Facebook

Instagram

Nu ska avlopp från norsk pappersindustri bli biogas


2021-12-03

Bild: Skogn LBG

2015 inledde Scandinavian Biogas, med stöd från EU, demonstrationsprojektet “EffiSludge for LIFE”. Uppdraget var att visa de miljövinster som finns med att integrera hantering av avloppsvatten från industri, och då i synnerhet pappersindustrin, med en biogasanläggning som rötar näringsrikt avfall. Integrationen möjliggör en minskad elförbrukning, cirkulation av näringsämnen (kväve och fosfor) samt produktion av biogas.

Projektet genomfördes på Scandinavian Biogas anläggning i Skogn utanför Trondheim nära en av Europas största pappersfabriker. Nu har resultatet presenterats och det visar sig att substantiella mängder biogas kan produceras från avloppsvattnet. Vidare kan all kväve och upp till 80 procent av fosforn, som normalt tillsätts som processkemikalier i vattenreningen, ersättas med näring som utvinns ur biogasproduktionens biogödsel. Dessutom minskar luftningsbehovet i vattenreningen upp till 50 procent vilket reducerar elförbrukningen i motsvarande mängd.

Den beräknade vinsten i minskade CO2-utsläpp som uppstår genom att integrera Skogns pappersfabrik med Scandinavian Biogas Fuels biogasanläggning ligger någonstans mellan 3500 – 9000 ton per år eller lika med utsläppen från 5 000 bensin/el-hybrid-bilar som kör 1000 mil/år. Om konceptet EffiSludge implementeras på huvuddelen av Europas pappersbruk (ca 900 st) kan den årliga besparingen i CO2-utsläpp bli upp till 1 miljon ton CO2eq.

Nyligen visade ”the European Biogas Association” (EBA) i en studie att europeiska industriavloppvatten har en biogaspotential på 142 TWh per år. Pappers- och massaindustrin ensamt står för 34 procent av potentialen (45 TWh). För att ge perspektiv kan vi nämna att den totala årliga energianvändningen i Sverige är omkring 400 TWh. Då är alla energiåtgång i samhället i(el, bensin, diesel, kärnkraft, biogas) inräknade. Enbart transportsektorn i Sverige konsumerar årligen omkring 130 TWh.

Idag framställs totalt omkring 2,2 TWh biogas i Sverige, framför allt från avloppsvatten och avfall. I allt större utsträckning används biogasen som fossilfritt fordonsbränsle i stället för bensin och diesel. Men även industrin, med den fossilfria framställningen av stål som exempel, kommer att behöva biogas framöver.

– Det är mycket glädjande att EBA visar på den stora biogaspotentialen i industriavlopp och inte minst inom pappersindustrins då denna är så viktig i de nordiska länderna. Men det är lika viktigt att ta tillvara på den synergi och CO2-reduktion som kan uppnås genom att integrera en industris avloppsvattenrening med en biogasanläggning som rötar avfall och restprodukter på det sätt som vi visar i Skogn, säger Francesco Ometto, FoU-manager Scandinavian Biogas och adjungerad lektor vid Linköpings Universitet.

EffiSludge for LIFE-projektet har delvis finansierats av EU:s LIFE Program med fokus på förändringar som motverkar klimatpåverkan. Demonstrationsprojektet har genomförts av Scandinavian Biogas Fuels tillsammans med norska dotterbolaget Biokraft samt Norske Skog Skogn, som är ett av de största pappersbruken i Europa.


Källa: Scandinavian Biogas


Skriv ut

Essity blir först i världen med storskalig fossilfri mjukpappertillverkning

Från och med januari 2022 kommer hygien- och hälsobolaget Essity vara först i världen med att tillverka mjukpapper i stor skala utan några fossila CO2-utsläpp när...

Läs mer
Somas 550
Från vänster: David Bohn Stoltz, affärsutvecklare på Karlstads Energi, Pia Lundin, produktchef på Nordic Paper, Jerry Andersson, platschef på Norbag, samt Peter Edberg, projektledare på Paper Province.

Nya papperspåsar ska ersätta de värmländska plastpåsarna

Bärkassar av papper blir allt vanligare i sopkärlen i takt med att plastpåsarna...

Läs mer
Telfa

Billerudkorsnäs söker 450 sommarjobbare

Nu är det dags att söka sommarjobb för alla som vill jobba på ett bolag som...

Läs mer
PSM 550


Nu ska avlopp från norsk pappersindustri bli biogas

2015 inledde Scandinavian Biogas, med stöd från EU, demonstrationsprojektet “...

Läs mer
Duroclasercoating 550
Fibrease har hög isoleringskapacitet och lämpar sig väl för termiska förpackningar, exempelvis inom dagligvaruhandel online samt läkemedelsleveranser. Skummet kan hanteras i pappers- och kartongåtervinningen och är perfekt lämpat för att återvinnas i slutna kretslopp och bli till nya material och produkter.

Stora Enso introducerar nytt förpackningsskum – av träfiber

Stora Enso utökar sitt förpackningssortiment med en ny produktlinje för biobaserat...

Läs mer
KG Fridman
Anders Wretman, Dafgårds produktchef för förpackningar ser biobaserade förpackningslösningar som ett möjligt sätt i framtiden att ytterligare minska företagets klimat- och miljöpåverkan,

Rottneros biobaserade tråg uppfyller Dafgårds hårda krav

I september gick EU:s innovationsprojekt Pulpacktion i mål efter fem år. Syftet har...

Läs mer
Idcon550

BillerudKorsnäs avyttrar bruket i Beetham

BillerudKorsnäs har idag överenskommit med det brittiska investeringsföretaget...

Läs mer
Hexagon

Rottneros annonserar höjda priser på högutbytesmassa

Rottneros höjer priset med 75 USD/ton på alla kvaliteter av högutbytesmassa...

Läs mer

Spillvärme från BillerudKorsnäs möjliggör grönt industriprojekt

Spillvärme från produktionen på BillerudKorsnäs bruk i Frövi kommer att...

Läs mer
Essity Kostheim.

Essity startar pilotprojekt med grön vätgas för koldioxidfri mjukpappersproduktion

Hygien- och hälsobolaget Essity startar ett pilotprojekt med grön vätgas för...

Läs mer


Stora förändringar i Stora Ensos kartongpoduktion

Stora Enso investerar 97 miljoner euro i en utökning av kartongproduktionen vid Skoghalls bruk...

Läs mer


BillerudKorsnäs lanserar sin bestrukna liner Pure Supreme i ny, uppgraderad version

Pure Supreme är en väletablerad bestruken liner, optimerad för högkvalitativt...

Läs mer

Sweco nytt uppdrag inom satsning på hållbart producerade förpackningsmaterial

MM Board & Paper investerar i nästa generations L&W Autoline för Europas största kartongbrukMest lästa


Finnsafety


Edmolift


Antiphon

Alutrade

Polyshape


Altair

Ameab
OEM Automatic

Bevego

Gloab
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se