Scania går med i The Climate Pledge


2021-09-21

Christian Levin, Scanias VD.
Bild: Scania
Christian Levin, Scanias VD.

Scania går med Amazon och Global Optimism in i The Climate Pledge, och är nu ett av bolagen som strävar mot att bli klimatneutralt till 2040 – 10 år tidigare än Parisavtalet.

– Scania har satt långtgående klimatmål och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med likasinnade företag och leverera de transformerande åtgärder som krävs för att  angripa klimatförändringarna. Vi är stolta över att vara i samma sällskap som övriga undertecknare av The Climate Pledge, säger Scanias VD Christian Levin. 

Samarbete är nödvändigt för att snabba på åtgärderna mot klimatförändringar, och Scania ska, tillsammans med övriga 200 företag som undertecknat klimatlöftet, arbeta med ambitiösa åtgärder för att nå klimatneutrala koldioxidutsläpp. 

– Tung kommersiell transport är inte längre en sektor där det är svårt att göra en insats. Vi vet hur vi ska minska våra utsläpp. Vi har tekniken och vi vet vad vi behöver göra. Jag uppmanar andra företag i vår industri att följa efter tillsammans med andra intressenter som är inblandade i att nå ett hållbart transportsystem, säger Levin.

The Climate Pledge leds av FN:s tidigare klimatchef och grundare av Global Optimism, Christiana Figueres tillsammans med Tom Rivett-Carnac, tidigare politisk strateg vid UNFCCC, som vill forma en grupp av företag och organisationer redo att hålla ett högre tempo och inspirera till en större utsträckning av klimatåtgärder. 

– Den nyligen släppta rapporten från IPCC är den starkaste varningen hittills att de system som stöder mänskligt liv har nått brytpunkten och att det fönster vi har för ett beslutsamt agerande minskar, säger Figueres.

 – Denna väckarklocka från vetenskapen måste bemötas med mod och övertygelse. I ljuset av detta är det uppmuntrande att ytterligare 86 företag – flera av de mest kända bolagen i världen – nu ansluter till The Climate Pledge, och åtar sig att öka tempot på sina åtgärder att bekämpa klimatförändringen i rätt tid, och spela en roll i att bygga en ekonomi baserad på låga kolutsläpp. Jag ser fram emot resultatet från det ledarskap vi kommer att se från denna samling av 200 undertecknare som nu är en deI av The Climate Pledge.

Scania är ett av 86 nya företag som undertecknat klimatlöftet, och det gemensamma inflytandet från The Climate Pledge kommer skapa en ekonomi baserad på låga kolutsläpp som får djupgående påverkan på människor, djur och natur och resurser. 

– Jag tror att nu, mer än någonsin förut, har företag som Amazon en skyldighet att leda kampen för vår planet, säger Andy Jassy, VD för Amazon.

– Men ett företag kan inte lösa den här utmaningen. Det kräver av oss alla att agera, och att agera tillsammans och det är en av anledningarna till att vi är så spända att berätta att fler än 200 bolag nu har anslutit sig till The Climate Pledge — ett åtagande att nå målen med Parisavtalet 10 år tidigare. 


Att gå med I The Climate Pledge betyder att Scania lovar följa tre handlingsprinciper med fokus på affärsutveckling:
• Regelbundet mäta och rapportera utsläpp av växthusgaser.
• Implementera strategier att minska koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet, genom verkliga förändringar i affär och innovation, inräknat effektivitetsförbättringar, förnybar energi, materialnedskärningar och andra koldioxidutsläppsminskande åtgärder.
• Neutralisera kvarvarande utsläpp med extra, kvantifierbara, verkliga, permanenta och socialt välgörande kompensation för att nå klimatneutrala utsläpp till 2040.


Källa: Scania