Teknikindustrins affärsläge fortsätter försvagas


2022-09-14

Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.
Bild: Teknikföretagen
Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Index för den svenska teknikindustrins affärsläge minskar något under tredje kvartalet i år från en hög nivå. Det är fjärde kvartalet i rad som index avtar i styrka. Sammantaget minskar också orderingången för första gången sedan våren 2020. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets tredje kvartal.

– Bidraget till en minskad orderingång kommer från båda huvudbranscherna maskin- och transportmedelsindustrin. Därutöver minskar leverantörerna till fordonsindustrin sin orderingång något för andra kvartalet i rad, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

– Efterfrågan är däremot fortsatt hög för elteknisk industri där energiteknik ingår samt leverantörer till denna. Ökad orderingång visar också leverantörer till bygg- och anläggningssektorn, även om den avtagit trendmässigt de senaste kvartalen, fortsätter Bengt Lindqvist.

Bristen på arbetskraft minskar från en historisk hög nivå föregående kvartal. Likt tidigare möter teknikindustri störningar i leveranser av komponenter, insatsvaror samt logistik.

Index över teknikindustrins sammantagna bedömning av storleken på orderstocken avtar återigen från en hög nivå, vilket även är fallet för teknikindustri i euroområdet. Efterfrågan på teknikindustrins produkter är cyklisk och den fortsätter att avta efter uppsvinget som startade andra halvåret 2020.

Förändringen i arbetskraftsbehov visar en liten förbättring. Bristen på både yrkesarbetare och ingenjörer minskar sammantaget från rekordhöga nivåer föregående kvartal. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande visar sammantaget en liten förändring men med variationer inom delbranscher.


Källa: Teknikföretagen