Koenigsegg expanderar i Ängelholm


2021-09-21

Bild: Koenigsegg

Sportbilstillverkaren Koenigsegg bygger en ny bilfabrik på 11000 kvadratmeter i anslutning till sin nuvarande anläggning utanför Ängelholm. Liksom företagets andra fastigheter ägs den av PEKO Fastighets AB som ägs till lika delar av Peab och Koenigseggs moderbolag. Byggstart sker i September 2021 och anläggningen beräknas stå färdig i mars 2023. Peab Sverige är totalentreprenör.

Sedan många år har Koenigsegg sitt produktions- och utvecklingscentrum av sina skräddarsydda och handgjorda extrema sportbilar i lokaler i Ängelholm som ägs av PEKO Fastighets AB.

Från och med den 31 augusti 2021 äger Peab och Koenigseggs moderbolag aktierna i PEKO Fastighets AB till lika delar. I bolaget ligger ägandet av de fastigheter i vilka Koenigsegg idag bedriver sin befintliga verksamhet i Valhall park i Ängelholm. Samtidigt startas byggnationen av ytterligare en bilfabrik på fastigheterna som förväntas stå redo för Koenigseggs utökande produktionsvolymer i mars 2023.

Den nya moderna bilfabriken blir ca 11 000 kvadratmeter stor och innefattar produktionshall, eventytor, personalytor, kontor och showrum för nya bilmodeller. PEKO Fastighets AB har tecknat ett totalentreprenadsavtal med Peab Sverige AB med byggstart under september månad. Utöver det genomför Koenigsegg omfattande investeringar i befintliga byggnader och anläggningar för att möta sin expansion.

– Det är för oss en självklarhet att verka på lokala marknader och bidra till affärer som stärker den lokala bygden, genererar arbetstillfällen och hjälper våra kunder och samarbetspartners att vara framgångsrika. Samarbetet med Koenigsegg är därför också en möjlighet att tillsammans kunna bidra till utvecklingen av Ängelholm, säger Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab.

– Vårt partnerskap med Peab är ett viktigt steg i vår tillväxt och med detta partnerskap vågar vi nu med bestämdhet ta beslutet att förlägga Koenigsegg expansionen till Ängelholm och Valhall Park. De nya anläggningarna ger oss inte bara produktionsfaciliteter utan supporterar även vår vertikala integration av produktion, utveckling, design och testning vilket kräver mer plats för personal och mer tekniska utrymmen. Utöver det skapar närheten till flygplatsen optimala och nästintill unika förhållanden för vår verksamhet, säger Christian von Koenigsegg, VD och grundare av Koenigsegg.


Källa: Koenigsegg