Allians mellan ABB och Voith hjälper SCA att driva djärvt investeringsprogram framåt


2021-08-26

Bild: SCA

Voith har utsett ABB som leverantör av ett elektrifieringspaket som gör det möjligt för SCA att utöka produktionskapaciteten för kraftliner i det svenska massa- och pappersbruket.

ABB har fått i uppdrag av maskinleverantören Voith att leverera maskindrifter och elektrifiering till SCA:s nya pappersmaskin för kraftliner PM2 i Obbola bruk i Umeå.

Avtalet är ett tillägg till uppgradering av automation och styrsystem baserat på det distribuerade styrsystem ABB Ability System 800xA, elektrifiering- och instrumenteringspaket som SCA beställde av ABB för expansion av den befintliga anläggningen. Det kompletterar ABB:s tidigare installerade bas och mångåriga serviceavtal.

Investeringen i ny maskin, infrastruktur och kapacitetsoptimering innebär att SCA:s årsproduktion i Obbola ökar från nuvarande 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton. Arbetet att bygga upp en helt ny, stor och bred maskin online kommer att möta den växande efterfrågan på förnybara förpackningar med högre produktionskapacitet och effektivitet.

– Ökat fokus på hållbara förpackningar och e-handel accelererar efterfrågan på förpackningskartong av hög kvalitet, säger Per Strand, projektledare på SCA.
– Den nya maskinen från Voith och tillhörande utrustning från ABB öppnar för betydande produktionsökningar och ger Obbola bruk möjlighet att möta det växande behovet på marknaden.

Voith tar som totalleverantör ansvaret för hela papperstillverkningsprocessen och projekthanteringen på det nya Obbola bruk. ABB:s leverans omfattar sektionsdrifter för maskiner som är anpassade för höga hastigheter och stora ytvikter samt specialiserade motorkrav, omriktarstyrsystemet ABB Ability™ System 800xA med verktyget ABB Ability Data Logger och Safety PLC-lösning för drivsystemets säkerhetsfunktioner.

– Det här avtalet visar på ABB:s förmåga att dela projektuppdrag med OEM-leverantörer som Voith och betjäna slutkunden på ett sätt som tillvaratar vår lokala närvaro och globala expertis”, säger Per-Inge Bengtsson, Sales Manager för massa och papper på ABB i Sverige, och fortsätter:

– Vi kan arbeta nära tillsammans med avtalsparter för att erbjuda en flexiblare projektmodell som gör det möjligt för oss att hantera risker på ett bättre sätt och balansera förväntningarna för såväl OEM-leverantörerna och kunderna.


Källa: ABB