Pyrocell har startat sin produktion


2021-09-21

<span><span>Pyrocells anläggning ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle.</span></span>
Bild: Preem
Pyrocells anläggning ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle.

Magnus Heimburg, vd på Preem.
Bild: Preem
Magnus Heimburg, vd på Preem.

Nu är produktionen igång på Pyrocells banbrytande anläggning i Gävle. I den nya fabriken omvandlas sågspån till bioolja.

Pyrocell, som ägs gemensamt av Setra och Preem, bildades 2018 utifrån affärsidén att producera bioolja från sågspån. Nu är produktionen på den banbrytande anläggningen igång – landets första pyrolysoljeanläggning för biodrivmedel.

– Nu tar vi ytterligare ett konkret steg i vår omställning och i vårt arbete med att uppnå storskalig förnybar produktion, säger Magnus Heimburg, vd på Preem.

Pyrocells anläggning ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle. Där omvandlas sågspån, som är en restprodukt i Setras industriella process, till icke-fossil pyrolysolja. Pyrolysoljan förädlas därefter till förnybar diesel och bensin vid Preems raffinaderi i Lysekil.

– Pyrocell är en unik industrisatsning som möjliggör en hållbar värdekedja från skog till tank. Vi ersätter den fossila oljan och bidrar till ökad andel förnybart i drivmedel som ger lägre koldioxidutsläpp, säger Pontus Friberg, arbetande styrelseordförande i Pyrocell.

Anläggningen ska producera runt 25 000 ton icke-fossil pyrolysolja per år, motsvarande 15 000 personbilars årliga bränsleförbrukning.


Källa: Preem