Epiroc slutför förvärv av australiensisk leverantör av infrastruktur för gruvelektrifiering


2022-06-02

JTMEC.
Bild: Epiroc
JTMEC.

Epiroc har slutfört förvärvet av JTMEC. Det australiensiska bolaget specialiserar sig på att tillhandahålla elektrisk infrastruktur till gruvor, vilket stödjer industrins övergång till batterielektrifiering.

JTMEC, baserat i Perth, Australien, tillhandahåller infrastrukturlösningar för elektrifiering för gruvor både under- och ovan jord. Bolagets erbjudanden inkluderar installation och underhåll av högspänningsutrustning, service och tester av transformatorstationer, systemdesign, förstudier, och operatörsutbildning. JTMEC tillverkar också elektriska installationsprodukter såsom transformator- och laddningsstationer. Företaget har 190 anställda och hade intäkter under det brutna räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2021 om cirka 235 miljoner kronor.


Källa: Epiroc