Epiroc testar första batterielektriska ovanjordsborrigg


2022-08-03

Epirocs SmartROC T35 ovanjordsborrigg, som Skanska kommer att fälttesta i batterielektrisk version.
Bild: Epiroc
Epirocs SmartROC T35 ovanjordsborrigg, som Skanska kommer att fälttesta i batterielektrisk version.

Epiroc har kommit överens med Skanska om att fältprova den första batterielektriska borriggen för ovanjordsdrift. Testet är en milstolpe i resan mot utsläppsfri borrning i dagbrott och stenbrott världen över.

Epiroc tar ett stort steg med den första batteridrivna borriggen för ovanjordsdrift. Riggens design är baserad på Epirocs välbeprövade borrigg SmartROC T35. Med hjälp av Epirocs stora erfarenhet från utvecklingen av underjordsriggar med batteri så har SmartROC T35 E designats för att förbättra miljöstandarden för stenbrott och större anläggningsarbeten. Förutom nollutsläpp i drift kommer riggen med en rad smarta funktioner, tillval och förbättrade automationslösningar för optimal säkerhet, tillförlitlighet och prestanda. Epiroc är redan en ledande leverantör av batterielektriska maskiner och lösningar för underjordsgruvor.

Skanska kommer att testa riggen vid ett stenbrott i Stockholmsområdet. Maskinen, som tillverkas i Örebro, kommer att anlända till stenbrottet i september. Epiroc kommer att meddela senare när SmartROC T35 E blir tillgänglig på marknaden.

– Epiroc har ambitiösa hållbarhetsmål på plats för år 2030”, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef.
– Med SmartROC T35 E tar vi ett stort steg mot att nå vårt löfte om att erbjuda ett helt sortiment av utsläppsfria produkter för stenbrott och större anläggningsarbeten.

– En milstolpe har nåtts och en ny möjlighet har kommit för att minska vårt klimatavtryck, säger Johan Eliasson, Projektledare på Skanska Industrial Solutions AB.
– Jag är mycket glad för det långa samarbetet mellan Epiroc och Skanska, och det är spännande att kunna göra detta projekt tillsammans. Båda bolagen har satt ambitiösa miljömål – detta projekt tar verkligen ett stort kliv mot Skanskas mål att vara helt klimatneutrala till 2045, vilket är en viktig del av vårt löfte att bygga ett bättre samhälle.

Epirocs batterielektriska lösningar genererar starkt intresse från marknaden. Fördelar för kunderna inkluderar utsläppsfri drift, mindre buller och vibrationer, och högre produktivitet. Maskinerna spelar en viktig roll i Epirocs ambitiösa hållbarhetsmål för 2030, vilket inkluderar att halvera CO2e-utsläpp i verksamheten och från sålda produkter. Målen validerades 2021 av Science Backed Targets initiative som att vara i linje med att hålla den globala uppvärmningen till maximalt 1,5°C, vilket är konsekvent med den senaste klimatvetenskapen och Parisavtalets mål.

Epiroc kommer att erbjuda hela flottan av underjordsutrustning i batterielektriska versioner senast 2025, och hela flottan för ovanjordsdrift i batteriversioner senast 2030.


Källa: Epiroc