Gold Fields väljer ABB:s integrerade kraft- och automationssystem för gruvprojekt i Chile


2021-09-28

Bild: ABB

Den globala teknikledaren ABB ska leverera sex ställverk och en integrerad digital systemlösning baserad på det distribuerade styrsystemet ABB Ability 800xA (DCS) till Gold Fields gruvprojekt Salares Norte i en avlägsen region i norra Chile.

Gruvprojektet består av ett dagbrott i Atakamaöknen bland de högsta topparna i bergskedjan Anderna, där guld och silver ska brytas av det sydafrikanska gruvföretaget. Det ligger 130 mil från Chiles huvudstad Santiago i ett område där bergen är mellan 4 200 och 4 900 meter höga.

ABB kommer att leverera en gemensam plattform för styrning av process- och elkraft genom ABB Ability System 800xA, som är baserad på Power and Process Control Library samt Camera Connect (ABB:s videosystem som är integrerat i styrsystemet för optimerad processövervakning). ABB Ability Knowledge Manager kommer att användas för att hantera informationsgenerering via Plant Information Management System (PIMS) tillsammans med ABB Ability Asset Vista Condition Monitoring (integrerat med SAP), operatörsmiljön Extended Operator Workplace (EOW) som integrerat kontrollrum på anläggningen, ett Collaboration Table och 800xA Smart Client-stationer som möjliggör distribution av processinformation via en webbläsare.

Som en gemensam plattform för övervakning av produktions-, drifts- och supportområden minskar ABB:s system de tekniska riskerna och antalet gränssnitt för att möjliggöra för Gold Fields att förena processer på högsta nivå. Det elektriska systemet är helt integrerat via IEC-standard 61850, vilket säkerställer full kontroll och synlighet av elanläggningen. ABB levererar också teknik- och projektledning.

– Den digitala aspekten är kritisk för det här projektet på grund av dess avlägsna plats – den närmaste staden är Diego de Almagro, 18 mil bort. Detta tillsammans med den höga höjden och de ogynnsamma väderförhållandena gör det svårt att komma till anläggningen och att arbeta utomhus, särskilt under vintern, säger Max Combes, projektansvarig på Gold Fields.
– Gold Fields har utvecklat digital infrastruktur genom erfarenheter från anläggningar världen över. Tack vare ABB:s kompletta lösning, integrerad design och teknik för fjärrstyrd drift, kan vi bygga på denna digitala kapacitet och övervinna utmaningarna på Salares Norte.

Leveransen omfattar också en dynamisk processimulator som simulerar styrlogik och som används för att ge en effektiv utbildning av operatörer.

– Simulatorn möjliggör kortare och effektivare driftstart på anläggningen, säger Iván Villegas, Solutions Manager på ABB i Chile.
– Den stödjer också utbildningskraven, vilket betyder att Gold Fields kommer att ha flera ackrediterade operatörer med de kunskaper som behövs för högkvalitativ drift.

– Tillsammans med Gold Fields kan vi över lång tid visa att ABB:s styrsystem kan ansluta och utföra sina funktioner på helt isolerade platser, med satellittäckning och med minimal fördröjning, säger Cristian Gallegos, Account Manager för gruvor på ABB i Chile.
– Det här är en möjlighet att modernisera gruvdriften och visa på fördelarna som digitaliseringen innebär, genom att övervaka och styra gruvanläggningen och utrustningen vid Salares Norte på 130 mils avstånd.


Test av satellittelematik
Parallellt med det här projektet har ABB föreslagit och tagit del i ett initiativ tillsammans med Gold Fields för att med framgång ansluta olika ABB-tekniker mellan Santiago och Salares Norte-projektet. Med hjälp av satellittelematik utförde de fjärrstyrning och fjärrövervakning av smarta elektriska motorer och simulering av reparation mellan de två platserna.

Testerna utfördes i isolerade områden, men inom räckvidden för satelliten och genom en anslutning styrd med ABB Ability System 800xA och konventionell mobil utrustning med minimal fördröjning. Genom både virtuell verklighet och förstärkt verklighet fick två myndighetspersoner vid Chiles gruvministerium (ministern och regionssekreteraren), var och en på sin sida, bevittna och delta i det lyckade testet, där de två höll en konversation i realtid och fick se en avatar av den andra personen – precis som om de hade varit tillsammans i verkligheten.

Salares Norte förväntas producera cirka 105 000 kilo guld under gruvans första 11 år, med uppskattade utgifter på 834 miljoner dollar. Driften omfattar borrning, sprängning, lastning samt utforslingsmetoder för malmutvinning. Den har en produktionskapacitet på två miljoner ton per år och ett genomsnittligt utbyte av guld och silver på 92,7 respektive 67,5 procent under gruvans livslängd.


Källa: ABB