NCC bygger ny säkrare deponiväg för LKAB i Kiruna


2021-09-24

Kiruna.
Bild: Erik Mårtensson
Kiruna.

50t GM och Cat 405 Truck.
Bild: Robert Yliatalo, NCC
50t GM och Cat 405 Truck.

NCC och LKAB fortsätter utveckla LKAB:s område i Kiruna. En ny separat deponiväg byggs för att säkra tung fordonstrafik, motverka rasrisk och skapa kortare körsträcka. Ordervärdet uppgår till cirka 140 miljoner kronor.

NCC bygger en ny väg till LKAB:s södra deponiområde för tunga fordon. Den asfalterade vägsträckan kommer att bli 3,5 km lång och 14 meter bred, och ska klara av att bära fordon med lastkapacitet upp till 110 ton. I uppdraget ingår även att förbättra befintliga vägar som kommer att få en ökad trafikmängd när andra vägar stängs.

Nya rondeller anläggs och korsningar får belysning för att höja säkerheten. Även flytt av den befintliga tankstationen ingår.Den separata deponivägen som NCC kommer att bygga ska skapa en säker drift på LKAB:s område vid hantering av stora mängder utvinningsavfall som fördelas på olika deponiområden. Den största delen av verksamhetsavfallet utgörs av bergarter som inte är malm, så kallat sidoberg som sorteras bort från järnmalmen och deponeras på upplag.

NCC ska göra en omfattande upprustning av vägarna inne på LKAB:s område. Den nya vägsträckan som NCC ska bygga gör att deponiavfall kan hanteras och fördelas på ett så hållbart och säkert sätt som möjligt både för förare och miljö, säger Stefan Olsson, produktionschef NCC Infrastructure.

Arbetet påbörjas omgående och beräknas färdigställas mot slutet av 2022. NCC:s uppdrag är en samverkansentreprenad. Ordern uppgår till cirka 140 miljoner kronor och orderregistrerades i tredje kvartalet 2021 i affärsområde NCC Infrastructure.


Källa: NCC