Saab levererar ny lätt torped till FMV


2022-11-04

Bild: Saab

Saab har börjat leverera den nya lätta torpeden – Saab Lightweight Torpedo – till FMV för slutlig verifiering och kommande driftsättning.

Saab Lightweight Torpedo, eller Torped 47 som är svenska försvarsmaktens namn på systemet, är Sveriges nya lätta torpedsystem för försvar mot främmande ubåtar. Det är i första hand avsett för de svenska ubåtarna och Visbykorvetterna, men är även förberett för att kunna integreras på helikoptrar.

– Den första leveransen av vår nya lätta torped markerar en viktig milstolpe för utvecklingsprojektet som är ett av våra största någonsin inom vår affärsenhet Underwater Systems. Nu inleds processen med att driftsätta och ersätta Sveriges befintliga lätta torped med den nya, vilket säkerställer att Sverige har en toppmodern lätt torped i teknikens framkant, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Torpeden är särskilt utvecklad för Östersjöns komplexa miljö med grunt vatten och en topografi och en botten som ställer höga krav på såväl förmåga till lokalisering och identifiering av ubåtar, som på navigation och kommunikation.

Den nya lätta torpeden beställdes av Sverige 2016, följt av Finland 2018.


Källa: Saab