Saab får order på utvecklingsresurser för Gripen


2021-05-06

Simulatorprov - en viktig del för utveckling av Gripensystemet.
Bild: Saab
Simulatorprov - en viktig del för utveckling av Gripensystemet.

Saab har fått en order från Försvarets Materielverk, FMV, för att stötta framtida utveckling av Gripensystemet. Ordern avser verksamhet mellan den 1 april 2021 och 31 december 2022. Ordervärdet uppgår till 998 miljoner kronor.

Beställningen från FMV är en förlängning av befintligt avtal och möjliggör fortsatt utveckling av Gripensystemet för det svenska försvaret och andra Gripenanvändare i världen. Ordern inkluderar drift och support av provflygplan och avancerade verktyg, såsom riggar, simulatorer. Provflygplan tillsammans med dessa verktyg används för verifiering och validering när Saab utvecklar nya framtida förmågor för Gripen C/D och Gripen E, men även vid uppgraderingar i befintliga system. 

– Gripen är utvecklad för kontinuerlig uppgradering för att möta dagens och framtidens hotbild, något som vi många gånger visat prov på. För att möjliggöra fortsatt utveckling krävs avancerade verktyg som är enkla att operera, kostnadseffektiva att underhålla och snabba att konfigurera mot nya förmågor. Den här beställningen tillser att vi uppfyller alla de kraven – så att Gripen fortsätter att ligga i framkant, både idag och i framtiden, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

Arbetet kommer främst att bedrivas på Saabs anläggningar i Linköping, Göteborg, Järfälla, Arboga och Växjö.


Källa: Saab