IF Metall: Upp till bevis för riksdagen om sjukförsäkringen


2021-09-21

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.
Bild: Daniel Roos
IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Ett omställningsstöd som innebär att fler kan söka sig vidare i arbetslivet och viktiga steg mot en mänskligare sjukförsäkring. För IF Metalls medlemmar är det välkomna delar i regeringens höstbudget.

– Sveriges industriarbetare är en stor tillgång. Nu får de chans att bygga på sina kunskaper ännu mer – för att klara nya arbetsuppgifter med ny teknik. Och människor som idag står utanför arbetsmarknaden måste få en chans att försörja sig och bidra – gärna i industrin. Därför välkomnar IF Metall regeringens satsning på kunskap i jobbpolitiken, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Det grundläggande omställnings- och kompetensstödet innebär att fler kan få vägledning att söka sig vidare i arbetslivet. Omställningsstudiestödet gör att människor som befinner sig mitt i livet äntligen kan plugga utan att rasera sin ekonomi.

– Det är en historisk reform! Man kommer att kunna studera i upp till ett år med 80 procent av lönen. Skillnaden mot dagens studiemedel med studielån är stor. Det innebär att människor som ska betala för hus, barn och bil på riktigt får en chans att vidareutbilda eller omskola sig, säger Marie Nilsson.

Budgeten innehåller även en satsning på de etableringsjobb som LO, Unionen och Svenskt Näringsliv har förhandlat fram. Det är en viktig satsning för att nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden.

Industrin är en avgörande del av lösningen på klimatutmaning. Industrins klimatomställning underlättas genom en förstärkning av Industriklivet och ett omställnings-och digitaliseringslyft för små och medelstora företag. Mer pengar behövs när den nya tekniken skalas upp för att nå målet om en klimatneutral industri.

Klimatomställningen kräver stora mängder mineraler och leveranssäker el. Då måste tillståndsprocesserna funka. Det är inte rimligt att bolag ska behöva vänta i åratal på besked.

– I höstbudgeten föreslår regeringen att myndigheterna ska få ökade resurser för att effektivisera tillståndsprocesserna - särskilt när det gäller elektrifieringen. Det är bra. Och helt avgörande för att svensk industri ska fortsätta att vara världsledande i klimatomställningen, säger Marie Nilsson.

IF Metall har länge pekat på de stora bristerna i sjukförsäkringen. Med regeringens budget tas viktiga steg för att rätta till bristerna som gjort att sjuka människor i många fall fått svårt att klara sin försörjning. Prövningen vid dag 365 i en sjukskrivning ändras, så att personer med behov av en längre tids rehabilitering kan slutföra den och sedan återgå till sitt ordinarie arbete.

– Det är ett viktigt steg i mot en mänskligare sjukförsäkring och i linje med IF Metalls krav. Äldre nära pensionsåldern ska få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos den befintliga arbetsgivaren. Det är inte en dag för tidigt, även om mer behöver göras för att stärka sjukförsäkringen. Nu är det upp till bevis för riksdagen. Här finns en möjlighet att äntligen rätta till de systemfel som fått så många sjuka att riskera sin försörjning. Det är dags att lyssna på Sveriges löntagare, säger Marie Nilsson.


Källa: IF Metall