Zerts konsulter nyckelspelare när SCA Obbola miljardsatsar


2021-10-06

Bild: SCA

När SCA tog beslutet att expandera pappersbruket i Obbola och bygga världens största kraftlinermaskin med en projektbudget på 7,5 miljarder kronor, så anlitades konsulterna vid Zert i ett tidigt skede.

Processrisk- och arbetsmiljöriskbedömningar har varit två viktiga delar som SCA lagt mycket fokus på.

– Vi vill ha en riktigt säker anläggning. Att göra korrigeringar när allt är klart kan bli både komplicerat och kostsamt, därför vill vi göra rätt från början och behövde någon som ställer rätt frågor och driver insatsen framåt, säger Niclas Ahnmark, processchef i projektet.

Expansion Obbola som projektet kallas innebär att SCA Obbola ökar kapaciteten till en årlig produktion av Kraftliner från 450 000 ton till 725 000 ton för att möta upp den ökade efterfrågan på förnybara förpackningar.

Produkten Kraftliner är ett kraftigt, oblekt papper som utgör ytskiktet i wellpapp. I Obbola finns omkring 300 medarbetare och fabriken har varit en trogen arbetsgivare i över 100 år.

Det pågår flera delprojekt men det enskilt största är en ny pappersmaskin för tillverkning av Kraftliner, men det satsas även på en ny returfiberlinje. Och bytet från en äldre mesaugn där det användes eldningsolja till en modern biobränsleeldad ugn betyder en besparing på 8000 kubikmeter eldningsolja och ett väsentligt mindre koldioxidavtryck.

– Ett projekt av den här kalibern kräver en hel del erfarenhet så vi har byggt upp en ny projektorganisation på omkring 100 personer där vi tagit in intern kompetens och kompletterat externt. När vi investerade 7,8 miljarder i Heliosprojektet i Östrand fick många inom SCA god vana i att driva stora projekt och det har vi fört över till Obbolaprojektet. Där var också Zert med som konsultpartner vad gäller riskbedömningar och CE-märkningar, säger Niclas.

– Vi har egentligen använt Zert under hela 2000-talet i både mindre och mer omfattande projekt för att hjälpa till och genomföra riskbedömningar. Det är positivt att ha någon ombord som fungerar som moderatorer för riskbedömningar och driver det framåt. Dels för att spela lite av djävulens advokat men också i expertrollen och de som har ordning på vilka lagar och förordningar man behöver förhålla sig till. Där har det känts tryggt att ha med Zert, säger Niclas.


Zert RMp – full kontroll hela vägen
Zert valdes via upphandlingsförfarande och ett stort plus enligt Niclas var Zert RMp – ett webbaserat program för riskhantering som ger projektledaren full kontroll genom hela processen.

– Andra erbjuder dokumentationen genom exempelvis Excel, men det är en fördel att ha ett eget system. Det går att förändra som man vill och bygga på, få nödvändiga aviseringar och ger den överblick man behöver. Det är också lätt att göra uppföljningar och avsluta riskbedömningar, menar Niclas.

– Zert kunde också presentera en organisation med personer som är drivande inom riskarbete. De var också med i förprojektet och hjälpte till att formulera kontraktsbilagor mellan SCA och leverantörerna så att allting var klart mellan båda parter, säger han.


Källa: Zert