Hexagon lanserar HxGN MineMeasure, en lösning för effektivare gruvdrift


2021-09-15

Bild: Hexagon

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, offentliggjorde idag lanseringen av HxGN MineMeasure, en helhetslösning för planering, övervakning och analys av borrning och sprängning i gruvindustrin. Tillsammans med Hexagons tekniska expertrådgivning ökar MineMeasure precisionen genom hela borrnings- och sprängningsprocessen vilket kan spara bolag miljontals dollar.

Genom datadriven återkoppling minimerar MineMeasure förlusten av värdefulla råvaror och maximerar avkastningen vid utvinnandet av metaller och mineraler.

– Att öka effektiviteten i metallutvinning med en procent kan innebära miljontals dollar i ökad avkastning för en gruva. MineMeasure leder inte bara till färre onödiga misstag i den mycket komplexa processen för borrning och sprängning, utan bidrar även till ökad hållbarhet genom minskat svinn och att färre onödiga sprängningar genomförs, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

MineMeasures mjukvara för planering av gruvdrift läser in de geologiska egenskaperna i de malmer gruvorna arbetar med vilket möjliggör högre förutsägbarhet i sprängningar. Borrningen optimeras genom maskindriven styrning, medan sensorer och mjukvara spårar sprängningen. På så sätt undviks att värdefulla råvaror går förlorade – antingen genom att metaller i onödan skickas som avfall, eller genom utspädning när avfall skickas för utvinning. Avancerad teknologi för bildanalys säkerställer att de sprängda råvarorna hanteras och optimeras på bästa sätt.

Genom MineMeasures heltäckande lösning får användaren bättre kontroll av varje led i processen för utvinnande av metaller. Den innefattar ett övervakningssystem för vibrationer samt analys av sluttningens stabilitet, vilket ökar säkerheten för anställda och det förväntande värdet av en gruva. Lösningen förenklar även samarbete mellan olika arbetsgrupper och ger bättre insikter i kostnader och möjligheten att utvinna metaller, vilket leder till att varje sprängning ständigt förbättras.


Källa: Hexagon