Från avfall till produkt – test av mikrofibermaterial på Emballator Innovation Center


2021-05-05

Bild: Herenco

Biobaserade mikrofiber från fjädrar testas på Emballator Innovation Center för plastförpackningar. Tillsammans med Bioextrax, som har utvecklat en unik och patenterad biobaserad teknologi för att producera det här specifika materialet, utvärderar Emballator Innovation Center potentialen i att kommersialisera en blandning med de här mikrofibrerna.

Det här är ett steg i Emballators ambition att minska andelen av fossil-baserad plast.

– Det här är vårt första projekt med att kompondera mikrofiber i våra egna anläggningar. Vi är i fasen att justera processen och blandningen innan vi kan säga något om resultatet, säger Mats Jeppsson, Innovation Manager på Emballator Innovation Center.

Likt tidigare tester av olika biobaserade material är målet att reducera koldioxidavtrycket. Mikrofiber från Bioextrax, ett företag med grund i forskning på Avdelningen för bioteknik på Lunds universitet, kommer från fjäderavfall som inte används idag. Bioextrax tar även ut hydrolyserad protein från fjädrarna och använder det i djurfoder.

– Vi har fler tester inplanerade och målet är att skapa material som är lätt att återvinna för våra produkter inom kemi- och färgsegmenten med förstärkta mekaniska egenskaper, säger Mats Jeppsson.

– För små innovativa företag som Bioextrax är det en stor möjlighet att få samarbeta med Emballator och deras Innovation Center, det är en perfekt mix av tillgång till marknaden, resurser, erfarenhet och ett innovativt tankesätt. Vi tror att de här mikrofibrerna har potential att förbättra materialegenskaperna samtidigt som vi använder en outnyttjad avfallskälla, och vi hoppas att vi kan identifiera bra applikationer tillsammans med Emballator, säger Edvard Hall, VD på Bioextrax.

Under 2021 kommer Emballator Innovation Center fortsätta att testa och utveckla nya biobaserade material för Emballators produkter.


Källa: Herenco