handlar om det så högintressanta industriella segmentet och är vår första referens på en utpekad framtidsmarknad som den brittiska.

I mars 2022 genomförde LightAir ett förvärv av Cair AB, efter att de två bolagen länge samarbetat kring den luftreningsteknologi som idag till fullo marknadsförs under namnet LightAir CellFlow. Industriell logik återfanns i att samla teknologins samtliga immateriella rättigheter i ett bolag, överlappande målgrupper inom B2B-försäljningen samt starkt kompletterande produkterbjudanden inom de kommersiella och industriella segmenten.


Källa: LightAir