VD-rollerna för TRATON GROUP och Scania slås ihop, Christian Levin utses att leda koncernen


2021-09-30

Christian Levin, tillträdande VD, TRATON GROUP och VD och koncernchef, Scania.
Bild: Scania
Christian Levin, tillträdande VD, TRATON GROUP och VD och koncernchef, Scania.

Från 1 oktober kommer Christian Levin att ha en förändrad roll som är en hopslagning av hans nuvarande tjänst som VD och koncernchef för Scania, med rollen som VD och koncernchef för TRATON GROUP.

TRATONs VD Matthias Gründler och CFO Christian Schulz kommer att lämna bolaget 30 September, 2021. Samtidigt utses Scanias VD Christian Levin till VD för TRATON SE från 1 oktober, 2021. Annette Danielski, chef för Corporate Finance på TRATON SE blir ny CFO från samma datum. 

– Det är en ära att utses till VD för TRATON samtidigt som jag fortsätter som VD för Scania. När jag blickar framåt kommer fokus att vara på att transformera verksamheten i nya teknikområden och nya geografier, samtidigt som vi drar nytta av synergier genom modularisering och skalbarhet, säger Christian Levin, tillträdande VD, TRATON GROUP och VD och koncernchef, Scania.

Levin fortsätter: 
– Utvecklingen av TRATON GROUP fortsätter och bygger på den strategi som nuvarande ledningsgrupp har satt och där vi nu lägger in en ny växel. Strategin inkluderar ett starkare fokus på hållbarhet, inte minst genom e-mobility, digitalisering och uppkoppling; fortsatt integration av Navistar och tillväxt på den nordamerikanska marknaden, samt fortsatta investeringar i Kina de kommande åren. Denna förändring kommer att bestå av flera steg över tid och innan årets slut kommer en plan att presenteras. 

På detta steg i TRATONs resa kommer styrkan, kompetensen och affärslogiken från de olika varumärkena i gruppen – MAN, Navistar, Scania and Volkswagen Caminões e Ônibus – att nyttjas till fullo. 

– Vi lyckades implementera Global Champion-strategin snabbare än väntat. Detta betyder att TRATON nu har ett stabilt internationellt fäste. Uppgiften nu är att leda TRATON in i en hållbar framtid bortom konventionella affärsmodeller och tankesätt. Med Christian Levin vid rodret kommer TRATON GROUP nu att kunna dra än större nytta av dess ledande varumärke Scania. Christian Levin är helt rätt person för uppdraget och jag önskar honom och hela TRATON-laget all framgång, säger Matthias Gründler, VD TRATON GROUP.

– Jag vill uttryckligen tacka Matthias Gründler och Christian Schulz å hela styrelsens vägnar för deras arbete och den framgång de åstadkommit för koncernen. Båda har drivit igenom Global Champion-strategin och därigenom nått stora milstolpar för TRATON GROUP på en kort tid. Jag ser Christian Levin som en stark ledare för koncernens nästa kapitel och han har mitt fulla stöd att leda resan mot bättre lönsamhet och tillväxt. Christian Levin och Annette Danielski kommer att implementera den gemensamt utvecklade TRATON-strategin, säger Hans Dieter Pötsch, Styrelseordförande, TRATON. 


Källa: Scania