Kiilto och Betolar inleder utveckling av golvspackel med lågt kolavtryck


2021-09-21

Bild: Superson Oy

Kemiföretaget Kiilto och materialteknologiföretaget Betolar inleder ett samarbete för att utveckla golvspackel med lågt koldioxidavtryck. Företagen har en ambitiös målsättning, att i framtiden ersätta cement som bindemedel i golvspackel med ett mer miljövänligt alternativ. En grundlig forsknings- och testfas pågår för fullt och har redan gett lovande resultat.

– Det är frågan om ett revolutionerande steg på vår väg mot att bli miljöledare inom vår bransch. Produktionsmässigt är golvspackel ett av Kiiltos största delområden inom segmentet byggande. Tack vare samarbetet kan vi på ett betydande sätt reducera koldioxidutsläppen vid byggverksamhet, både i Finland och i övriga länder i Nord- och Östeuropa där vi har verksamhet. Vår målsättning är att utnyttja den vid produktutvecklingen insamlade forskningsinformationen vid utvecklingen av våra övriga produkter som har cement som bindemedel så att också dessa kan bli mer miljövänliga, säger Miikka Haapa-aho, direktör för Kiiltos affärsverksamhet inom byggande.

Betolar har utvecklat teknologin Geoprime där man ersätter cement i cementbaserade byggmaterial och därigenom kan uppnå ett lägre koldioxidavtryck. Vid tekniken används restprodukter från övriga industrier som bindemedel och stommaterial vid byggande.

– Vi har bland annat tillämpat materialtekniska lösningar för betongindustrin vid tillverkningen av miljövänliga gårdsplattor. Krävande finkemikaliska produktgrupper är mycket intressanta och koldioxidsnåla lösningar som Geoprime har inte tidigare kunnat användas för beläggningar, säger Juha Leppänen, företagets grundare, som ansvarar för den tekniska utvecklingen vid Betolar.

Båda företagen har stark expertis inom produktutveckling som baserar sig på vetenskaplig forskning. Användningen av Geoprime-metoden kräver inga nya produktionslinjer vilket påskyndar en kommersialisering av lösningarna.

– Denna typ av ny kemi är en spännande utmaning vid vår produktutveckling. Det är frågan om en stor förändring som naturligtvis kräver ett omfattande produktutvecklingsarbete för att säkerställa slutproduktens kvalitet. Golvspackel står för en marginell andel av byggandets totala koldioxidutsläpp men minskningen av utsläpp inom denna produktgrupp är betydande. Den minskade miljöpåverkan som implementeras i denna produktgrupp kan senare tillämpas för andra produkter med samma kemiska bas, berättar Haapa-aho.

Geoprime-metoden använder sig av omfattande forskningsdata från olika sidoströmmar. Betolars verksamhet baseras på att utveckla metoder för byggmaterialindustrins behov som inte kräver väsentliga förändringar av nuvarande produktionsprocesser. Vid produktionsprocessen ersätts bindemedel och stommaterial av industriella restprodukter.

– De betydande miljöfördelarna uppstår på två sätt. För det första kommer ersättandet av cement mot industriella restproduktmaterial att minska råmaterialets koldioxidavtryck nedtill så lite som en femtedel av vad det är idag. För det andra kommer användningen av restprodukter vid tillverkningen av byggmaterial avsevärt att minska utnyttjandet av orörda naturresurser, berättar Juha Leppänen vid Betolar.Källa: Superson Oy