Stora Enso Fors Bruks underhållsstopp ger positivt uppsving


2015-11-13

Fr v Stefan Neijman, projektledare och Ronny Sjöberg, chef Anläggning & Investeringar.
Bild: Stora Enso
Fr v Stefan Neijman, projektledare och Ronny Sjöberg, chef Anläggning & Investeringar.

Det är dags för det årliga underhållsstoppet på Fors Bruk. På söndag 15 november stoppas all produktion men det kommer ändå att vara full aktivitet inne på bruksområdet. Det är över 2000 åtgärder som är inplanerade att utföras under det drygt veckolånga stoppet. Brukets egen personalstyrka på 530 personer kommer att få ytterligare förstärkning av cirka 300 entreprenörer per dag.

På Fors Bruk produceras högkvalitativ kartong till kunder över hela världen, så det krävs att den befintliga maskinparken sköts om på bästa sätt för att produktionen ska vara optimal. Att ha ett stort underhållsstopp varje år är en förutsättning för att se till att bruket utvecklas och hålls i topptrim.
”Alla är taggade och blir lite mer på tå under stoppet och det blir dessutom en mer familjär stämning. Att det är stoppvecka märks inte enbart på bruket, utan även i lokalsamhället. Stoppet innebär ett positivt uppsving för exempelvis hotell, restauranger, bensinstationer och livsmedelsbutiker i närområdet”, berättar Ronny Sjöberg, chef Anläggning & Investeringar.

Nollvision för säkerhet
Säkerheten har högsta priorititet på bruket, oavsett om det är underhållsstopp eller ordinarie kartongproduktion. Inom Stora Enso finns en nollvision vad gäller säkerhet, med målsättningen att inga olyckor ska ske. ”Alla hem säkert varje dag” är det motto som gäller.
”Vi på bruket tillsammans med våra entreprenörer gör alltid vårt yttersta för att alla arbeten ska utföras på ett säkert och effektivt sätt. Det är extra viktigt att tänka på säkerheten när det är så många fler personer inne på bruksområdet och mycket arbeten som ska utföras samtidigt. Utöver säkerheten så är det även viktigt att alla arbeten utförs korrekt och inom planerade kostnadsramar”, säger Ronny.

Det genomförs gemensamma säkerhetsgenomgångar för brukets medarbetare och entreprenörerna både inför och under stoppet. Andra säkerhetsåtgärder är att minimera trafiken inne på bruksområdet genom att vara restriktiva med att utfärda kör- och parkeringstillstånd. Det sker dagliga skyddsronder och samordningsmöten på bruket. Dessutom genomförs det slumpvisa alkoholtester av både brukets medarbetare och entreprenörer.

Tidigarelagt underhållsstopp
Den stora nyheten med årets underhållsstopp är att man frångår traditionen att ha underhållsstoppet under julveckan. Det finns många fördelar med att stoppet nu tidigareläggs.
”Arbetsmiljömässigt blir det betydligt bättre. Nu kan fler medarbetare fira jul med sina familjer istället för att behöva arbeta och det är inte samma risk för sträng kyla eller snö. Det är också lättare att få entreprenörer att ställa upp och leveranserna förenklas när stoppet inte sker under julveckan. Det är många faktorer att ta hänsyn till när vi flyttar stoppveckan. Vi ska göra en utvärdering när årets stopp är avklarat och ambitionen är att planera för att framöver genomföra underhållsstoppet redan i oktober”, berättar Ronny.

Investeringar för 100 miljoner kronor
Förutom att underhålla och ta hand om den befintliga utrusningen så kopplas en stor del av årets investeringsprojekt in under stoppveckan. I år sker investeringar för 100 miljoner kronor på Fors Bruk. ”De senaste 10 åren har vi investerat 1,45 miljarder kronor. Det är ett snitt på cirka 400 000 konor om dagen”, berättar Ronny.

Välplanerat in i minsta detalj
Det är både större och mindre investeringsprojekt som pågår på bruket under stoppveckan. Stefan Neijman är projektledare för två av de större projekten som går under namnen ”Ny hugglinje med stenfälla” och ”Barkpress”.
”Det är oerhört spännande med stoppveckan. För mig som projektledare är det den roligaste och mest utmanade arbetsveckan under året. Det är mycket att hålla koll på och många beslut som ska fattas. Mycket händer på kort tid. Det gäller att allt är välplanerat in i minsta detalj för att tidplanen ska hållas”, säger Stefan.

Ny hugglinje ökar driftsäkerheten och produktiviteten
Under stoppveckan installeras en ny modern hugglinje med stenfälla, ved- och barkmängdsmätare samt metalldetektor i brukets renseri.  
”Denna investering medför en bättre och säkrare arbetsmiljö för personalen. Vi ökar driftsäkerheten och får en mer effektiv process”, förklarar Stefan.

Stenfällan behövs för att få bort lösa stenar som ibland kan förekomma i vedlassen från skogen. Efter fällan installeras en ved- och barkmängdsmätare för att hjälpa operatörerna att optimera barkningen av vedstockarna, så det inte barkas för mycket eller för lite. Slutligen monteras en metalldetektor för att förhindra att metallskrot, som ibland kan förekomma i stockarna, kommer till huggen.

I huggen bearbetas vedstockarna till flis, som sedan används för att framställa massan till kartongtillverkningen.

Barkpressen ger kostnads- och energibesparingar
På Fors Bruk har det tidigare inte funnits någon barkpress. Genom att renovera och bygga om två barkpressar från Stora Ensos bruk i Skoghall har det nu blivit en barkpress som passar för Fors Bruks produktion. Pressen är en rejäl bjässe, som väger 57 ton.
”Vi har en tradition att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar för att återanvända utrustning”, berättar Stefan.

Vid kartongtillverkningen vill man inte ha någon bark i massan. Därför tas barken bort i en 30 meter lång barktrumma, som är 5 meter i diameter. Barken eldas sedan upp i brukets fastbränslepanna. Energin från pannan används dels för att tillverka el till bruket och dels till ånga för att torka kartongen på kartongmaskinerna. Idag är så mycket som 99 % av ångproduktionen på bruket baserad på biobränsle.

Barkpressen pressar vattnet ur barken, så barkens torrhalt ökar från 27 % till ca 43 %. Denna ökning av torrhalt medför att det inte längre kommer att behöva köpas in lika mycket externt bränsle samt att ångproduktionen i fastbränslepannan blir mer jämn och stabil.
”Barkpressen ger oss både kostnads- och energibesparingar”, sammanfattar Stefan Neijman.

Tuff och intensiv vecka
Det har varit mycket planering under året av många aktörer som nu ska realiseras under stoppveckan.
”Det kommer att vara en tuff och intensiv vecka. Alla berörda behöver ta i lite extra för att vi tillsammans på ett säkert sätt ska hinna med alla planerade arbeten, så vi kan starta upp fabriken på utsatt tid igen”, avslutar Ronny Sjöberg.

Den 22 november är det dags för den ordinarie produktionen att starta upp på bruket.

Källa: Stora Enso