Ökad stålproduktion i augusti


2022-09-13

Chargering (insättning) av skrot vid ljusbågsugn. Skrotkorgen är på väg att öppna och släppa ned 70 ton skrot.
Bild: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank
Chargering (insättning) av skrot vid ljusbågsugn. Skrotkorgen är på väg att öppna och släppa ned 70 ton skrot.

Svensk produktion av råstål visar på plus. Hittills i år har svenska producenter tillverkat 1,3 procent mer råstål än i fjol, enligt uppgifter från branschorganisationen Jernkontoret.

Hittills under året har det producerats 3 051 tusen ton råstål i Sverige. Det är 1,3 procent mer än motsvarande period 2021. Under augusti månad producerades det totalt 332 tusen ton råstål, motsvarande en ökning på 41,9 procent jämfört med samma månad 2021.

– Ökningen i augusti på drygt 40 procent beror på att råstålsproduktionen i augusti förra året delvis var stoppad och därför låg på en onormalt låg nivå. I övrigt ser vi nu utveckling i sidled så här långt i år, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.


Källa: Jernkontoret