Tusentals ton EPS ska återvinnas  i världens modernaste anläggning för plaståtervinning


2021-09-28

Visionsbild över den nya anläggningen Site Zero som ska byggas i Motala (bilden är en illustration).
Bild: BEWI
Visionsbild över den nya anläggningen Site Zero som ska byggas i Motala (bilden är en illustration).

BEWI, en ledande europeisk leverantör av förpacknings-, komponent- och isoleringslösningar, meddelar att man har tecknat en avsiktsförklaring med Svensk Plaståtervinning om att återvinna expanderad polystyren (EPS) från den planerade nya anläggningen Site Zero i Motala. EPS-volymen från Site Zero uppskattas till mellan 1 000 och 3 000 ton per år.

– Vi är stolta över att Svensk Plaståtervinning har valt oss som partner för EPS-återvinning. Det här är ett banbrytande utvecklingsprojekt som går i bräschen för plaståtervinning och sätter ribban globalt. På BEWI är vi fast beslutna om att leda förändringen mot en cirkulär ekonomi i vår bransch och detta är ett viktigt steg på vägen. Det tar oss också närmre vårt ambitiösa mål om att återvinna 60 000 ton årligen. För att nå det målet och sluta cirkeln, letar vi kontinuerligt efter fler samarbeten som innebär att vi får tillgång till EPS som vi kan återvinna, säger Henrik Ekvall, Managing Director BEWI Circular.

Site Zero kommer bli den största och mest tekniskt avancerade anläggningen för plaståtervinning i världen. Anläggningen skapar förutsättningar för att kunna återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll och göra plastanvändningen cirkulär – helt utan koldioxidutsläpp. Kapaciteten kommer vara runt 200 000 ton om året, en fördubbling av dagens kapacitet. Dessutom kommer Site Zero tredubbla antalet plastsorter som de kan sortera för vidare återvinning. Anläggningen kommer också förbättra kvaliteten på plasten som sorteras och hanteras. 

– Att återvinna plast är komplext, inte minst på grund av att det finns så många olika typer av plast som kräver olika processer. För att nå vår vision, att alla plastförpackningar i Sverige ska återvinnas och bli nya plastprodukter, behöver vi se till att mer plast sorteras och återvinns. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med BEWI, som säkerställer att EPS-förpackningarna kan återvinnas, säger Therese Cederblom, försäljningsansvarig Svensk Plaståtervinning.

Samarbetet mellan Svensk Plaståtervinning och BEWI innebär att återvinning av EPS förpackningar blir möjlig för första gången i Sverige. Plastförpackningar slängs av konsumenter på någon av Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) 5000 återvinningsstationer. Förpackningarna transporterar sedan av FTI till Site Zero. På anläggningen kommer EPS:en kunna sorteras och packas i balar, som BEWI sedan hämtar, återvinner och tillverkar nya EPS-produkter av.

BEWI har nyligen etablerat ett Finansiellt hållbarhetsramverk, som inkluderar ett hållbarhetskopplat obligationslån vilket möjliggör finansiering av gröna projekt som stöttar företagets hållbarhetsengagemang. Som en del av denna överenskommelse har BEWI förbundit sig till att samla in 45 000 ton EPS för återvinning under 2024 och 60 000 ton under 2026. Den EPS företaget tar emot från Site Zero blir därför ett viktigt tillskott för att nå dessa mål.


Källa: BEWI