Fortsatt ökad stålproduktion i december


2021-01-13

Det går framåt för Svenskt stål.
Bild: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank
Det går framåt för Svenskt stål.

Svensk råstålsproduktion, tusen ton per kvartal, 2018–2020
Bild: Jernkontoret
Svensk råstålsproduktion, tusen ton per kvartal, 2018–2020

Svensk råstålsproduktion, miljoner ton per år, 1950–2020.
Bild: Jernkontoret
Svensk råstålsproduktion, miljoner ton per år, 1950–2020.

Under 2020 producerades sammanlagt 4 405 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär en minskning med 6,7 procent jämfört med produktionen 2019. Under årets sista kvartal och månad ökade produktionen.

Under december 2020 producerades det 410 tusen ton råstål i Sverige. Jämfört med samma månad 2019 är det en ökning på 8,9 procent.

Den sammanlagda produktionen i Sverige för helåret 2020 var 4 405 tusen ton råstål, vilket är 6,7 procent lägre än 2019.

– Om vi tittar på produktionssiffrorna kvartalsvis blir det tydligt att svensk stålindustri har inlett en återhämtning under det fjärde kvartalet efter den tuffa inledningen på 2020. I december ser vi dessutom en ökning i produktionen jämfört med samma månad året dessförinnan. Vi är försiktigt positiva men tolkar statistiken som att det värsta nu ligger bakom oss, i alla fall för den här gången, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.


Källa: Jernkontoret