SCA beslutar om avveckling av tryckpapperstillverkningen och om investering i massaproduktion


2020-09-11


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
SCA beslutade idag om att tryckpapperstillverkningen avvecklas och att företaget investerar 1,45 miljarder kronor i produktion av kemiskt förbehandlad  termomekanisk massa (CTMP) på Ortvikens industriplats i Sundsvall. Beslutet har föregåtts av MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna.

Planerna på förändringarna vid Ortvikens pappersbruk presenterades den 26 augusti. Efter genomförda förhandlingar om avvecklingen av tryckpappersverksamheten, så vidtar nu förhandlingar om avvecklingens konsekvenser. Cirka 800 anställda berörs, det stora flertalet vid Ortvikens pappersbruk.

– Tryckpapper är en produkt med en krympande marknad och vi lämnar nu detta produktområde helt och hållet, för att kunna satsa på produkter med tillväxt och goda framtidsutsikter, säger vd Ulf Larsson.
– Effekterna av förändringarna blir omfattande och vi söker i samråd med de fackliga företrädarna bästa möjliga lösningar för de berörda.Källa: SCA