Stora Enso har slutfört avyttringen av sin andel i Dawangs pappersbruk


2019-10-22


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Stora Enso har slutfört den avyttring på 60 procent i det kinesiska Dawang-bruket som meddelades den 25 juli 2019, till sin partner i samriskföretaget, Shandong Huatai Paper.

Transaktionen har ingen väsentlig påverkan på Stora Ensos rörelseresultat. Transaktionen medför en minskning av Stora Ensos nettoskuld med cirka 22 miljoner euro och av årsomsättningen med cirka 60 miljoner euro.

I och med transaktionen har Stora Enso ingen pappersproduktion i Kina.

 

Källa: Stora Enso